RF-/PLATE-BUCKLING | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Wprowadzanie danych Na początku obliczeń definiuje się dane materiału, wymiary panelu i warunki brzegowe. Dostępne są również opcje importu odpowiednich danych z programu RFEM/RSTAB. Następnie, poprzez wprowadzenie ręczne lub import z programu głównego, definiuje sie naprężenia brzegowe dla każdego przypadku obciążenia.

Usztywnienia modelowane są jako oddziałujące przestrzennie elementy powierzchniowe przyłączone mimośrodowo do płyty. Dzięki temu nie trzeba uwzględniać mimośrodów usztywnień przy użyciu długości efektywnych. Zginanie, ścinanie, rozciąganie, sztywność St. Venanta usztywnień oraz sztywność Bredta dla zamkniętych usztywnień są określane automatycznie podczas używania rzeczywistego modelu 3D.

Samodzielne Konstrukcje stalowe
PLATE-BUCKLING 8.xx - Stand-Alone

Program samodzielny

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-PLATE-BUCKLING 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza wyboczenia dla prostokątnych płyt usztywnionych i nieusztywnionych

Cena pierwszej licencji
900,00 USD