Moduł dodatkowy RF-/TIMBER Pro dla RFEM/RSTAB

Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Moduł dodatkowy RF-/TIMBER Pro służy do wymiarowania drewnianych prętów i zbiorów prętów według norm:

 •  EN 1995-1-1:2004-11+A1:2008 (zawierający załaczniki krajowe; lista poniżej)
 •  SIA 265:2012 + SIA 265-C1:2012
 •  DIN 1052:2008-12

Oprócz analizy naprężeń, w skład procesu obliczania wchodzi również analiza stateczności przy wykorzystaniu metody pręta zastępczego lub teorii drugiego rzędu. Możliwe jest również obliczanie użytkowalności i odporności ogniowej. Dodatkowo RF-/TIMBER Pro oferuje automatyczną optymalizację przekroju.

 1. Model Timber wraz ze stopniami wykorzystania przekroju

  Funkcje programu

  • Pełna integracja z RFEM/RSTAB z importem wszystkich istotnych informacji i sił wewnętrznych
  • W przypadku projektowania zgodnie z EN 1995-1-1 dostępne są następujące Załączniki krajowe:
   • Deutschland DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08 (Niemcy)
   • ÖNORM B 1995-1-1: 2015-06 (Austria)
   • NBN EN 1995-1-1/ANB: 2012-07 (Belgia)
   • BDS EN 1995-1-1/NA: 2012-02 (Bułgaria)
   • DK EN 1995-1-1/NA: 2011-12 (Dania)
   • SFS EN 1995-1-1/NA: 2007-11 (Finlandia)
   • NF EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Francja)
   • IrelandIS EN 1995-1-1/NA: 2010-03 (Irlandia)
   • UNI EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Włochy)
   • Latvia LVS EN 1995-1-1/NA: 2012-05 (Łotwa)
   • LST EN 1995-1-1/NA: 2011-10 (Litwa)
   • LU EN 1995-1-1/NA: 2011-09 (Luksemburg)
   • NEN EN 1995-1-1/NB: 2007-11 (Holandia)
   • Norway NS EN 1995-1-1/NA: 2010-05 (Norwegia)
   • PN EN 1995-1-1/NA: 2010-09 (Polska)
   • Portugal NP EN 1995-1-1 (Portugalia)
   • SR EN 1995-1-1/NB: 2008-03 (Rumunia)
   • SS EN 1995-1-1 (Szwecja)
   • STN EN 1995-1-1/NA: 2008-12 (Słowacja)
   • SIST EN 1995-1-1/A101: 2006-3 (Słowenia)
   • UNE EN 1995-1-1/AN: 2016-04 (Hiszpania)
   • CSN EN 1995-1-1/NA: 2007-09 (Republika Czeska)
   • BS EN 1995-1-1/NA: 2009-10 (Wielka Brytania)
   • CYS EN 1995-1-1/NA: 2011-02 (Cypr)
  • Obszerna biblioteka materiałów zgodna z normami EN, SIA i DIN
  • Obliczanie przekrojów złożonych, kołowych, prostokątnych i zdefiniowanych przez użytkownika (także hybryd)
  • Specyficzna klasyfikacja konstrukcji w klasach użytkowych (SECL) i oddziaływanie w klasach trwania obciążenia (LDC)
  • Wymiarowanie prętów i zbiorów prętów
  • Analiza stateczności według metody pręta równoważnego lub analizy drugiego rzędu
  • Wyznaczanie rządzących sił wewnętrznych
  • Ikona informująca o udanym lub nieudanym projekcie
  • Wizualizacja kryterium obliczeniowego na modelu RFEM/RSTAB
  • Automatyczna optymalizacja przekroju
  • Listy części i kontrola ilości
  • Eksport danych do MS Excel
  • Swobodne ustawianie klas odporności ogniowej i szybkości zwęglania, a także swobodny wybór stron zwęglania
  • Obliczenia odporności ogniowej w wybranej normie według:
   • European Union EN 1995-1-2
   • Switzerland SIA 265: 2012 + SIA 265-C1: 2012
   • Deutschland DIN 4102-22: 2004
  • Import długości wyboczeniowych z modułu dodatkowego RF-STABILITY/RSBUCK
  • Obliczanie prętów stożkowych zgodnie z uprzednio zdefiniowanym kątem rozcięcia
  • Obliczanie kalenicy i analiza poprzecznych naprężeń rozciągających dla określonych kalenic
  • Projektowanie zakrzywionych prętów i zbiorów prętów
 2. Wprowadzanie danych

  Po otwarciu modułu należy wybrać pręty lub zestawy prętów, przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń lub wyników dla obliczeń stanu granicznego nośności i użytkowalności oraz dla obliczeń odporności ogniowej. Materiały z programu RFEM/RSTAB są wstępnie ustawione i można je regulować w programie RF-/TIMBER Pro. Charakterystyki materiałowe zgodne z odpowiednimi normami zapisane są w bibliotece.

  Po sprawdzeniu przekroju moduł określa klasy czasu trwania obciążenia (LDC) i klasy użytkowania (SECL). Można je przypisać do wybranych przypadków obciążeń i prętów.

  Łączone przekroje mogą składać się z różnych materiałów. Moduł dodatkowy RF-/TIMBER Pro wykonuje obliczenia z uwzględnieniem przesuniętej osi neutralnej (w przypadku półsztywnych przekrojów). Do analizy odkształceń niezbędne jest ustalenie długości odniesienia odpowiednich prętów i zbiorów prętów. Ponadto można zdefiniować określony kierunek ugięcia, wstępne wygięcie i typ belki.

 3. Analiza

  W obliczeniach wytrzymałości na przekroje poprzeczne analizuje się naprężenie i ściskanie wzdłuż ziarna, zginanie, zginanie i rozciąganie/ściskanie, a także wytrzymałość na ścinanie z powodu siły ścinającej ze skręcaniem i bez. Obliczenia przebiegają na poziomie wartości naprężeń obliczeniowych.

  Obliczanie elementów konstrukcyjnych zagrożonych wyboczeniem lub wyboczenia skrętnego jest przeprowadzane zgodnie z równoważną metodą prętową i uwzględnia systematyczne ściskanie osiowe, zginanie z siłą ściskającą lub bez, a także zginanie i rozciąganie. Ugięcie przęseł wewnętrznych i wsporników jest określane w charakterystycznych i quasi-stałych sytuacjach obliczeniowych.

  Oddzielne przypadki obliczeniowe pozwalają na elastyczną analizę wybranych prętów, zbiorów prętów i oddziaływań, jak również na indywidualne sprawdzenie stateczności. W przypadku prętów stożkowych kąt rozcięcia jest uwzględniany w obszarze rozciągania i ściskania zginającego. W przypadku zdefiniowania kalenicy moduł wykonuje dodatkowo obliczenia kalenicy.

 4. Wyniki

  Po pomyślnej analizie, wyniki rozdzielane są do tabel synoptycznych. Dostępne są również wszystkie wartości pośrednie, dzięki czemu obliczenia stają się przejrzyste. Wyniki ułożone są według przypadków obciążeń, przekrojów, prętów lub zbiorów prętów. 

  W przypadku niepowodzenia analizy, odpowiednie przekroje można zmodyfikować w procesie optymalizacji. Zoptymalizowane przekroje można wysłać do programu RFEM/RSTAB, gdzie ponownie można je obliczyć. 

  Stopień naprężeń przedstawiony jest graficznie przy użyciu różnych kolorów na modelu w programie RFEM/RSTAB. Dzięki temu można natychmiast przeorganizować przewymiarowane lub kluczowe obszary konstrukcji. Oprócz tego wykresy wyników dla określonych prętów i zbiorów prętów pozwalają na ocenę wyników dla wybranych elementów. 

  Dane wejściowe oraz tabele wyników modułu RF-/TIMBER Pro wraz ze wszystkimi szczegółami obliczeń oraz wszystkimi grafikami można włączyć do protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. W ten sposób powstaje schematyczna i kompletna dokumentacja.

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 120,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Inne
RF-LAMINATE 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i obliczanie naprężenia powierzchni warstwowych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Inne
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Inne
RSMOVE 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
FOUNDATION Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Połączenia
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie pośrednich połączeń drewnianych (śruby i płyty stalowe) według Eurokodu  5

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Inne
RF-SOILIN 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza interakcji podłoże-konstrukcja oraz określanie współczynników podłoża sprężystego przy wykorzystaniu danych na temat gruntu

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Inne
SUPER-RC 8.xx

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji ze zmiennymi warunkami konstrukcji i obciążenia

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD