RF-/TOWER Design | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Uwzględnianie danych z innych modułów RF-/TOWER (Structure, Equipment, Loading, Effective Lengths)
 • Automatyczna klasyfikacja przekroju
 • Projektowanie trójkątnych i czworobocznych kratowych konstrukcji wsporczych według EN 1993-1-1, EN 1993-3-1 i EN 50341 oraz ich załączników krajowych
 • Integracja parametrów z załączników krajowych dla następujących krajów:
  •  PN EN 1993-1-1:2006 (Polska)
  • United Kingdom NA to BS EN 1993-1-1:2005 (Wielka Brytania)
  •  DIN EN 1993-1-1/NA:2007-10 (Niemcy)
  •  CSN EN 1993-1-1/NA.ed:2007-05 (Czechy)
  •  DK EN 1993-1-1/NA:2007 (Dania)
  •  NF EN 1993-1-1:2007-05 (Francja)
  •  NEN EN 1993-1-1/NB:2006 (Holandia)
 • Analiza wyboczenia giętnego elementów kratownicy na podstawie współczynnika smukłości efektywnej z uwzględnieniem warunków stężenia i podparcia
 • Obliczanie wyposażenia, na przykład podestów według EN 1993-1-1
 • Przejrzyste przedstawianie wyników wraz z odpowiednimi parametrami w tabelach wyników
 • Wykaz materiałów
 • Tworzenie protokołu wydruku gotowego do dalszej analizy
RFEM Kratowe konstrukcje wsporcze
RF-TOWER Design 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów w trójkątnych i czworobocznych kratowych konstrukcjach wsporczych według Eurokodu

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD