Moduł dodatkowy RF-/TIMBER Pro dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • Konstrukcje drewniane - Stacja kolejowa w Canary Wharf, Londyn

Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Moduł dodatkowy RF-/TIMBER Pro służy do wymiarowania drewnianych prętów i zbiorów prętów według norm:

 •  EN 1995-1-1:2004-11+A1:2008 (zawierający załaczniki krajowe; lista poniżej)
 •  SIA 265:2012 + SIA 265-C1:2012
 •  DIN 1052:2008-12

Oprócz analizy naprężeń, w skład procesu obliczania wchodzi również analiza stateczności przy wykorzystaniu metody pręta zastępczego lub teorii drugiego rzędu. Możliwe jest również obliczanie użytkowalności i odporności ogniowej. Dodatkowo RF-/TIMBER Pro oferuje automatyczną optymalizację przekroju.

 1. Funkcje programu

  • Pełna integracja z RFEM/RSTAB z importem wszystkich istotnych informacji i sił wewnętrznych
  • W przypadku projektowania zgodnie z EN 1995-1-1 dostępne są następujące Załączniki krajowe:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Niemcy)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Austria)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgia)
   • BDS EN 1995-1-1/NA: 2012-02 (Bułgaria)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dania)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finlandia)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francja)
   • IrelandIS EN 1995-1-1/NA: 2010-03 (Irlandia)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Włochy)
   • Latvia LVS EN 1995-1-1/NA: 2012-05 (Łotwa)
   • LST EN 1995-1-1/NA: 2011-10 (Litwa)
   • LU EN 1995-1-1/NA: 2011-09 (Luksemburg)
   • NEN EN 1995-1-1/NB: 2007-11 (Holandia)
   • Norway NS EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Norwegia)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polska)
   • Portugal NP EN 1995-1-1 (Portugalia)
   • SR EN 1995-1-1/NB: 2008-03 (Rumunia)
   • SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Słowacja)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-3 (Słowenia)
   • UNE EN 1995-1-1/AN: 2016-04 (Hiszpania)
   • CSN EN 1995-1-1/NA: 2007-09 (Republika Czeska)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Wielka Brytania)
   • CYS EN 1995-1-1/NA: 2011-02 (Cypr)
  • Obszerna biblioteka materiałów zgodna z normami EN, SIA i DIN
  • Obliczanie przekrojów złożonych, kołowych, prostokątnych i zdefiniowanych przez użytkownika (także hybryd)
  • Specyficzna klasyfikacja konstrukcji w klasach użytkowych (SECL) i oddziaływanie w klasach trwania obciążenia (LDC)
  • Wymiarowanie prętów i zbiorów prętów
  • Analiza stateczności według metody pręta równoważnego lub analizy drugiego rzędu
  • Wyznaczanie rządzących sił wewnętrznych
  • Ikona informująca o udanym lub nieudanym projekcie
  • Wizualizacja kryterium obliczeniowego na modelu RFEM/RSTAB
  • Automatyczna optymalizacja przekroju
  • Listy części i kontrola ilości
  • Eksport danych do MS Excel
  • Swobodne ustawianie klas odporności ogniowej i szybkości zwęglania, a także swobodny wybór stron zwęglania
  • Obliczenia odporności ogniowej w wybranej normie według:
   • European Union EN 1995-1-2
   • Switzerland SIA 265: 2012 + SIA 265-C1: 2012
   • Deutschland DIN 4102-22: 2004
  • Import długości wyboczeniowych z modułu dodatkowego RF-STABILITY/RSBUCK
  • Obliczanie prętów stożkowych zgodnie z uprzednio zdefiniowanym kątem rozcięcia
  • Obliczanie kalenicy i analiza poprzecznych naprężeń rozciągających dla określonych kalenic
  • Projektowanie zakrzywionych prętów i zbiorów prętów
 2. Wprowadzanie danych

  Po otwarciu modułu należy wybrać pręty lub zestawy prętów, przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń lub wyników dla obliczeń stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz dla obliczeń odporności ogniowej. Materiały z programu RFEM/RSTAB są wstępnie ustawione i można je regulować w programie RF-/TIMBER Pro. Charakterystyki materiałowe zgodne z odpowiednimi normami zapisane są w bibliotece.

  Po sprawdzeniu przekroju moduł określa klasy czasu trwania obciążenia (LDC) i klasy użytkowania (SECL). Można je przypisać do wybranych przypadków obciążeń i prętów.

  Łączone przekroje mogą składać się z różnych materiałów. Moduł dodatkowy RF-/TIMBER Pro wykonuje obliczenia z uwzględnieniem przesuniętej osi neutralnej (w przypadku półsztywnych przekrojów). Do analizy odkształceń niezbędne jest ustalenie długości odniesienia odpowiednich prętów i zbiorów prętów. Ponadto można zdefiniować określony kierunek ugięcia, wstępne wygięcie i typ belki.

 3. Analiza

  W obliczeniach wytrzymałości na przekroje poprzeczne analizuje się naprężenie i ściskanie wzdłuż ziarna, zginanie, zginanie i rozciąganie/ściskanie, a także wytrzymałość na ścinanie z powodu siły ścinającej ze skręcaniem i bez. Obliczenia przebiegają na poziomie wartości naprężeń obliczeniowych.

  Obliczanie elementów konstrukcyjnych zagrożonych wyboczeniem lub wyboczenia skrętnego jest przeprowadzane zgodnie z równoważną metodą prętową i uwzględnia systematyczne ściskanie osiowe, zginanie z siłą ściskającą lub bez, a także zginanie i rozciąganie. Ugięcie przęseł wewnętrznych i wsporników jest określane w charakterystycznych i quasi-stałych sytuacjach obliczeniowych.

  Oddzielne przypadki obliczeniowe pozwalają na elastyczną analizę wybranych prętów, zbiorów prętów i oddziaływań, jak również na indywidualne sprawdzenie stateczności. W przypadku prętów stożkowych kąt rozcięcia jest uwzględniany w obszarze rozciągania i ściskania zginającego. W przypadku zdefiniowania kalenicy moduł wykonuje dodatkowo obliczenia kalenicy.

 4. Wyniki

  Po pomyślnej analizie, wyniki rozdzielane są do tabel synoptycznych. Dostępne są również wszystkie wartości pośrednie, dzięki czemu obliczenia stają się przejrzyste. Wyniki ułożone są według przypadków obciążeń, przekrojów, prętów lub zbiorów prętów. 

  W przypadku niepowodzenia analizy, odpowiednie przekroje można zmodyfikować w procesie optymalizacji. Zoptymalizowane przekroje można wysłać do programu RFEM/RSTAB, gdzie ponownie można je obliczyć. 

  Stopień naprężeń przedstawiony jest graficznie przy użyciu różnych kolorów na modelu w programie RFEM/RSTAB. Dzięki temu można natychmiast przeorganizować przewymiarowane lub kluczowe obszary konstrukcji. Oprócz tego wykresy wyników dla określonych prętów i zbiorów prętów pozwalają na ocenę wyników dla wybranych elementów. 

  Dane wejściowe oraz tabele wyników modułu RF-/TIMBER Pro wraz ze wszystkimi szczegółami obliczeń oraz wszystkimi grafikami można włączyć do protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. W ten sposób powstaje schematyczna i kompletna dokumentacja.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń w prętach stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Rozszerzenie modułów do wymiarowania betonu zbrojonego o wymiarowanie Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza drgań własnych

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Stability analysis according to the eigenvalue method

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB 8
CONCRETE (en)

Moduł dodatkowy

Analiza liniowa i nieliniowa prętów żelbetowych z koncepcją zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM 5
RF-LAMINATE (en)

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i naprężeń na powierzchniach laminowanych i warstwowych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD