Moduł dodatkowy RF-GLASS dla RFEM

Opis produktów

 • Moduły dodatkowe do konstrukcji szklanych

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Najwydajniejsza i najbardziej przyjazna platforma

„Platforma RFEM jest najbardziej wydajnym i łatwym w użyciu, z którym współpracujemy, moduł RF-GLASS jest naprawdę wyjątkowy na rynku, z którymi możemy kompleksowo rozwiązywać nasze projekty.

Wsparcie techniczne jest nieporównywalne z niczym, bez względu na to, jak szybko, z czasem, dotarły do Kostaryki przez Niemcy, co stanowi dowód ich profesjonalizmu i pasji.“

RF-GLASS jest modułem dodatkowym zintegrowanym w interfejsie programu RFEM. RF-GLASS umożliwia obliczanie odkształceń i naprężeń powierzchni szklanych.

W module tym możliwe jest przeprowadzenie dwóch rodzajów obliczeń:

 •  Obliczeń lokalnych poszczególnych powierzchni szklanych niezależnie od otaczającej konstrukcji
 •  Obliczeń globalnych całej konstrukcji z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy powierzchniami szklanymi a otaczającą konstrukcją

Dostępna jest biblioteka wszystkich typów szkła, folii oraz gazów, którą można rozszerzać we własnym zakresie.

Do obliczeń można wybrać następujące normy:

 • DIN 18008:2010-12
 • TRLV:2006-08
 • Niezależny kod (tylko analiza)

 1. Funkcje programu

  • Projektowanie szkła jednowarstwowego lub laminowanego oraz szkło izolacyjne z pośrednią warstwą gazową
  • Projektowanie zakrzywionego szkła
  • Możliwość wyboru obliczeń lokalnych bez uwzględnienia wpływu otaczającej konstrukcji lub obliczeń globalnych w odniesieniu do wpływu całej konstrukcji
  • Analiza naprężeń granicznych zgodnie z DIN 18008: 2010-12 lub TRLV: 2006-08
  • Przypisanie obciążeń do klas czasu trwania obciążenia
  • Obszerna biblioteka materiałów, obejmująca wszystkie popularne rodzaje szkła, folii i gazów, zgodnie z normami DIN 18008: 2010-12, E DIN EN 13474 oraz przepisami TRLV: 2006-08
  • Opcjonalne uwzględnienie połączenia ścinanego warstw
  • Uwzględnienie obciążeń klimatycznych
  • Obliczenia według liniowej analizy statycznej lub nieliniowej zgodnie z teorią dużych odkształceń
  • Analiza naprężeń, obliczanie stanu granicznego nośności, obliczanie stanu granicznego użytkowalności
  • Graficzne przedstawienie wszystkich wyników w programie RFEM
  • Możliwość filtrowania wyników i skal kolorów w tabelach wyników
  • Bezpośredni eksport danych do aplikacji MS Excel 
 2. Wprowadzanie danych

  Przede wszystkim należy wybrać powierzchnie do zaprojektowania (za pomocą funkcji wyboru). Geometria tafli szkła i obciążenia są importowane z modelu RFEM.

  Następnie należy zdecydować, czy obliczenia powinny przebiegać bez wpływu otaczającej konstrukcji (obliczenia lokalne), czy też uwzględniając ten wpływ (obliczenia globalne). W przypadku wybrania lokalnego obliczenia każda powierzchnia wybrana do obliczenia jest odłączana od modelu i obliczana osobno.

  Globalne obliczenia uwzględniają całą konstrukcję wraz z wprowadzonymi szybami. Wszystkie dane dotyczące składu szkła oraz właściwości szkła poszczególnych warstw należy zdefiniować w oknach wejściowych RF-GLASS. Można wybrać warstwy typu szkło, folia i gaz. Możliwe jest przeniesienie odpowiedniego materiału bezpośrednio z biblioteki obejmującej dużą liczbę materiałów.

  Wszystkie parametry poszczególnych warstw, w tym ich grubości, można edytować. Ponadto w programie RF-GLASS można tworzyć różne kompozycje, co pozwala na projektowanie różnych rodzajów szkła.

  W przypadku szkła izolacyjnego do analizy można uwzględnić obciążenia zewnętrzne oraz obciążenia wynikające ze zmian temperatury, ciśnienia atmosferycznego i wysokości. Moduł oblicza te obciążenia automatycznie na podstawie parametrów obciążenia klimatycznego. W przypadku wybrania lokalnego typu obliczeń należy zdefiniować podpory liniowe, podpory węzłowe i pręty graniczne powierzchni w RF-GLASS. Te podpory i pręty są uwzględniane tylko w programie RF-GLASS i nie mają wpływu na model utworzony w programie RFEM.

 3. Szczegółowe ustawienia naprężeń

  Obliczenia

  W przypadku globalnego rodzaju obliczeń sztywność obliczona na podstawie wybranego zbioru warstw oraz geometria tafli są przyporządkowane do każdej powierzchni. Obliczenia są przeprowadzana przy użyciu teorii płyt. Zdecydować można także czy uwzględnione będzie ścinanie połączenia warstw.

  W przypadku lokalnego rodzaju obliczeń wybrać można pomiędzy obliczeniami 2D lub 3D. Obliczenia 2D oznaczają, że tafla jednowarstwowa lub laminowana jest modelowana jako powierzchnia, której grubość jest obliczona na podstawie wybranego zbioru warstw i geometrii płyty (przy użyciu teorii płyt). Podobnie jak w obliczeniach globalnych, ścinanie połączenia warstw może być uwzględnione.

  Podczas obliczeń 3D w modelu używane są bryły, które zastępują każdy zbiór warstw. W tym przypadku wyniki są bardziej dokładne, lecz obliczenia zajmują więcej czasu.

  Modelowanie szkła zespolonego możliwe jest tylko wtedy, gdy wybrany jest lokalny typ obliczeń. Warstwa gazu modelowana jest zawsze jako element bryłowy, dlatego konieczne jest wymiarowanie poszczególnych tafli szkła zespolonego niezależnie od otaczającej konstrukcji. W obliczeniach uwzględniane są równanie stanu gazu doskonałego i analiza dużych deformacji.

 4. Wyniki w grafice w programie RFEM - Naprężenia

  Wyniki

  Po obliczeniach wyniki są wyświetlane w przejrzystych oknach wyników. W ten sposób można łatwo znaleźć maksymalny współczynnik naprężeń. Wyświetlany jest również wykres naprężeń według składu.

  Ponadto RF-GLASS wyświetla listę części i ciśnienie gazu w szkle izolacyjnym. Wyniki można wyświetlać graficznie w modelu programu RFEM.

  Zarówno tabele danych wejściowych, jak i wyników RF-GLASS wraz z grafiką mogą zostać dodane do raportu wydruku programu RFEM. Ponadto istnieje również możliwość eksportu wszystkich tabel do MS Excel.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

Projekty klientów zrealizowane przy użyciu produktów firmy Dlubal

Interesujące projekty klientów zrealizowane w oprogramowaniu do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal.

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD