RF-GLASS | Obliczenia

Funkcja produktu

W przypadku globalnego rodzaju obliczeń sztywność obliczona na podstawie wybranego zbioru warstw oraz geometria tafli są przyporządkowane do każdej powierzchni. Obliczenia są przeprowadzana przy użyciu teorii płyt. Zdecydować można także czy uwzględnione będzie ścinanie połączenia warstw.

W przypadku lokalnego rodzaju obliczeń wybrać można pomiędzy obliczeniami 2D lub 3D. Obliczenia 2D oznaczają, że tafla jednowarstwowa lub laminowana jest modelowana jako powierzchnia, której grubość jest obliczona na podstawie wybranego zbioru warstw i geometrii płyty (przy użyciu teorii płyt). Podobnie jak w obliczeniach globalnych, ścinanie połączenia warstw może być uwzględnione.

Podczas obliczeń 3D w modelu używane są bryły, które zastępują każdy zbiór warstw. W tym przypadku wyniki są bardziej dokładne, lecz obliczenia zajmują więcej czasu.

Modelowanie szkła zespolonego możliwe jest tylko wtedy, gdy wybrany jest lokalny typ obliczeń. Warstwa gazu modelowana jest zawsze jako element bryłowy, dlatego konieczne jest wymiarowanie poszczególnych tafli szkła zespolonego niezależnie od otaczającej konstrukcji. W obliczeniach uwzględniane są równanie stanu gazu doskonałego i analiza dużych deformacji.

RFEM Konstrukcje szklane
RF-GLASS 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie pojedynczych, laminowanych i zespolonych tafli szklanych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD