RSBUCK | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

000369

20. lipca 2015

Ogólne RSBUCK Analiza stateczności

RSBUCK wyróżnia się prostotą obsługi oraz przejrzystym układem danych. Bardzo szybko można zdefiniować ilości kształtów wyboczeniowych, które zostaną obliczone oraz przypadek obciążenia, który zostanie uwzględniony.

Dane konstrukcyjne i warunki brzegowe ustawione w wybranym przypadku obciążenia, importowane są automatycznie. Można również edytować zaimportowane siły osiowe lub ręcznie wprowadzać nowe wartości. Możliwe jest także tworzenie dalszych przypadków RSBUCK i prowadzenie kilku analiz z różnymi warunkami brzegowymi.

Oprócz tego, ze względu na przejrzystość podczas prezentowania wyników, można indywidualnie dostosować jednostki w RSBUCK. Jeżeli siły wewnętrzne z programu RSTAB nie są dostępne podczas uruchamiania modułu RSBUCK, program ten automatycznie obliczy wymagane siły wewnętrzne przed określeniem wartości wyboczenia.

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD