Moduł dodatkowy RF-/TOWER Design dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Wymiarowanie prętów w kratowych konstrukcjach wsporczych według Eurokodu

Moduł dodatkowy RF-/TOWER Design służy do wymiarowania kratowych konstrukcji wsporczych według EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 i EN 50341. 

W obliczeniach uwzględniane są odpowiednie dane z modułów dodatkowych RF-/TOWER StructureRF-/TOWER EquipmentRF-/TOWER Loading, i RF-/TOWER Effective Lengths.

 1. Funkcje programu

  • Uwzględnianie danych z innych modułów RF-/TOWER (Structure, Equipment, Loading, Effective Lengths)
  • Automatyczna klasyfikacja przekroju
  • Projektowanie trójkątnych i czworobocznych kratowych konstrukcji wsporczych według EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 i EN 50341 oraz ich załączników krajowych
  • Integracja parametrów z załączników krajowych dla następujących krajów:
   •  PN EN 1993-1-1:2006 (Polska)
   • United Kingdom NA to BS EN 1993-1-1:2005 (Wielka Brytania)
   •  DIN EN 1993-1-1/NA:2007-10 (Niemcy)
   •  CSN EN 1993-1-1/NA.ed:2007-05 (Czechy)
   •  DK EN 1993-1-1/NA:2007 (Dania)
   •  NF EN 1993-1-1:2007-05 (Francja)
   •  NEN EN 1993-1-1/NB:2006 (Holandia)
  • Analiza wyboczenia giętnego elementów kratownicy na podstawie współczynnika smukłości efektywnej z uwzględnieniem warunków stężenia i podparcia
  • Obliczanie wyposażenia, na przykład podestów według EN 1993-1-1
  • Przejrzyste przedstawianie wyników wraz z odpowiednimi parametrami w tabelach wyników
  • Wykaz materiałów
  • Tworzenie protokołu wydruku gotowego do dalszej analizy
 2. 1.1 Dane ogólne

  Wprowadzanie danych

  Jeżeli kratowa konstrukcja wsporcza została wygenerowana w dodatkowych modułach RF-/TOWER Structure i RF-/TOWER Equipment, moduł RF-/TOWER Design automatycznie przydzieli pręty według trójkątnego lub czworobocznego typu konstrukcji. Pręty do obliczeń można również przydzielać ręcznie.

  Jeżeli długości wyboczeniowe prętów używanych w kratowych konstrukcjach wsporczych zostały określone w dodatkowym module RF-/TOWER Effective Lengths, obliczone dane można również wykorzystać w module RF-/TOWER Design. Ręczne wprowadzanie danych jest oczywiście możliwe.

  Według normy EN 1993-3-1 oraz EN 50341 można określać różne przypadki zbrojenia oraz typy podparć dla prętów ramion i stężeń.

 3. Ustawienia szczegółowe dla kratowej konstrukcji wsporczej

  Obliczenia

  Podczas wymiarowania na rozciąganie, ściskanie, zginanie i ścinanie, program porównuje obliczeniowe wartości wytrzymałości maksymalnej z każdym z tych oddziaływań. Jeżeli elementy konstrukcyjne obciążone są zginaniem i ściskaniem, moduł RF-/TOWER Design dokonuje interakcji. Dla równania interakcji można wybrać, czy współczynniki zostaną określone według metody 1 (załącznik A) lub 2 (załącznik B).

  Dla obliczeń wyboczenia giętnego nie musi być określona ani smukłość ani sprężyste krytyczne obciążenie wyboczeniowe głównego przypadku wyboczenia. Moduł RF-/TOWER Design automatycznie oblicza wszystkie wymagane współczynniki dla wartości obliczeniowej obciążenia zginającego. Program samodzielnie określa idealny moment krytyczny dla zwichrzenia dla każdego pręta w każdym miejscu x przekroju.

 4. 2.2 Obliczenia według przekrojów

  Wyniki

  Wyniki prezentowane są w przejrzyście ułożonych tabelach modułu. Oprócz wyników wyświetlane są również wszystkie parametry związane z obliczeniami. Podczas obliczania automatycznie generowany jest wykaz materiałów.

  Wszystkie dane z modułu mogą być zawarte w protokole wydruku programu RFEM/RSTAB. Zawartość protokołu wydruku i zakres danych wyjściowych dla każdej analizy mogą być dobrane indywidualnie.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Projekty klientów

customer-projects-de

Interesujące projekty, które zostały obliczone przy użyciu oprogramowania firmy Dlubal

CENA za RFEM (netto)

 • RF-TOWER Design 5.xx

  1 480,00 USD

 • Kolejna licencja

  666,00 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • TOWER Design 8.xx

  1 480,00 USD

 • Kolejna licencja

  666,00 USD