Moduł dodatkowy RSBUCK dla RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Analiza stateczności dla konstrukcji szkieletowych

Moduł dodatkowy RSBUCK dla programu RSTAB analizuje kształty wyboczeniowe konstrukcji według metody wartości własnej.

 1. 1.1 Dane ogólne

  Funkcje programu

  • Automatyczny import danych na temat konstrukcji oraz warunków brzegowych z programu RSTAB
  • Opcjonalne uwzględnianie oddziaływań sił rozciągających
  • Import sił osiowych z przypadków obciążeń programu RSTAB lub ustawień dla prętów wprowadzonych przez użytkownika
  • Podawanie długości wyboczeniowych L względem silnych i słabych osi z odpowiednimi współczynnikami długości wyboczeniowej b
  • Wyświetlanie według prętów standaryzowanych kształtów wyboczeniowych
  • Podawanie współczynników obciążenia krytycznego dla całej konstrukcji odniesione do przypadku wyboczenia
  • Graficzna i animowana wizualizacja kształtów wyboczeniowych na renderowanym modelu
  • Identyfikowanie prętów wolnych od sił ściskających
  • Możliwość transferu długości wyboczeniowych do innego modułu obliczeniowego programu RSTAB dla obliczeń pręta zastępczego według norm
  • Możliwość eksportu geometrii kształtu wyboczeniowego do dodatkowego modułu RSIMP w celu utworzenia imperfekcji dla programu RSTAB
  • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel lub OpenOffice.org Calc
 2. Graficzne przedstawienie kształtu wyboczeniowego

  Wprowadzanie danych

  RSBUCK wyróżnia się prostotą obsługi oraz przejrzystym układem danych. Bardzo szybko można zdefiniować ilości kształtów wyboczeniowych, które zostaną obliczone oraz przypadek obciążenia, który zostanie uwzględniony.

  Dane konstrukcyjne i warunki brzegowe ustawione w wybranym przypadku obciążenia, importowane są automatycznie. Można również edytować zaimportowane siły osiowe lub ręcznie wprowadzać nowe wartości. Możliwe jest także tworzenie dalszych przypadków RSBUCK i prowadzenie kilku analiz z różnymi warunkami brzegowymi.

  Oprócz tego, ze względu na przejrzystość podczas prezentowania wyników, można indywidualnie dostosować jednostki w RSBUCK. Jeżeli siły wewnętrzne z programu RSTAB nie są dostępne podczas uruchamiania modułu RSBUCK, program ten automatycznie obliczy wymagane siły wewnętrzne przed określeniem wartości wyboczenia.

 3. Obliczanie kształtów wyboczeniowych

  Obliczenia

  RSBUCK określa najniekorzystniejsze kształty wyboczeniowe konstrukcji. Z powodu teorii stanowiącej podstawę metody obliczeniowej, najczęściej nie można wyłączyć niższych wartości własnych z analizy i określić tylko wyższych wartości własnych. Przy użyciu RSBUCK można określać do 10000 najniższych wartości własnych systemu konstrukcyjnego.

  W celu obliczenia wartości własnych lub współczynników obciążenia krytycznego, moduł RSBUCK domyślnie wykorzystuje średnią wartość sił osiowych pojawiających się w poszczególnych prętach. Moduł może także opcjonalnie pracować z najniekorzystniejszą siłą osiową w pręcie. Określanie kształtów wyboczeniowych prowadzone jest poprzez analizę wartości własnej dla całej konstrukcji. W trakcie tego określania, program wykorzystuje iteracyjne rozwiązywanie równań.

  Użytkownik musi określić jedynie dwie wartości:

  • maksymalną ilość iteracji
  • kryterium zatrzymania 

  Ponieważ dokładny wynik można przybliżyć do pewnej możliwej granicy, ale nigdy nie da się go osiągnąć, RSBUCK przerywa proces obliczania, po osiągnięciu zdefiniowanej ilości kroków iteracyjnych. W razie pojawienia się problemu zbieżności, kryterium przerwania stanowi granicę określającą moment, gdy rozwiązanie przybliżone może być uważane za wartość dokładną. Dla problemów rozbieżności, nigdy nie będzie rozwiązania.

 4. 2.1 Długości wyboczeniowe i obciążenia

  Wyniki

  Wyniki analizy wyboczenia wyświetlone są w przejrzyście ułożonych tabelach oraz w sposób graficzny. Dzięki integracji modułu RSBUCK z programem RSTAB, można szczegółowo dostosować wszystkie wyniki w protokole wydruku według własnych potrzeb.

  Wszystkie tabele można w łatwy sposób wyeksportować do aplikacji MS Excel, OpenOffice.org Calc lub do pliku CSV. Wszystkie specyfikacje wymagane dla eksportu, definiuje się w specjalnym menu dla transferu.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RSTAB (netto)

 • RSBUCK 8.xx

  670,00 USD

 • Kolejna licencja

  301,50 USD