RF-/PLATE-BUCKLING | Obliczenia

Funkcja produktu

Poszczególne kroki analizy prowadzone są stopniowo, poprzez obliczanie wartości własnych z idealnych wartości wyboczeniowych dla poszczególnych warunków naprężenia, jak również wartości wyboczenia dla równoczesnego oddziaływania wszystkich składników naprężenia.

Analiza wyboczeniowa jest oparta na metodzie naprężeń zredukowanych, porównaniu działających naprężeń z granicznymi zredukowanymi naprężeniami z warunku plastyczności Von Misesa dla każdego wyboczenia panelu. Podstawą obliczeń jest pojedyńczy globalny współczynnik smukłości określony na podstawie całego pola naprężeń. Pominięta jest analiza pojedyńczego obciążenia i późniejszego łączenia za pomocą kryterium interakcji.

W celu określenia zachowania się wyboczenia panelu, które jest podobne do zachowania się pręta podczas wyboczenia, RF-/PLATE-BUCKLING oblicza wartości własne idealnych wartości wyboczenia przy założeniu, że podłużne boki panelu są swobodne. Następnie określane są współczynniki smukłości i redukcyjne według EN 1993-1-5, rozdział 4 lub załącznika B, albo według DIN 18800, część 3, tabela 1. Jako ostatni krok, prowadzona jest analiza według EN 1993-1-5, rozdział 10 lub wg DIN 18800 część 3, równ. (9), (10) lub (14).

Panel usztywniający jest dyskretyzowany w czworobocznych lub trójkątnych elementach skończonych. Każdy węzeł elementu posiada sześć stopni swobody.

Zginający składnik elementu trójkątnego opiera się na elemencie LYNNA-DHILLONA (Druga konferencja na temat metody macierzowej, Japonia–USA, Tokio) według teorii zginania opisanej przez Mindlina. Składnik membranowy opiera się natomiast na elemencie BERGANA-FELIPPA. Czworoboczne elementy składają się z czterech elementów trójkątnych, a węzeł wewnętrzny zostaje usunięty.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje stalowe
PLATE-BUCKLING 8.xx - Stand-Alone

Program samodzielny

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-PLATE-BUCKLING 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD