RSBUCK | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

000369 20. lipca 2015 Ogólne RSBUCK Analiza stateczności

RSBUCK wyróżnia się prostotą obsługi oraz przejrzystym układem danych. Bardzo szybko można zdefiniować ilości kształtów wyboczeniowych, które zostaną obliczone oraz przypadek obciążenia, który zostanie uwzględniony.

Dane konstrukcyjne i warunki brzegowe ustawione w wybranym przypadku obciążenia, importowane są automatycznie. Można również edytować zaimportowane siły osiowe lub ręcznie wprowadzać nowe wartości. Możliwe jest także tworzenie dalszych przypadków RSBUCK i prowadzenie kilku analiz z różnymi warunkami brzegowymi.

Oprócz tego, ze względu na przejrzystość podczas prezentowania wyników, można indywidualnie dostosować jednostki w RSBUCK. Jeżeli siły wewnętrzne z programu RSTAB nie są dostępne podczas uruchamiania modułu RSBUCK, program ten automatycznie obliczy wymagane siły wewnętrzne przed określeniem wartości wyboczenia.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD