Moduł dodatkowy RF-/TIMBER Pro dla RFEM/RSTAB

Wideo produktu: Jak działa oprogramowanie Dlubal Software w przypadku analizy i wymiarowania konstrukcji drewnianych?

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów

Moduł dodatkowy RF-/TIMBER Pro służy do wymiarowania drewnianych prętów i zbiorów prętów według norm:

 •  EN 1995-1-1:2004-11+A1:2008 (zawierający załaczniki krajowe; lista poniżej)
 •  SIA 265:2012 + SIA 265-C1:2012
 •  DIN 1052:2008-12

Oprócz analizy naprężeń, w skład procesu obliczania wchodzi również analiza stateczności przy wykorzystaniu metody pręta zastępczego lub teorii drugiego rzędu. Możliwe jest również obliczanie użytkowalności i odporności ogniowej. Dodatkowo RF-/TIMBER Pro oferuje automatyczną optymalizację przekroju.

 1. Model Timber wraz ze stopniami wykorzystania przekroju

  Funkcje programu

  • Integracja z programem RFEM/RSTAB i import wszystkich odpowiednich danych i sił wewnętrznych
  • Analiza i wymiarowanie prowadzone są według  SIA 265:2003, DIN 1052:2008-12 oraz EN 1995-1-1, dla którego dostępne są następujące załączniki krajowe:
   • United Kingdom NA to BS EN 1995-1-1:2006 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1995-1-1:2010/NA:2013-08 (Niemcy)
   •  ÖNORM B 1995-1-1:2009-07 (Austria)
   • Belgium NBN EN 1995-1-1/NA:2012-07 (Belgia)
   • Bulgaria BDS EN 1995-1-1/NA:2012-02 (Bułgaria)
   • Cyprus CYS EN 1995-1-1/NA:2011-06 (Cypr)
   •  CSN EN 1995-1-1/NA:2007-09 (Czechy)
   •  EN 1995-1-1 DK NA:2011-12 (Dania)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finlandia)
   •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Włochy)
   •  I.S. EN 1995-1-1+A1:2008 (Irlandia)
   •  LVS EN 1995-1-1:2005/NA:2012 (Łotwa)
   •  LST EN 1995-1-1 (Litwa)
   •  LU EN 1995‑1‑1/NA:2011‑09 (Luksemburg)
   •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Holandia)
   •  UNE EN 1990 2003 (Hiszpania)
   •  NF EN 1995-1-1/NA:2007-4 (Francja)
   •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polska)
   •  NP EN 1995-1-1 (Portugalia)
   •  SR EN 1995-1-1/NA:2008-03 (Rumunia)
   •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Słowacja)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-3 (Słowenia)
   •  UNE EN 1995-1-1 (Hiszpania)
   •  SS EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008 (Szwecja)
   • Norway NS EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Norwegia)
  • Obszerna biblioteka materiałów zgodna z normami EN, SIA oraz DIN
  • Charakterystyczne wartości wytrzymałości dla drewna klejonego warstwowo (glulam) można opcjonalnie zwiększać zgodnie z komentarzem w wybranej normie
  • Konstrukcje przydzielane są do klas użytkowalności, a oddziaływania przydzielane są do klas trwania obciążenia
  • Analiza deformacji prętów, zbiorów prętów i wykazów prętów
  • Analiza stateczności przy wykorzystaniu metody pręta zastępczego lub według teorii drugiego rzędu
  • Obliczanie głównych sił wewnętrznych
  • Ikonka informująca o powodzeniu lub niepowodzeniu obliczeń
  • Wizualizacja kryterium obliczeniowego na modelu w programie RFEM/RSTAB
  • Filtrowanie wyników graficznych oraz kolorowe skale referencyjne w tabelach wyników
  • Synchronizacja okna roboczego programu RFEM/RSTAB i tabel modułu RF-/TIMBER Pro podczas graficznego wyboru danego pręta
  • Tryb widoku podczas modyfikowania wizualizacji w programie RFEM/RSTAB
  • Optymalizacja przekrojów i eksport zoptymalizowanych przekrojów do programu RFEM/RSTAB
  • Wykaz materiałów i wykaz kosztów
  • Bezpośredni eksport danych do MS Excel
  • Wymiarowanie przekrojów okrągłych i prostokątnych
  • Obliczenia odporności ogniowej mogą być prowadzone według następujących norm:
   •  EN 1995-1-2:2004+AC:2006-06
   •  SIA 265:2012 + SIA 265-C1:2012
   •  DIN 4102-22:2004
  • Import długości wyboczeniowych oraz długości wyboczenia giętnego z modułu RF-STABILITY/RSBUCK
  • Dodatkowa analiza według wybranej normy dla prętów o zmiennym przekroju
  • W przypadku zdefiniowania kalenicy prowadzona jest również jej analiza oraz obliczenia poprzecznych naprężeń rozciągających
  • Obliczanie zakrzywionych prętów i zbiorów prętów
  • Dowolny wybór klasy odporności ogniowej i stopnia zwęglania
  • Narażenie na oddziaływanie pożaru może być określone dla czterech stron przekroju
 2. Wprowadzanie danych

  Pręty lub zbiory prętów do obliczeń wybiera się ręcznie lub graficznie po uruchomieniu modułu. Następnie należy wybrać odpowiednie przypadki, grupy i kombinacje obciążeń dla obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności, a także dla obliczeń odporności ogniowej. Materiały zdefiniowane w programie RFEM/RSTAB będą już wstępnie ustawione w module RF-/TIMBER Pro, ale można zmienić je w dowolnym momencie. Charakterystyki materiałowe według odpowiedniej normy przechowywane są w bibliotece.

  Po sprawdzeniu przekrojów, do wybranych przypadków obciążeń lub prętów przydziela się klasy trwania obciążenia oraz klasy użytkowalności.

  Przekroje zespolone mogą składać się z różnych materiałów. Obliczenia w RF-/TIMBER Pro odbywają się z uwzględnieniem przesuniętej osi neutralnej (w przypadku przekrojów półsztywnych). Dla analizy deformacji należy określić długości odniesienia odpowiednich prętów i zbiorów prętów, uwzględniając kierunek przemieszczenia, wygięcie wstępne oraz typ belki.

 3. 3-en

  Analiza

  Podczas obliczania wytrzymałości przekroju RF-/TIMBER Pro analizuje rozciąganie i ściskanie wzdłuż włókien, zginanie, zginanie i rozciąganie/ściskanie, jak również ścinanie siłą ścinającą z lub bez skręcania. Analiza prowadzona jest na poziomie obliczeniowych wartości naprężenia. 

  Dla obliczeń prętów narażonych na wyboczenie lub wyboczenie giętne według metody pręta zastępczego, program rozważa ściskanie osiowe, zginanie z lub bez siły ściskającej oraz zginanie i rozciąganie. Ugięcie dla przęseł wewnętrznych oraz wsporników określane jest w charakterystycznych i quasi-stałych sytuacjach obliczeniowych. 

  Wybrane pręty, zbiory prętów oraz obciążenia można dowolnie analizować w osobnych przypadkach obciążenia. Analizy stateczności można również prowadzić w osobnych przypadkach obliczeniowych. Dla prętów o zmiennej wysokości przekroju kąt nachylenia włókien rozważany jest dla stref ze ściskaniem i zginaniem, jak również z rozciąganiem i zginaniem. Jeśli kalenica została zdefiniowana, przeprowadzane są dodatkowo jej obliczenia.
 4. Tabela 1.1 Dane ogólne: Obliczenia w stanie granicznym nośności

  Wyniki

  Po pomyślnej analizie, wyniki rozdzielane są do tabel synoptycznych. Dostępne są również wszystkie wartości pośrednie, dzięki czemu obliczenia stają się przejrzyste. Wyniki ułożone są według przypadków obciążeń, przekrojów, prętów lub zbiorów prętów. 

  W przypadku niepowodzenia analizy, odpowiednie przekroje można zmodyfikować w procesie optymalizacji. Zoptymalizowane przekroje można wysłać do programu RFEM/RSTAB, gdzie ponownie można je obliczyć. 

  Stopień naprężeń przedstawiony jest graficznie przy użyciu różnych kolorów na modelu w programie RFEM/RSTAB. Dzięki temu można natychmiast przeorganizować przewymiarowane lub kluczowe obszary konstrukcji. Oprócz tego wykresy wyników dla określonych prętów i zbiorów prętów pozwalają na ocenę wyników dla wybranych elementów. 

  Dane wejściowe oraz tabele wyników modułu RF-/TIMBER Pro wraz ze wszystkimi szczegółami obliczeń oraz wszystkimi grafikami można włączyć do protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. W ten sposób powstaje schematyczna i kompletna dokumentacja.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
1 120,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Inne
RF-LAMINATE 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i obliczanie naprężenia powierzchni warstwowych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Inne
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Inne
RSMOVE 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
FOUNDATION Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie pośrednich połączeń drewnianych (śruby i płyty stalowe) według Eurokodu  5

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Inne
SUPER-RC 8.xx

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji ze zmiennymi warunkami konstrukcji i obciążenia

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD