Moduł dodatkowy RF-/TIMBER Pro dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Wymiarowanie drewnianych prętów i zbiorów prętów

Moduł dodatkowy RF-/TIMBER Pro służy do wymiarowania drewnianych prętów i zbiorów prętów według norm:

 •  EN 1995-1-1:2004-11+A1:2008 (zawierający załaczniki krajowe; lista poniżej)
 •  SIA 265:2012 + SIA 265-C1:2012
 •  DIN 1052:2008-12

Oprócz analizy naprężeń, w skład procesu obliczania wchodzi również analiza stateczności przy wykorzystaniu metody pręta zastępczego lub teorii drugiego rzędu. Możliwe jest również obliczanie użytkowalności i odporności ogniowej. Dodatkowo RF-/TIMBER Pro oferuje automatyczną optymalizację przekroju.

 1. Model Timber wraz ze stopniami wykorzystania przekroju

  Funkcje programu

  • Integracja z programem RFEM/RSTAB i import wszystkich odpowiednich danych i sił wewnętrznych
  • Analiza i wymiarowanie prowadzone są według  SIA 265:2003, DIN 1052:2008-12 oraz EN 1995-1-1, dla którego dostępne są następujące załączniki krajowe:
   • United Kingdom NA to BS EN 1995-1-1:2006 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1995-1-1:2010/NA:2013-08 (Niemcy)
   •  ÖNORM B 1995-1-1:2009-07 (Austria)
   • Belgium NBN EN 1995-1-1/NA:2012-07 (Belgia)
   • Bulgaria BDS EN 1995-1-1/NA:2012-02 (Bułgaria)
   • Cyprus CYS EN 1995-1-1/NA:2011-06 (Cypr)
   •  CSN EN 1995-1-1/NA:2007-09 (Czechy)
   •  EN 1995-1-1 DK NA:2011-12 (Dania)
   •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finlandia)
   •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Włochy)
   •  I.S. EN 1995-1-1+A1:2008 (Irlandia)
   •  LVS EN 1995-1-1:2005/NA:2012 (Łotwa)
   •  LST EN 1995-1-1 (Litwa)
   •  LU EN 1995‑1‑1/NA:2011‑09 (Luksemburg)
   •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Holandia)
   •  NF EN 1995-1-1/NA:2007-4 (Francja)
   •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polska)
   •  NP EN 1995-1-1 (Portugalia)
   •  SR EN 1995-1-1/NA:2008-03 (Rumunia)
   •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Słowacja)
   •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-3 (Słowenia)
   •  UNE EN 1995-1-1 (Hiszpania)
   •  SS EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008 (Szwecja)
   • Norway NS EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Norwegia)
  • Obszerna biblioteka materiałów zgodna z normami EN, SIA oraz DIN
  • Charakterystyczne wartości wytrzymałości dla drewna klejonego warstwowo (glulam) można opcjonalnie zwiększać zgodnie z komentarzem w wybranej normie
  • Konstrukcje przydzielane są do klas użytkowalności, a oddziaływania przydzielane są do klas trwania obciążenia
  • Analiza deformacji prętów, zbiorów prętów i wykazów prętów
  • Analiza stateczności przy wykorzystaniu metody pręta zastępczego lub według teorii drugiego rzędu
  • Obliczanie głównych sił wewnętrznych
  • Ikonka informująca o powodzeniu lub niepowodzeniu obliczeń
  • Wizualizacja kryterium obliczeniowego na modelu w programie RFEM/RSTAB
  • Filtrowanie wyników graficznych oraz kolorowe skale referencyjne w tabelach wyników
  • Synchronizacja okna roboczego programu RFEM/RSTAB i tabel modułu RF-/TIMBER Pro podczas graficznego wyboru danego pręta
  • Tryb widoku podczas modyfikowania wizualizacji w programie RFEM/RSTAB
  • Optymalizacja przekrojów i eksport zoptymalizowanych przekrojów do programu RFEM/RSTAB
  • Wykaz materiałów i wykaz kosztów
  • Bezpośredni eksport danych do MS Excel
  • Wymiarowanie przekrojów okrągłych i prostokątnych
  • Obliczenia odporności ogniowej mogą być prowadzone według następujących norm:
   •  EN 1995-1-2:2004+AC:2006-06
   •  SIA 265:2012 + SIA 265-C1:2012
   •  DIN 4102-22:2004
  • Import długości wyboczeniowych oraz długości wyboczenia giętnego z modułu RF-STABILITY/RSBUCK
  • Dodatkowa analiza według wybranej normy dla prętów o zmiennym przekroju
  • W przypadku zdefiniowania kalenicy prowadzona jest również jej analiza oraz obliczenia poprzecznych naprężeń rozciągających
  • Obliczanie zakrzywionych prętów i zbiorów prętów
  • Dowolny wybór klasy odporności ogniowej i stopnia zwęglania
  • Narażenie na oddziaływanie pożaru może być określone dla czterech stron przekroju
 2. Wprowadzanie danych

  Pręty lub zbiory prętów do obliczeń wybiera się ręcznie lub graficznie po uruchomieniu modułu. Następnie należy wybrać odpowiednie przypadki, grupy i kombinacje obciążeń dla obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności, a także dla obliczeń odporności ogniowej. Materiały zdefiniowane w programie RFEM/RSTAB będą już wstępnie ustawione w module RF-/TIMBER Pro, ale można zmienić je w dowolnym momencie. Charakterystyki materiałowe według odpowiedniej normy przechowywane są w bibliotece.

  Po sprawdzeniu przekrojów, do wybranych przypadków obciążeń lub prętów przydziela się klasy trwania obciążenia oraz klasy użytkowalności.

  Przekroje zespolone mogą składać się z różnych materiałów. Obliczenia w RF-/TIMBER Pro odbywają się z uwzględnieniem przesuniętej osi neutralnej (w przypadku przekrojów półsztywnych). Dla analizy deformacji należy określić długości odniesienia odpowiednich prętów i zbiorów prętów, uwzględniając kierunek przemieszczenia, wygięcie wstępne oraz typ belki.

 3. 3-en

  Analiza

  Podczas obliczania wytrzymałości przekroju RF-/TIMBER Pro analizuje rozciąganie i ściskanie wzdłuż włókien, zginanie, zginanie i rozciąganie/ściskanie, jak również ścinanie siłą ścinającą z lub bez skręcania. Analiza prowadzona jest na poziomie obliczeniowych wartości naprężenia. 

  Dla obliczeń prętów narażonych na wyboczenie lub wyboczenie giętne według metody pręta zastępczego, program rozważa ściskanie osiowe, zginanie z lub bez siły ściskającej oraz zginanie i rozciąganie. Ugięcie dla przęseł wewnętrznych oraz wsporników określane jest w charakterystycznych i quasi-stałych sytuacjach obliczeniowych. 

  Wybrane pręty, zbiory prętów oraz obciążenia można dowolnie analizować w osobnych przypadkach obciążenia. Analizy stateczności można również prowadzić w osobnych przypadkach obliczeniowych. Dla prętów o zmiennej wysokości przekroju kąt nachylenia włókien rozważany jest dla stref ze ściskaniem i zginaniem, jak również z rozciąganiem i zginaniem. Jeśli kalenica została zdefiniowana, przeprowadzane są dodatkowo jej obliczenia.
 4. Tabela 1.1 Dane ogólne: Obliczenia w stanie granicznym nośności

  Wyniki

  Po pomyślnej analizie, wyniki rozdzielane są do tabel synoptycznych. Dostępne są również wszystkie wartości pośrednie, dzięki czemu obliczenia stają się przejrzyste. Wyniki ułożone są według przypadków obciążeń, przekrojów, prętów lub zbiorów prętów. 

  W przypadku niepowodzenia analizy, odpowiednie przekroje można zmodyfikować w procesie optymalizacji. Zoptymalizowane przekroje można wysłać do programu RFEM/RSTAB, gdzie ponownie można je obliczyć. 

  Stopień naprężeń przedstawiony jest graficznie przy użyciu różnych kolorów na modelu w programie RFEM/RSTAB. Dzięki temu można natychmiast przeorganizować przewymiarowane lub kluczowe obszary konstrukcji. Oprócz tego wykresy wyników dla określonych prętów i zbiorów prętów pozwalają na ocenę wyników dla wybranych elementów. 

  Dane wejściowe oraz tabele wyników modułu RF-/TIMBER Pro wraz ze wszystkimi szczegółami obliczeń oraz wszystkimi grafikami można włączyć do protokołu wydruku programu RFEM/RSTAB. W ten sposób powstaje schematyczna i kompletna dokumentacja.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-TIMBER Pro 5.xx

  1 120,00 USD

 • Kolejna licencja

  504,00 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • TIMBER Pro 8.xx

  1 120,00 USD

 • Kolejna licencja

  504,00 USD