Samodzielny program RF-/PLATE-BUCKLING lub moduł dodatkowy dla RFEM/RSTAB

Opis produktów

 • Konstrukcje stalowe

Analiza wyboczenia dla płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

RF-/PLATE-BUCKLING to samodzielny program jak również i moduł dodatkowy dla programu RFEM/RSTAB służący do prowadzenia analizy wyboczenia prostokątnych płyt według normy:

 •  EN 1993-1-5:2006
 •  DIN 18800-3:1990-11

Płyty mogą posiadać usztywnienia poziome lub pionowe (na przykład stal płaska, kątowniki, usztywnienia teowe, usztywnienia trapezowe, przekroje ceowe). Obciążenia na krawędziach płyty można zadawać na kilka sposobów, a także importować z programu RFEM/RSTAB. Obliczenia wyboczenia w programie RF-/PLATE-BUCKLING zawsze dotyczą całej płyty, ponieważ w ten sposób można uwzględniać istniejące usztywnienia w trójwymiarowym modelu elementów skończonych. Dzięki temu można pominąć obliczenia dla pojedynczych części (c/t) lub elementów panelu usztywniającego.

 1. Funkcje programu

  • W przypadku projektowania zgodnie z Eurokodem 3 dostępne są następujące Załączniki krajowe (NA):
   • Germany DIN EN 1993-1-5/NA: 2010-12 (Niemcy)
   • Finland SFS EN 1993-1-5/NA: 2006 (Finlandia)
   • Belgium NBN EN 1993-1-5/NA: 2011-03 (Belgia)
   • Italy UNI EN 1993-1-5/NA: 2011-02 (Włochy)
   • Netherlands NEN EN 1993-1-5/NA: 2011-04 (Holandia)
   • Norway NS EN 1993-1-5/NA: 2009-06 (Norwegia)
   • Czech Republic CSN EN 1993-1-5/NA: 2008-07 (Republika Czeska)
   • Cyprus CYS EN 1993-1-5/NA: 2009-03 (Cypr)
   Oprócz wymienionych powyżej załączników krajowych można również zdefiniować konkretną NA, stosując wartości graniczne i parametry zdefiniowane przez użytkownika.
  • Import wszystkich istotnych sił wewnętrznych z programu RFEM/RSTAB poprzez wybranie liczby prętów i paneli wyboczeniowych z określeniem głównych naprężeń granicznych
  • Podsumowanie naprężeń w przypadkach obciążeń wraz z określeniem obciążenia głównego
  • Możliwe różne materiały do usztywnienia i blachy
  • Import usztywnień z obszernej biblioteki (blachy płaskie i bańki płaskie ze stali, kątowniki, teowniki, kanały i blachy trapezowe)
  • Określenie szerokości efektywnych zgodnie z EN 1993-1-5 (tabela 4.1 lub 4.2) lub DIN 18800, część 3, równ. (4)
  • Opcjonalne obliczanie krytycznych lokalnych naprężeń wyboczeniowych za pomocą wzorów analitycznych z załączników A.1, A.2, A.3 do EC 3 lub za pomocą obliczeń MES
  • Obliczenia (naprężenia, odkształcenia, wyboczenia skrętne) usztywnień podłużnych i poprzecznych
  • Opcjonalne uwzględnienie skutków wyboczenia zgodnie z DIN 18800, część 3, równ. (13)
  • Fotorealistyczna reprezentacja (rendering 3D) panelu wyboczenia, w tym usztywnienia, warunki naprężeń i tryby wyboczenia z animacją
  • Dokumentacja wszystkich danych wejściowych i wyników w weryfikowalnym protokole wydruku
 2. Wprowadzanie danych

  Początkowo konieczne jest zdefiniowanie danych materiałowych, wymiarów paneli i warunków brzegowych (na zawiasach, wbudowane, niepodparte, na zawiasach sprężyste). Możliwe jest przesyłanie danych z programu RFEM/RSTAB. Następnie naprężenia graniczne można zdefiniować dla każdego przypadku obciążenia ręcznie lub zaimportować z programu RFEM/RSTAB.

  Usztywnienia modelowane są jako przestrzennie efektywne elementy powierzchni, które są mimośrodowo połączone z płytą. Dlatego nie jest konieczne uwzględnianie mimośrodów usztywnienia według szerokości efektywnych. Sztywność zginania, ścinania, odkształcania i sztywności według St. Venanta oraz sztywność zamkniętych usztywnień Bredta jest określana automatycznie w modelu 3D.

 3. Obliczenia

  Obliczenia są wykonywane w krokach iteracyjnych poprzez obliczanie wartości własnej dla idealnych wartości wyboczenia dla poszczególnych warunków naprężeń, a także wartości wyboczenia dla jednoczesnego działania wszystkich składowych naprężeń.

  Analiza wyboczenia oparta jest na metodzie naprężeń zredukowanych, polegającej na porównaniu naprężeń roboczych ze stanem granicznym naprężenia zredukowanym ze stanu plastyczności von Misesa dla każdej płyty wyboczeniowej. Obliczenia oparte są na jednym globalnym współczynniku smukłości określonym przez całe pole naprężeń. Dlatego też pominięto analizę pojedynczego obciążenia i późniejszego scalenia przy użyciu kryterium interakcji.

  W celu wyznaczenia zachowania wyboczenia płyty, które jest podobne do zachowania wyboczenia, moduł oblicza wartości własne idealnych wartości wyboczenia płyty przy użyciu dowolnie przyjętych krawędzi podłużnych. Następnie określa się współczynniki smukłości i współczynniki redukcji zgodnie z EN 1993-1-5, rozdział 4 lub załącznik B, lub DIN 18800, część 3, tabela 1. Na koniec analizę przeprowadza się zgodnie z EN 1993-1-5, rozdział 10 lub DIN 18800, część 3, równ. (9), (10) lub (14).

  Panel wyboczeniowy jest dyskretny w postaci skończonych elementów czworokątnych lub, w razie potrzeby, trójkątnych. Każdy węzeł elementu ma sześć stopni swobody.

  Składnik gięcia trójkątnego elementu jest oparty na elemencie LYNN-Dhillon (2 nd Conf. Matrix Meth. JAPONIA - USA, Tokio) według teorii zginania Mindlina. Jednak element membrany oparty jest na elemencie BERGAN-FELIPPA. Czworoboczne elementy składają się z czterech trójkątnych elementów, a węzeł wewnętrzny jest wyeliminowany.

 4. Wyniki

  Wyniki są wyświetlane w odniesieniu do EN 1993-1-5 lub DIN 18800. Dodatkowo RF-/PLATE-BUCKLING wyświetla wyniki obliczeń oddzielnie dla działania tylko jednego obciążenia krawędziowego, a także dla jednoczesnego działania wszystkich obciążeń krawędziowych.

  W przypadku kilku przypadków obciążeń główny przypadek obciążenia jest wyświetlany osobno. Dlatego czasochłonne porównywanie danych obliczeniowych nie jest konieczne.

  Okno 2.5 zawiera listę krytycznych współczynników obciążenia wyboczeniowego dla wszystkich przypadków obciążeń oraz odpowiednich trybów wyboczenia.

  W oknie graficznym można wyświetlić tryby wyboczenia i obciążenia wyboczenia. Ułatwia to szybki przegląd trybów wyboczenia i obciążeń. Korzystając z opcji animacji, można wyraźnie przedstawić zachowanie wyboczenia płyt usztywnionych.

  Na koniec można wyeksportować wszystkie tabele do MS Excel lub w pliku CSV.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
900,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RFEM 5
RFEM

Rozszerzenie modułu dodatkowego STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM 5
RF-STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM 5
ec2-for-dlubal

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RSTAB 8
STABILITY (en)

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozszerzenie modułu dodatkowego RF-STEEL EC3 i RF-STEEL AISC

Moment skręcania skrępowanego w analizie drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody

Cena pierwszej licencji
850,00 USD