RSBUCK | Wyniki

Funkcja produktu

000371 20. lipca 2015 Wyniki RSBUCK Analiza stateczności

Wyniki analizy wyboczenia wyświetlone są w przejrzyście ułożonych tabelach oraz w sposób graficzny. Dzięki integracji modułu RSBUCK z programem RSTAB, można szczegółowo dostosować wszystkie wyniki w protokole wydruku według własnych potrzeb.

Wszystkie tabele można w łatwy sposób wyeksportować do aplikacji MS Excel lub do pliku CSV. Wszystkie specyfikacje wymagane dla eksportu, definiuje się w specjalnym menu dla transferu.

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD