RF-/PLATE-BUCKLING | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Dla obliczeń według Eurokodu 3 dostępne są następujące załączniki krajowe:
  •  DIN EN 1993-1-5/NA:2010-12 (Niemcy)
  • Belgium NBN EN 1993-1-5/NA:2011-03 (Belgia)
  •  CSN EN 1993-1-5/NA:2008-07 (Czechy)
  •  UNI EN 1993-1-5/NA:2011-02 (Włochy)
  •  NEN EN 1993-1-5/NA:2011-04 (Holandia)
  •  SFS EN 1993-1-5/NA:2006 (Finlandia)
  •  NS EN 1993-1-5/NA:2009-06 (Norwegia)
  Oprócz załączników wymienionych powyżej można wprowadzać swoje własne załączniki z dowolnymi współczynnikami.
 • Import wszystkich odpowiednich sił wewnętrznych z programu RFEM / RSTAB poprzez wybór numerów prętów i paneli usztywniających wraz z określaniem głównych naprężeń granicznych
 • Przegląd naprężeń w przypadkach obciążeń wraz z określeniem głównego przypadku obciążenia
 • Dla usztywnienia i płyty mogą być wybrane różne materiały
 • Import usztywnień z obszernej biblioteki (stal płaska i płaskownik łebkowy, kątownik, usztywnienia teowe, ceowe oraz trapezowe)
 • Określanie szerokości efektywnych wg EN 1993-1-5 (tablice 4.1 lub 4.2) lub DIN 18800, część 3, rówanie (4)
 • Możliwość obliczenia lokalnych krytycznych naprężeń wyboczeniowych za pomocą wzorów analitycznych z załączników A.1 , A.2, A.3 z EC 3 lub za pomocą obliczeń MES
 • Obliczenia (naprężenia, odkształcenia, wyboczenie skrętne) usztywnień podłużnych i poprzecznych
 • Możliwość uwzględniania wpływu wyboczenia według DIN 18800, część 3, równanie (13)
 • Fotorealistyczne przedstawienie (renderowanie 3D) panelu usztywniającego wraz z usztywnieniami, warunków naprężeniowych i postaci wyboczeniowych wraz z animacją
 • Dokumentacja wszystkich danych początkowych i wynikowych w protokole wydruku przygotowywanym do dalszego sprawdzenia

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje stalowe
PLATE-BUCKLING 8.xx - Stand-Alone

Program samodzielny

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-PLATE-BUCKLING 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD