RF-/TIMBER Pro | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Integracja z programem RFEM/RSTAB i import wszystkich odpowiednich danych i sił wewnętrznych
 • Analiza i wymiarowanie prowadzone są według  SIA 265:2003, DIN 1052:2008-12 oraz EN 1995-1-1, dla którego dostępne są następujące załączniki krajowe:
  • United Kingdom NA to BS EN 1995-1-1:2006 (Wielka Brytania)
  •  DIN EN 1995-1-1:2010/NA:2013-08 (Niemcy)
  •  ÖNORM B 1995-1-1:2009-07 (Austria)
  • Belgium NBN EN 1995-1-1/NA:2012-07 (Belgia)
  • Bulgaria BDS EN 1995-1-1/NA:2012-02 (Bułgaria)
  • Cyprus CYS EN 1995-1-1/NA:2011-06 (Cypr)
  •  CSN EN 1995-1-1/NA:2007-09 (Czechy)
  •  EN 1995-1-1 DK NA:2011-12 (Dania)
  •  SFS EN 1995-1-1/NA:2007-11 (Finlandia)
  •  UNI EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Włochy)
  •  I.S. EN 1995-1-1+A1:2008 (Irlandia)
  •  LVS EN 1995-1-1:2005/NA:2012 (Łotwa)
  •  LST EN 1995-1-1 (Litwa)
  •  LU EN 1995‑1‑1/NA:2011‑09 (Luksemburg)
  •  NEN EN 1995-1-1/NB:2007-11 (Holandia)
  •  UNE EN 1990 2003 (Hiszpania)
  •  NF EN 1995-1-1/NA:2007-4 (Francja)
  •  PN EN 1995-1-1/NA:2010-09 (Polska)
  •  NP EN 1995-1-1 (Portugalia)
  •  SR EN 1995-1-1/NA:2008-03 (Rumunia)
  •  STN EN 1995-1-1/NA:2008-12 (Słowacja)
  •  SIST EN 1995-1-1/A101:2006-3 (Słowenia)
  •  UNE EN 1995-1-1 (Hiszpania)
  •  SS EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008 (Szwecja)
  • Norway NS EN 1995-1-1/NA:2010-05 (Norwegia)
 • Obszerna biblioteka materiałów zgodna z normami EN, SIA oraz DIN
 • Charakterystyczne wartości wytrzymałości dla drewna klejonego warstwowo (glulam) można opcjonalnie zwiększać zgodnie z komentarzem w wybranej normie
 • Konstrukcje przydzielane są do klas użytkowalności, a oddziaływania przydzielane są do klas trwania obciążenia
 • Analiza deformacji prętów, zbiorów prętów i wykazów prętów
 • Analiza stateczności przy wykorzystaniu metody pręta zastępczego lub według teorii drugiego rzędu
 • Obliczanie głównych sił wewnętrznych
 • Ikonka informująca o powodzeniu lub niepowodzeniu obliczeń
 • Wizualizacja kryterium obliczeniowego na modelu w programie RFEM/RSTAB
 • Filtrowanie wyników graficznych oraz kolorowe skale referencyjne w tabelach wyników
 • Synchronizacja okna roboczego programu RFEM/RSTAB i tabel modułu RF-/TIMBER Pro podczas graficznego wyboru danego pręta
 • Tryb widoku podczas modyfikowania wizualizacji w programie RFEM/RSTAB
 • Optymalizacja przekrojów i eksport zoptymalizowanych przekrojów do programu RFEM/RSTAB
 • Wykaz materiałów i wykaz kosztów
 • Bezpośredni eksport danych do MS Excel
 • Wymiarowanie przekrojów okrągłych i prostokątnych
 • Obliczenia odporności ogniowej mogą być prowadzone według następujących norm:
  •  EN 1995-1-2:2004+AC:2006-06
  •  SIA 265:2012 + SIA 265-C1:2012
  •  DIN 4102-22:2004
 • Import długości wyboczeniowych oraz długości wyboczenia giętnego z modułu RF-STABILITY/RSBUCK
 • Dodatkowa analiza według wybranej normy dla prętów o zmiennym przekroju
 • W przypadku zdefiniowania kalenicy prowadzona jest również jej analiza oraz obliczenia poprzecznych naprężeń rozciągających
 • Obliczanie zakrzywionych prętów i zbiorów prętów
 • Dowolny wybór klasy odporności ogniowej i stopnia zwęglania
 • Narażenie na oddziaływanie pożaru może być określone dla czterech stron przekroju

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD