Samodzielny program RF-/PLATE-BUCKLING lub moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Analiza wyboczenia dla płyt usztywnionych i nieusztywnionych

RF-/PLATE-BUCKLING to samodzielny program jak również i moduł dodatkowy dla programu RFEM/RSTAB służący do prowadzenia analizy wyboczenia prostokątnych płyt według normy:

 •  EN 1993-1-5:2006
 •  DIN 18800-3:1990-11

Płyty mogą posiadać usztywnienia poziome lub pionowe (na przykład stal płaska, kątowniki, usztywnienia teowe, usztywnienia trapezowe, przekroje ceowe). Obciążenia na krawędziach płyty można zadawać na kilka sposobów, a także importować z programu RFEM/RSTAB. Obliczenia wyboczenia w programie RF-/PLATE-BUCKLING zawsze dotyczą całej płyty, ponieważ w ten sposób można uwzględniać istniejące usztywnienia w trójwymiarowym modelu elementów skończonych. Dzięki temu można pominąć obliczenia dla pojedynczych części (c/t) lub elementów panelu usztywniającego.

 1. Tabela 1.3 Obciążenia

  Funkcje programu

  • Do obliczeń według Eurokodu 3 dostępne są następujące załączniki krajowe:
   •  DIN EN 1993-1-5/NA:2010-12 (Niemcy)
   • Belgium NBN EN 1993-1-5/NA:2011-03 (Belgia)
   •  CSN EN 1993-1-5/NA:2008-07 (Czechy)
   •  UNI EN 1993-1-5/NA:2011-02 (Włochy)
   •  NEN EN 1993-1-5/NA:2011-04 (Holandia)
   •  SFS EN 1993-1-5/NA:2006 (Finlandia)
   •  NS EN 1993-1-5/NA:2009-06 (Norwegia)
   Oprócz załączników wymienionych powyżej można wprowadzać swoje własne załączniki z dowolnymi współczynnikami.
  • Import wszystkich odpowiednich sił wewnętrznych z programu RFEM/RSTAB poprzez wybór numerów prętów i paneli usztywniających wraz z określaniem głównych naprężeń granicznych
  • Przegląd naprężeń w przypadkach obciążeń wraz z określeniem głównego przypadku obciążenia
  • Dla usztywnienia i płyty mogą być wybrane różne materiały
  • Import usztywnień z obszernej biblioteki (stal płaska i płaskownik łebkowy, kątownik, usztywnienia teowe, ceowe oraz trapezowe)
  • Określanie szerokości efektywnych wg EN 1993-1-5 (tabl. 4.1 lub 4.2) lub DIN 18800, część 3, równ. (4)
  • Możliwość o bliczenia lokalnych krytycznych naprężeń wyboczeniowych za pomocą wzorów analitycznych z załączników A.1 , A.2, A.3 z EC 3 lub za pomocą obliczeń MES
  • Obliczenia ( naprężenia , odkształcenia , wyboczenie skrętne ) usztywnień podłużnych i poprzecznych
  • Możliwość uwzględniania wpływu wyboczenia według DIN 18800, część 3, równ. (13)
  • Fotorealistyczne przedstawienie (renderowanie 3D) panelu usztywniającego wraz z usztywnieniami, warunków naprężeniowych i postaci wyboczeniowych wraz z animacją
  • Dokumentacja wszystkich danych początkowych i wynikowych w protokole wydruku przygotowywanym do dalszego sprawdzenia
 2. Wprowadzanie usztywnień kątownikowych

  Wprowadzanie danych

  Wprowadzanie danych Na początku obliczeń definiuje się dane materiału, wymiary panelu i warunki brzegowe. Dostępne są również opcje importu odpowiednich danych z programu RFEM/RSTAB. Następnie, poprzez wprowadzenie ręczne lub import z programu głównego, definiuje sie naprężenia brzegowe dla każdego przypadku obciążenia.

  Usztywnienia modelowane są jako oddziałujące przestrzennie elementy powierzchniowe przyłączone mimośrodowo do płyty. Dzięki temu nie trzeba uwzględniać mimośrodów usztywnień przy użyciu długości efektywnych. Zginanie, ścinanie, rozciąganie, sztywność St. Venanta usztywnień oraz sztywność Bredta dla zamkniętych usztywnień są określane automatycznie podczas używania rzeczywistego modelu 3D.

 3. Szczegóły

  Obliczenia

  Poszczególne kroki analizy prowadzone są stopniowo, poprzez obliczanie wartości własnych z idealnych wartości wyboczeniowych dla poszczególnych warunków naprężenia, jak również wartości wyboczenia dla równoczesnego oddziaływania wszystkich składników naprężenia.

  Analiza wyboczeniowa jest oparta na metodzie naprężeń zredukowanych, porównaniu działających naprężeń z granicznymi zredukowanymi naprężeniami z warunku plastyczności Von Misesa dla każdego wyboczenia panelu. Podstawą obliczeń jest pojedyńczy globalny współczynnik smukłości określony na podstawie całego pola naprężeń. Pominięta jest analiza pojedyńczego obciążenia i późniejszego łączenia za pomocą kryterium interakcji.

  W celu określenia zachowania się wyboczenia panelu, które jest podobne do zachowania się pręta podczas wyboczenia, RF-/PLATE-BUCKLING oblicza wartości własne idealnych wartości wyboczenia przy założeniu, że podłużne boki panelu są swobodne. Następnie określane są współczynniki smukłości i redukcyjne według EN 1993-1-5, rozdział 4 lub załącznika B, albo według DIN 18800, część 3, tabela 1. Jako ostatni krok, prowadzona jest analiza według EN 1993-1-5, rozdział 10 lub wg DIN 18800 część 3, równ. (9), (10) lub (14).

  Panel usztywniający jest dyskretyzowany w czworobocznych lub trójkątnych elementach skończonych. Każdy węzeł elementu posiada sześć stopni swobody.

  Zginający składnik elementu trójkątnego opiera się na elemencie LYNNA-DHILLONA (Druga konferencja na temat metody macierzowej, Japonia–USA, Tokio) według teorii zginania opisanej przez Mindlina. Składnik membranowy opiera się natomiast na elemencie BERGANA-FELIPPA. Czworoboczne elementy składają się z czterech elementów trójkątnych, a węzeł wewnętrzny zostaje usunięty.

 4. Graficzne przedstawienie wyników dla postaci wyboczeniowej

  Wyniki

  Wyniki wyświetlane są wraz z odnośnikami do normy EN 1993-1-5 lub DIN 18800. Ponadto moduł przedstawia wyniki obliczeń osobno w przypadku wystąpienia jednego obciążenia krawędzi oraz dla równoczesnego wystąpienia obciążeń na wszystkich krawędziach.

  Jeżeli obliczanych jest kilka przypadków obciążeń, RF-/PLATE-BUCKLING wyświetla osobno główny przypadek obciążenia. Dzięki temu nie jest potrzebne wymagające czasowo porównywanie danych obliczeniowych.

  W tabeli 2.5 wyników współczynniki krytycznego obciążenia wyboczeniowego są wyświetlone dla wszystkich przypadków obciążeń oraz odpowiadających postaci wyboczeniowych.

  Wszystkie postaci wyboczeniowe oraz obciążenia panelu usztywniającego można przedstawiać w oknie graficznym. Wyświetlając wyniki w ten sposób, można szybko sprawdzić postaci wyboczeniowe lub dane obciążenia. Opcja animacji dostępna w programie pozwala lepiej zrozumieć zachowanie się wyboczenia usztywnionych płyt.

  Finalnie można przesłać wszystkie tabele do aplikacji MS Excel, OpenOffice.org Calc lub do pliku CSV. Wszystkie parametry wymagane do eksportu określa się w specjalnym menu.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
900,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-FE-LTB 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych