RF-/TOWER Design | Wprowadzanie danych

Funkcja produktu

Jeżeli kratowa konstrukcja wsporcza została wygenerowana w dodatkowych modułach RF-/TOWER Structure i RF-/TOWER Equipment, moduł RF-/TOWER Design automatycznie przydzieli pręty według trójkątnego lub czworobocznego typu konstrukcji. Pręty do obliczeń można również przydzielać ręcznie.

Jeżeli długości wyboczeniowe prętów używanych w kratowych konstrukcjach wsporczych zostały określone w dodatkowym module RF-/TOWER Effective Lengths, obliczone dane można również wykorzystać w module RF-/TOWER Design. Ręczne wprowadzanie danych jest oczywiście możliwe.

Według normy EN 1993-3-1 oraz EN 50341 można określać różne przypadki zbrojenia oraz typy podparć dla prętów ramion i stężeń.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów w trójkątnych i czworobocznych kratowych konstrukcjach wsporczych według Eurokodu

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD