Samodzielny program RF-/PLATE-BUCKLING lub moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Analiza wyboczenia dla płyt usztywnionych i nieusztywnionych

RF-/PLATE-BUCKLING to samodzielny program jak również i moduł dodatkowy dla programu RFEM/RSTAB służący do prowadzenia analizy wyboczenia prostokątnych płyt według normy:

 •  EN 1993-1-5:2006
 •  DIN 18800-3:1990-11

Płyty mogą posiadać usztywnienia poziome lub pionowe (na przykład stal płaska, kątowniki, usztywnienia teowe, usztywnienia trapezowe, przekroje ceowe). Obciążenia na krawędziach płyty można zadawać na kilka sposobów, a także importować z programu RFEM/RSTAB. Obliczenia wyboczenia w programie RF-/PLATE-BUCKLING zawsze dotyczą całej płyty, ponieważ w ten sposób można uwzględniać istniejące usztywnienia w trójwymiarowym modelu elementów skończonych. Dzięki temu można pominąć obliczenia dla pojedynczych części (c/t) lub elementów panelu usztywniającego.

 1. Tabela 1.3 Obciążenia

  Funkcje programu

  • Dla obliczeń według Eurokodu 3 dostępne są następujące załączniki krajowe:
   •  DIN EN 1993-1-5/NA:2010-12 (Niemcy)
   • Belgium NBN EN 1993-1-5/NA:2011-03 (Belgia)
   •  CSN EN 1993-1-5/NA:2008-07 (Czechy)
   •  UNI EN 1993-1-5/NA:2011-02 (Włochy)
   •  NEN EN 1993-1-5/NA:2011-04 (Holandia)
   •  SFS EN 1993-1-5/NA:2006 (Finlandia)
   •  NS EN 1993-1-5/NA:2009-06 (Norwegia)
   Oprócz załączników wymienionych powyżej można wprowadzać swoje własne załączniki z dowolnymi współczynnikami.
  • Import wszystkich odpowiednich sił wewnętrznych z programu RFEM / RSTAB poprzez wybór numerów prętów i paneli usztywniających wraz z określaniem głównych naprężeń granicznych
  • Przegląd naprężeń w przypadkach obciążeń wraz z określeniem głównego przypadku obciążenia
  • Dla usztywnienia i płyty mogą być wybrane różne materiały
  • Import usztywnień z obszernej biblioteki (stal płaska i płaskownik łebkowy, kątownik, usztywnienia teowe, ceowe oraz trapezowe)
  • Określanie szerokości efektywnych wg EN 1993-1-5 (tablice 4.1 lub 4.2) lub DIN 18800, część 3, rówanie (4)
  • Możliwość obliczenia lokalnych krytycznych naprężeń wyboczeniowych za pomocą wzorów analitycznych z załączników A.1 , A.2, A.3 z EC 3 lub za pomocą obliczeń MES
  • Obliczenia (naprężenia, odkształcenia, wyboczenie skrętne) usztywnień podłużnych i poprzecznych
  • Możliwość uwzględniania wpływu wyboczenia według DIN 18800, część 3, równanie (13)
  • Fotorealistyczne przedstawienie (renderowanie 3D) panelu usztywniającego wraz z usztywnieniami, warunków naprężeniowych i postaci wyboczeniowych wraz z animacją
  • Dokumentacja wszystkich danych początkowych i wynikowych w protokole wydruku przygotowywanym do dalszego sprawdzenia
 2. Wprowadzanie usztywnień kątownikowych

  Wprowadzanie danych

  Wprowadzanie danych Na początku obliczeń definiuje się dane materiału, wymiary panelu i warunki brzegowe. Dostępne są również opcje importu odpowiednich danych z programu RFEM/RSTAB. Następnie, poprzez wprowadzenie ręczne lub import z programu głównego, definiuje sie naprężenia brzegowe dla każdego przypadku obciążenia.

  Usztywnienia modelowane są jako oddziałujące przestrzennie elementy powierzchniowe przyłączone mimośrodowo do płyty. Dzięki temu nie trzeba uwzględniać mimośrodów usztywnień przy użyciu długości efektywnych. Zginanie, ścinanie, rozciąganie, sztywność St. Venanta usztywnień oraz sztywność Bredta dla zamkniętych usztywnień są określane automatycznie podczas używania rzeczywistego modelu 3D.

 3. Szczegóły

  Obliczenia

  Poszczególne kroki analizy prowadzone są stopniowo, poprzez obliczanie wartości własnych z idealnych wartości wyboczeniowych dla poszczególnych warunków naprężenia, jak również wartości wyboczenia dla równoczesnego oddziaływania wszystkich składników naprężenia.

  Analiza wyboczeniowa jest oparta na metodzie naprężeń zredukowanych, porównaniu działających naprężeń z granicznymi zredukowanymi naprężeniami z warunku plastyczności Von Misesa dla każdego wyboczenia panelu. Podstawą obliczeń jest pojedyńczy globalny współczynnik smukłości określony na podstawie całego pola naprężeń. Pominięta jest analiza pojedyńczego obciążenia i późniejszego łączenia za pomocą kryterium interakcji.

  W celu określenia zachowania się wyboczenia panelu, które jest podobne do zachowania się pręta podczas wyboczenia, RF-/PLATE-BUCKLING oblicza wartości własne idealnych wartości wyboczenia przy założeniu, że podłużne boki panelu są swobodne. Następnie określane są współczynniki smukłości i redukcyjne według EN 1993-1-5, rozdział 4 lub załącznika B, albo według DIN 18800, część 3, tabela 1. Jako ostatni krok, prowadzona jest analiza według EN 1993-1-5, rozdział 10 lub wg DIN 18800 część 3, równ. (9), (10) lub (14).

  Panel usztywniający jest dyskretyzowany w czworobocznych lub trójkątnych elementach skończonych. Każdy węzeł elementu posiada sześć stopni swobody.

  Zginający składnik elementu trójkątnego opiera się na elemencie LYNNA-DHILLONA (Druga konferencja na temat metody macierzowej, Japonia–USA, Tokio) według teorii zginania opisanej przez Mindlina. Składnik membranowy opiera się natomiast na elemencie BERGANA-FELIPPA. Czworoboczne elementy składają się z czterech elementów trójkątnych, a węzeł wewnętrzny zostaje usunięty.

 4. Graficzne przedstawienie wyników dla postaci wyboczeniowej

  Wyniki

  Wyniki wyświetlane są wraz z odnośnikami do normy EN 1993-1-5 lub DIN 18800. Ponadto moduł przedstawia wyniki obliczeń osobno w przypadku wystąpienia jednego obciążenia krawędzi oraz dla równoczesnego wystąpienia obciążeń na wszystkich krawędziach.

  Jeżeli obliczanych jest kilka przypadków obciążeń, RF-/PLATE-BUCKLING wyświetla osobno główny przypadek obciążenia. Dzięki temu nie jest potrzebne wymagające czasowo porównywanie danych obliczeniowych.

  W tabeli 2.5 wyników współczynniki krytycznego obciążenia wyboczeniowego są wyświetlone dla wszystkich przypadków obciążeń oraz odpowiadających postaci wyboczeniowych.

  Wszystkie postaci wyboczeniowe oraz obciążenia panelu usztywniającego można przedstawiać w oknie graficznym. Wyświetlając wyniki w ten sposób, można szybko sprawdzić postaci wyboczeniowe lub dane obciążenia. Opcja animacji dostępna w programie pozwala lepiej zrozumieć zachowanie się wyboczenia usztywnionych płyt.

  Finalnie można przesłać wszystkie tabele do aplikacji MS Excel lub do pliku CSV. Wszystkie parametry wymagane do eksportu określa się w specjalnym menu.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
900,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RSTAB Inne
RSMOVE 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie przypadków obciążeń z obciążeń ruchomych dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Inne
SUPER-RC 8.xx

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji ze zmiennymi warunkami konstrukcji i obciążenia

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RSTAB Inne
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

Cena pierwszej licencji
220,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-FE-LTB 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL Plasticity 5.xx

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3

Projektowanie plastyczne przekrojów zgodnie z metodą PIFM i sympleksową

Cena pierwszej licencji
850,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-PUNCH Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza przebicia dla fundamentów i płyt

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD