RF-/TIMBER CSA | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Na początku należy zdefiniować pręty/zbiory prętów, przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń i kombinacje wyników, które mają być brane pod uwagę przy obliczeniach ze względu na stan graniczny nośności oraz użytkowalności. W module wprowadzone są materiały z programu RFEM/RSTAB, które można łatwo zmienić. Charakterystyki materiałowe zgodne z odpowiednimi normami zapisane są w bibliotece.

Podczas sprawdzania przekrojów można zdecydować, czy wartości obliczeniowe mają być wzięte z normy lub zdefiniowane przez użytkownika. Po sprawdzeniu przekroju, możliwe jest przypisanie klas trwania obciążenia, warunków eksploatacji i zabezpieczenia drewna.

Do analizy odkształceń niezbędne jest ustalenie długości odniesienia odpowiednich prętów i zbiorów prętów. Możliwe jest uwzględnienie wygięcia w danym kierunku, wygięcia wstępnego czy typu belki. W przypadku obliczeń ognioodporności możliwe jest zdefiniowanie stron zwęglenia danego pręta lub zbioru prętów.

W przypadku obliczania odporności ogniowej można także okreslić strony pręta lub zbioru prętów, narażone na działanie ognia.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER CSA 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów drewnianych i zbiorów prętów wg CSA 086-14 (Norma kanadyjska)

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD