RF-GLASS | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Geometria tafli szkła jest importowana z programu RFEM. Po uruchomieniu modułu należy wpisać numery powierzchni lub wybrać je graficznie z modelu.

Następnie należy wybrać przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń lub kombinacje wyników dla stanu granicznego nośności i użytkowalności. Użytkownik do wyboru ma także opcje obliczeń bez wpływu otaczającej konstrukcji (obliczenia lokalne) lub uwzględniające ten wpływ (obliczenia globalne). Po wyborze lokalnych obliczeń, każda powierzchnia wybrana do obliczeń będzie ustawiona oddzielnie od reszty modelu i obliczona indywidualnie.

Dla obliczeń globalnych uwzględniana będzie cała konstrukcja, włącznie z taflą szklaną. W oknie wprowadzania danych modułu RF-GLASS definiowane są wszystkie dane dotyczące tafli szklanej i właściwości poszczególnych warstw. Do wyboru są następujące typy warstw: szkło, folia lub gaz. Odpowiedni materiał może być wybrany bezpośrednio z obszernej biblioteki materiałów.

Użytkownik może edytować wszystkie parametry warstwy, włącznie z grubością. W module RF-GLASS można stworzyć wiele różnych zbiorów warstw, dzięki czemu w obliczeniach można uwzględniać różne typy tafli szklanych.

Obciążenia importowane są z programu RFEM. Dla szkła zespolonego w obliczeniach można uwzględnić obciążenia zewnętrzne, jak również obciążenia od temperatury, ciśnienie atmosferyczne oraz wysokość nad poziomem morza. Obciążenia te są w RF-GLASS obliczane automatycznie na podstawie parametrów obciążeń klimatycznych. Po wybraniu lokalnego typu obliczeń, należy zdefiniować podpory liniowe, podpory węzłowe oraz pręty obwodowe powierzchni. Te podpory i pręty uwzględniane są jedynie w module RF-GLASS i nie wpływają na model w programie RFEM.

RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD