RF-/PLATE-BUCKLING | Wyniki

Funkcja produktu

Wyniki wyświetlane są wraz z odnośnikami do normy EN 1993-1-5 lub DIN 18800. Ponadto moduł przedstawia wyniki obliczeń osobno w przypadku wystąpienia jednego obciążenia krawędzi oraz dla równoczesnego wystąpienia obciążeń na wszystkich krawędziach.

Jeżeli obliczanych jest kilka przypadków obciążeń, RF-/PLATE-BUCKLING wyświetla osobno główny przypadek obciążenia. Dzięki temu nie jest potrzebne wymagające czasowo porównywanie danych obliczeniowych.

W tabeli 2.5 wyników współczynniki krytycznego obciążenia wyboczeniowego są wyświetlone dla wszystkich przypadków obciążeń oraz odpowiadających postaci wyboczeniowych.

Wszystkie postaci wyboczeniowe oraz obciążenia panelu usztywniającego można przedstawiać w oknie graficznym. Wyświetlając wyniki w ten sposób, można szybko sprawdzić postaci wyboczeniowe lub dane obciążenia. Opcja animacji dostępna w programie pozwala lepiej zrozumieć zachowanie się wyboczenia usztywnionych płyt.

Finalnie można przesłać wszystkie tabele do aplikacji MS Excel lub do pliku CSV. Wszystkie parametry wymagane do eksportu określa się w specjalnym menu.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje stalowe
PLATE-BUCKLING 8.xx - Stand-Alone

Program samodzielny

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-PLATE-BUCKLING 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD