Moduł dodatkowy RF-/TIMBER CSA dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • Konstrukcje drewniane - Stacja kolejowa w Canary Wharf, Londyn

Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów według CSA O86-19

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Moduł dodatkowy RF-/TIMBER CSA służy do wymiarowania prętów drewnianych i zbiorów prętów dla stanu granicznego nośności i użytkowalności według kanadyjskiej normy CSA O86-09, CSA-O86-14 oraz CSA-O86-19. Program obsługuje metodę analityczną zgodną z:

 •  Limit States Design (LSD)

Oprócz analizy naprężeń, do procesu obliczeń wlicza się również analizę stateczności przy wykorzystaniu metody pręta zastępczego lub teorii drugiego rzędu. Ponadto istnieje mozliwość obliczenia stanu granicznego użytkowalności i odporności ogniowej.

 1. Funkcje programu

  • Integracja z programem RFEM/RSTAB i import wszystkich odpowiednich danych i sił wewnętrznych
  • Wymiarowanie prętów i zbiorów prętów na rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie oraz kombinacje sił wewnętrznych 
  • Analiza stateczności dla wyboczenia i zwichrzenia według metody pręta zastępczego lub teorii drugiego rzędu
  • Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności z uwzględnieniem ograniczenia ugięć
  • Swobodne ustalenie szybkości zwęglania, czasu oraz stron narażonych na działanie ognia przy obliczaniu odporności ogniowej
  • Kanadyjska baza materiałów i biblioteka przekrojów 
  • Wprowadzanie zdefiniowanych przez użytkownika danych dotyczących przekrojów okrągłych i prostokątnych
  • Optymalizacja przekrojów z możliwością eksportu do programu RFEM/RSTAB
  • Możliwość importowania długości wyboczeniowych z modułu dodatkowego RF-STABILITY/RSBUCK
  • Szczegółowa dokumentacja wyników wraz z odniesieniami do wykorzystanych równań obliczeniowych i ich opisem w normie
  • Wiele opcji filtrowania i układania wyników wraz z możliwością segregowania ich według prętów, przekrojów, położenia x lub przypadków, grup i kombinacji obciążeń
  • Uwzględnienie wpływu warunków wilgotności drewna
  • Wizualizacja kryterium obliczeniowego na modelu w programie RFEM/RSTAB
  • Eksport danych do MS Excel
  • Jednostki metryczne i anglosaskie
 2. Wprowadzanie danych

  Po otwarciu modułu dodatkowego konieczne jest wybranie prętów/zbiorów prętów, przypadków obciążeń, kombinacji obciążeń lub wyników dla obliczenia stanu granicznego nośności i użytkowalności. Materiały z programu RFEM/RSTAB są wstępnie ustawione i można je regulować w programie RF-/TIMBER CSA. Właściwości materiału wymienione w odpowiedniej normie są zawarte w bibliotece materiałów.

  Podczas sprawdzania przekrojów można zdecydować, czy wartości obliczeniowe mają być określone normowo czy zdefiniowane przez użytkownika. Następnie można zdefiniować klasy czasu trwania obciążenia, warunki użytkowania wilgoci i obróbkę drewna.

  Do analizy odkształceń niezbędne jest ustalenie długości odniesienia odpowiednich prętów i zbiorów prętów. Można też uwzględnić wygięcie w danym kierunku, wygięcie wstępne czy typ belki.

  W przypadku obliczeń odporności ogniowej można również zdefiniować strony zwęglenia według pręta lub zestawu prętów.

 3. Analiza

  Podczas określania wytrzymałości przekroju, program RF-/TIMBER CSA analizuje rozciąganie i ściskanie wzdłuż włókien, zginanie, zginanie i rozciąganie/ściskanie, jak również ścinanie.

  Jeśli elementy konstrukcyjne z możliwością wyboczenia i zwichrzenia są analizowane według metody pręta zastępczego, program rozpatruje osiowe ściskanie, zginanie wraz ze siłą ściskającą lub bez niej, jak również zginanie i rozciąganie. Ugięcie określane jest dla wewnętrznych przęseł i wsporników, a następnie porównywane z maksymalnymi dopuszczalnymi wartościami.

  Oddzielne przypadki obliczeniowe pozwalają na elastyczną analizę wybranych prętów, zbiorów prętów i oddziaływań, jak również na indywidualne sprawdzenie stateczności.

  Parametry istotne do obliczeń, takie jak czas ekspozycji ogniowej, smukłość pręta czy maksymalne ugięcie, mogą być zmieniane według potrzeb.

 4. Wyniki

  Po obliczeniach moduł wyświetla wyniki w przejrzystych tabelach wyników. Uwzględniono wszystkie wartości pośrednie (takie jak rządzące siłami wewnętrznymi, współczynniki modyfikacji i inne), zapewniając przejrzysty projekt. Wyniki są wyświetlane według przypadku obciążenia, przekroju, pręta i zestawu prętów. Jeżeli obliczenia nie powiodą się, można zmodyfikować odpowiednie przekroje w procesie optymalizacji.

  Współczynnik obliczeniowy jest reprezentowany przez różne kolory w modelu RFEM/RSTAB. W ten sposób można szybko rozpoznać krytyczne lub zbyt duże obszary przekroju. Ponadto wykresy wyników wyświetlane na pręcie lub zestawie prętów zapewniają ukierunkowaną ocenę.

  Oprócz danych wejściowych i wynikowych, w tym szczegółów projektowych wyświetlanych w tabelach, do raportu wydruku można dodać całą grafikę. W ten sposób zapewniona jest zrozumiała i przejrzysta dokumentacja. Zawartość tego raportu oraz ilość wyników dla poszczególnych obliczeń można szczegółowo ustawić.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 17. marca 2022 8:30 - 12:30 CET

Event Invitation

Holzbau Forum Polska

Konferencje 25. kwietnia 2022 - 26. kwietnia 2022

RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB 8
FE-LTB (en)

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia skrętnego prętów według analizy drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB 8
Moduł dodatkowy RF-COM/RS-COM dla RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy

Programmable interface (API) based on the COM technology

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Natural Vibrations

Moduł dodatkowy

Dynamic analysis of natural frequencies and mode shapes of member models

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB 8
TIMBER AWC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów drewnianych zgodnie z amerykańską normą ANSI/AWC NDS

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB 8
STAGES

Moduł dodatkowy

Consideration of construction stages during a building phase

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń w prętach stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Stability analysis according to the eigenvalue method

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB 8
STEEL AISC

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według amerykańskiej normy ANSI/AISC 360

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 8
DYNAM Pro - Forced Vibrations

Moduł dodatkowy

Dynamic and seismic analysis including time history analysis and multi-modal response spectrum analysis

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB 8
STEEL BS (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych według brytyjskiej normy BS 5950-1: 2000 lub brytyjskiego załącznika BS EN 1993-1-1

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD