Moduł dodatkowy RF-GLASS dla RFEM

Wideo produktu: Moduł dodatkowy RF-GLASS

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Najwydajniejsza i najbardziej przyjazna platforma

„Platforma RFEM jest najwydajniejsza i najbardziej przyjazna ze wszystkich, z którymi pracowałam. Moduł RF‑GLASS jest naprawdę unikatowym produktem, dzięki któremu możemy kompleksowo wykonywać projekty.

Wsparcie techniczne jest niezrównane, natychmiastowa pomoc udzielana Kostaryce z Niemiec, pomimo różnicy w czasie, świadczy o profesjonaliźmie i zaangażowaniu."

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

RF-GLASS jest modułem dodatkowym zintegrowanym w interfejsie programu RFEM. RF-GLASS umożliwia obliczanie odkształceń i naprężeń powierzchni szklanych.

W module tym możliwe jest przeprowadzenie dwóch rodzajów obliczeń:

 •  Obliczeń lokalnych poszczególnych powierzchni szklanych niezależnie od otaczającej konstrukcji
 •  Obliczeń globalnych całej konstrukcji z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy powierzchniami szklanymi a otaczającą konstrukcją

Dostępna jest biblioteka wszystkich typów szkła, folii oraz gazów, którą można rozszerzać we własnym zakresie.

Do obliczeń można wybrać następujące normy:

 • DIN 18008:2010-12
 • TRLV:2006-08
 • Niezależny kod (tylko analiza)

 1. Funkcje programu

  • Wymiarowanie szkła jednowarstwowego lub laminowanego
  • Wymiarowanie szyb zespolonych z pośrednią warstwą gazu
  • Wymiarowanie zakrzywionych tafli szkła
  • Możliwość wyboru zarówno obliczeń lokalnych, które nie uwzględniają otaczającej konstrukcji, jak i globalnych, które biorą pod uwagę wpływ konstrukcji
  • Obliczenia dopuszczalnych naprężeń przeprowadzane są według DIN 18008:2010-12 lub TRLV:2006-08
  • Przyporządkowywanie obciążeń do klas trwania obciążenia
  • Biblioteka materiałów ze wszystkimi popularnymi typami szkła, folii oraz gazów według DIN 18008:2010-12, E DIN EN 13474 oraz TRLV:2006-08
  • Możliwość uwzględnienia ścinania połączenia warstw
  • Uwzględnianie obciążeń klimatycznych
  • Liniowa analiza statyczna lub analiza nieliniowa według analizy dużych deformacji
  • Obliczanie naprężeń oraz analiza w stanie granicznym nośności i użytkowalności
  • Graficzne przedstawianie wszystkich wyników w programie RFEM
  • Ikona informująca o sukcesie obliczeń lub o przekroczeniu wartości granicznych
  • Możliwość filtrowania wyników oraz skalowania kolorystycznego w tabelach wyników
  • Bezpośredni eksport danych do MS Excel lub OpenOffice.org Calc
  • Automatyczne obliczenie rozkładu temperatury w zespolonej konstrukcji szklanej z uwzględnieniem przewodzenia, adwekcji i promieniowania
  • Możliwość uwzględnienia wpływu nasłonecznienia na wykres temperatury zbioru warstw ze szkła zespolonego
 2. Biblioteka materiałów

  Wprowadzanie danych

  Geometria tafli szkła jest importowana z programu RFEM. Po uruchomieniu modułu należy wpisać numery powierzchni lub wybrać je graficznie z modelu.

  Następnie należy wybrać przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń lub kombinacje wyników dla stanu granicznego nośności i użytkowalności. Użytkownik do wyboru ma także opcje obliczeń bez wpływu otaczającej konstrukcji (obliczenia lokalne) lub uwzględniające ten wpływ (obliczenia globalne). Po wyborze lokalnych obliczeń, każda powierzchnia wybrana do obliczeń będzie ustawiona oddzielnie od reszty modelu i obliczona indywidualnie.

  Dla obliczeń globalnych uwzględniana będzie cała konstrukcja, włącznie z taflą szklaną. W oknie wprowadzania danych modułu RF-GLASS definiowane są wszystkie dane dotyczące tafli szklanej i właściwości poszczególnych warstw. Do wyboru są następujące typy warstw: szkło, folia lub gaz. Odpowiedni materiał może być wybrany bezpośrednio z obszernej biblioteki materiałów.

  Użytkownik może edytować wszystkie parametry warstwy, włącznie z grubością. W module RF-GLASS można stworzyć wiele różnych zbiorów warstw, dzięki czemu w obliczeniach można uwzględniać różne typy tafli szklanych.

  Obciążenia importowane są z programu RFEM. Dla szkła zespolonego w obliczeniach można uwzględnić obciążenia zewnętrzne, jak również obciążenia od temperatury, ciśnienie atmosferyczne oraz wysokość nad poziomem morza. Obciążenia te są w RF-GLASS obliczane automatycznie na podstawie parametrów obciążeń klimatycznych. Po wybraniu lokalnego typu obliczeń, należy zdefiniować podpory liniowe, podpory węzłowe oraz pręty obwodowe powierzchni. Te podpory i pręty uwzględniane są jedynie w module RF-GLASS i nie wpływają na model w programie RFEM.

 3. Obliczenia MES: Analiza nieliniowa

  Obliczenia

  W przypadku globalnego rodzaju obliczeń sztywność obliczona na podstawie wybranego zbioru warstw oraz geometria tafli są przyporządkowane do każdej powierzchni. Obliczenia są przeprowadzana przy użyciu teorii płyt. Zdecydować można także czy uwzględnione będzie ścinanie połączenia warstw.

  W przypadku lokalnego rodzaju obliczeń wybrać można pomiędzy obliczeniami 2D lub 3D. Obliczenia 2D oznaczają, że tafla jednowarstwowa lub laminowana jest modelowana jako powierzchnia, której grubość jest obliczona na podstawie wybranego zbioru warstw i geometrii płyty (przy użyciu teorii płyt). Podobnie jak w obliczeniach globalnych, ścinanie połączenia warstw może być uwzględnione.

  Podczas obliczeń 3D w modelu używane są bryły, które zastępują każdy zbiór warstw. W tym przypadku wyniki są bardziej dokładne, lecz obliczenia zajmują więcej czasu.

  Modelowanie szkła zespolonego możliwe jest tylko wtedy, gdy wybrany jest lokalny typ obliczeń. Warstwa gazu modelowana jest zawsze jako element bryłowy, dlatego konieczne jest wymiarowanie poszczególnych tafli szkła zespolonego niezależnie od otaczającej konstrukcji. W obliczeniach uwzględniane są równanie stanu gazu doskonałego i analiza dużych deformacji.

 4. Rozkład naprężeń w warstwach szkła

  Wyniki

  Po dokonaniu obliczeń wyniki są wyświetlane w czytelnych oknach wyników, dzięki czemu łatwo odnaleźć maksymalne wartości naprężeń. W oknie przedstawiony jest także wykres naprężeń przez zespół warstw szklanej tafli.

  Ponadto moduł RF-GLASS wyświetla zestawienie materiałów, a dla szkła zespolonego także ciśnienie gazu. Możliwe jest wyświetlenie wyników w formie graficznej na modelu w programie RFEM.

  Dane wejściowe oraz wyniki wraz z rysunkami z modułu RF-GLASS mogą być włączone do protokołu wydruku programu RFEM. Możliwy jest też eksport wszystkich tabel do MS Excel.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

Cena (bez VAT)

Cena
1 120,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-ALUMINUM 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego