RSBUCK | Funkcje programu

Funkcja produktu

000368

29. kwietnia 2015

Ogólne RSBUCK Analiza stateczności

 • Automatyczny import danych na temat konstrukcji oraz warunków brzegowych z programu RSTAB
 • Opcjonalne uwzględnianie oddziaływań sił rozciągających
 • Import sił osiowych z przypadków obciążeń programu RSTAB lub ustawień dla prętów wprowadzonych przez użytkownika
 • Podawanie długości wyboczeniowych L względem silnych i słabych osi z odpowiednimi współczynnikami długości wyboczeniowej b
 • Wyświetlanie według prętów standaryzowanych kształtów wyboczeniowych
 • Podawanie współczynników obciążenia krytycznego dla całej konstrukcji odniesione do przypadku wyboczenia
 • Graficzna i animowana wizualizacja kształtów wyboczeniowych na renderowanym modelu
 • Identyfikowanie prętów wolnych od sił ściskających
 • Możliwość transferu długości wyboczeniowych do innego modułu obliczeniowego programu RSTAB dla obliczeń pręta zastępczego według norm
 • Możliwość eksportu geometrii kształtu wyboczeniowego do dodatkowego modułu RSIMP w celu utworzenia imperfekcji dla programu RSTAB
 • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD