Moduł dodatkowy RSBUCK dla RSTAB

Opis produktów

 • Moduł dodatkowy kategorii „Inne”

Analiza stateczności dla konstrukcji szkieletowych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Moduł dodatkowy RSBUCK dla programu RSTAB analizuje kształty wyboczeniowe konstrukcji według metody wartości własnej.

 1. Funkcje programu

  • Automatyczny import danych na temat konstrukcji oraz warunków brzegowych z programu RSTAB
  • Opcjonalne uwzględnianie oddziaływań sił rozciągających
  • Import sił osiowych z przypadków obciążeń programu RSTAB lub ustawień dla prętów wprowadzonych przez użytkownika
  • Podawanie długości wyboczeniowych L względem silnych i słabych osi z odpowiednimi współczynnikami długości wyboczeniowej b
  • Wyświetlanie według prętów standaryzowanych kształtów wyboczeniowych
  • Podawanie współczynników obciążenia krytycznego dla całej konstrukcji odniesione do przypadku wyboczenia
  • Graficzna i animowana wizualizacja kształtów wyboczeniowych na renderowanym modelu
  • Identyfikowanie prętów wolnych od sił ściskających
  • Możliwość transferu długości wyboczeniowych do innego modułu obliczeniowego programu RSTAB dla obliczeń pręta zastępczego według norm
  • Możliwość eksportu geometrii kształtu wyboczeniowego do dodatkowego modułu RSIMP w celu utworzenia imperfekcji dla programu RSTAB
  • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
 2. Wprowadzanie danych

  RSBUCK wyróżnia się prostotą obsługi oraz przejrzystym układem danych. Bardzo szybko można zdefiniować ilości kształtów wyboczeniowych, które zostaną obliczone oraz przypadek obciążenia, który zostanie uwzględniony.

  Dane konstrukcyjne i warunki brzegowe ustawione w wybranym przypadku obciążenia, importowane są automatycznie. Można również edytować zaimportowane siły osiowe lub ręcznie wprowadzać nowe wartości. Możliwe jest także tworzenie dalszych przypadków RSBUCK i prowadzenie kilku analiz z różnymi warunkami brzegowymi.

  Oprócz tego, ze względu na przejrzystość podczas prezentowania wyników, można indywidualnie dostosować jednostki w RSBUCK. Jeżeli siły wewnętrzne z programu RSTAB nie są dostępne podczas uruchamiania modułu RSBUCK, program ten automatycznie obliczy wymagane siły wewnętrzne przed określeniem wartości wyboczenia.

 3. Obliczenia

  RSBUCK określa najniekorzystniejsze kształty wyboczeniowe konstrukcji. Z powodu teorii stanowiącej podstawę metody obliczeniowej, najczęściej nie można wyłączyć niższych wartości własnych z analizy i określić tylko wyższych wartości własnych. Przy użyciu RSBUCK można określać do 10000 najniższych wartości własnych systemu konstrukcyjnego.

  W celu obliczenia wartości własnych lub współczynników obciążenia krytycznego, moduł RSBUCK domyślnie wykorzystuje średnią wartość sił osiowych pojawiających się w poszczególnych prętach. Moduł może także opcjonalnie pracować z najniekorzystniejszą siłą osiową w pręcie. Określanie kształtów wyboczeniowych prowadzone jest poprzez analizę wartości własnej dla całej konstrukcji. W trakcie tego określania, program wykorzystuje iteracyjne rozwiązywanie równań.

  Użytkownik musi określić jedynie dwie wartości:

  • maksymalną ilość iteracji
  • kryterium zatrzymania 

  Ponieważ dokładny wynik można przybliżyć do pewnej możliwej granicy, ale nigdy nie da się go osiągnąć, RSBUCK przerywa proces obliczania, po osiągnięciu zdefiniowanej ilości kroków iteracyjnych. W razie pojawienia się problemu zbieżności, kryterium przerwania stanowi granicę określającą moment, gdy rozwiązanie przybliżone może być uważane za wartość dokładną. Dla problemów rozbieżności, nigdy nie będzie rozwiązania.
 4. Wyniki

  Wyniki analizy wyboczenia wyświetlone są w przejrzyście ułożonych tabelach oraz w sposób graficzny. Dzięki integracji modułu RSBUCK z programem RSTAB, można szczegółowo dostosować wszystkie wyniki w protokole wydruku według własnych potrzeb.

  Wszystkie tabele można w łatwy sposób wyeksportować do aplikacji MS Excel lub do pliku CSV. Wszystkie specyfikacje wymagane dla eksportu, definiuje się w specjalnym menu dla transferu.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
670,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 8
RSIMP (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB 8
FE-LTB (en)

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB 8
TIMBER Pro

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB 8
STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB 8
DEFORM

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB 8
CONCRETE (en)

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB 8
RSMOVE (en)

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB 8
EC2 dla RSTAB

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD