RF-/TIMBER Pro | Analiza

Funkcja produktu

Podczas obliczania wytrzymałości przekroju RF-/TIMBER Pro analizuje rozciąganie i ściskanie wzdłuż włókien, zginanie, zginanie i rozciąganie/ściskanie, jak również ścinanie siłą ścinającą z lub bez skręcania. Analiza prowadzona jest na poziomie obliczeniowych wartości naprężenia. 

Dla obliczeń prętów narażonych na wyboczenie lub wyboczenie giętne według metody pręta zastępczego, program rozważa ściskanie osiowe, zginanie z lub bez siły ściskającej oraz zginanie i rozciąganie. Ugięcie dla przęseł wewnętrznych oraz wsporników określane jest w charakterystycznych i quasi-stałych sytuacjach obliczeniowych. 

Wybrane pręty, zbiory prętów oraz obciążenia można dowolnie analizować w osobnych przypadkach obciążenia. Analizy stateczności można również prowadzić w osobnych przypadkach obliczeniowych. Dla prętów o zmiennej wysokości przekroju kąt nachylenia włókien rozważany jest dla stref ze ściskaniem i zginaniem, jak również z rozciąganiem i zginaniem. Jeśli kalenica została zdefiniowana, przeprowadzane są dodatkowo jej obliczenia.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD