Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber dla RFEM/RSTAB

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Projektowanie pośrednich połączeń drewnianych według Eurokodu 5

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber służy do projektowania pośrednich połączeń za pomocą blach. Dostępne są następujące łączniki: kołki, śruby, gwoździe i wkręty. Obliczenia przeprowadzane są zgodnie z normą:

 •  EN 1995-1-1 (zawierającą załączniki krajowe)

 1. Funkcje programu

  • Projektowanie połączeń przegubowych, sztywnych i półsztywnych
  • Definicja do 5 blach szczelinowych
  • Możliwość połączenia 8 prętów w jednym węźle
  • Grubość blach szczelinowych: 5 mm – 40 mm
  • Średnica kołków: 6 mm – 30 mm
  • Automatyczna kontrola minimalnej odległości między kołkami
  • Opcjonalnie dowolne definiowanie odległości pomiędzy kołkami
  • Definicja asymetrycznych układów rozmieszczenia kołków ( np. każda linia łamana)
  • Wizualizacja graficzna węzła a module i w RSTAB
  • Wszystkie wymagane warunki obliczeniowe dla stali i drewna wraz z uwzględnieniem redukcji przekroju
  • Projektowanie usztywnień dla poprzecznego rozciągania
  • Eksport mimośrodów prętowych do programu RSTAB w celu uwzględnienia w zmianie sił wewnętrznych
  • Długość kołków opcjonalnie krótsza od grubości przekroju (umożliwia użycie drewnianych korków)
 2. Wprowadzanie dancyh

  Po pierwsze, definiujemy typ połączenia, normę oraz klasę blachy i kołków. Opcjonalnie mamy do wyboru system kołków WS-T SFS. W tym przypadku ocena zostanie ustalona w porozumieniu z producentem.Pręty w połączeniach są importowane z programu RFEM/RSTAB.

  Moduł automatycznie sprawdza czy spełnione są wszystkie warunki geometryczne. Alternatywnie możliwe jest wprowadzenie połączenia ręcznie.

  Także obciążenia są importowane z programu RFEM/RSTAB. Jeśli definiujemy węzeł ręcznie, obciążenia również muszą być wprowadzone ręcznie. W oknie dialogowym modułu Geometria definiujemy ustawienia grupowe wymiarów blach i kołków dla połączeń prętowych.

 3. Szczegółowe ustawienia wymiarowania

  Projektowanie

  Po obliczeniach, dla każdego pręta zostanie pokazana sztywność połączenia. Moduł wyświetla następujące wyniki:
  • Nośność każdego trzpienia
  • Blachy (otwory i naprężenia wg Eurokodu 3)
  • Analiza naprężeń wraz z redukcją przekrojów drenianych
  • Ścianie blokowe
  • Łączna nośność ( w tym nośność na poprzeczne rozciąganie, itp.)
 4. Wyniki zestawione w tabelach

  Wyniki

  Po pierwsze, wszystkie znaczące wyniki są pokazane w tabeli wraz z geometrią węzła. W kolejnych oknach dialogowych dla wyników można zobaczyć wszystkie istotne szczegóły konstrukcyjne.

  Wymiary i właściwości materiałów, które są istotne dla węzła są natychmiast wyświetlane i mogą być zawarte w protokole wydruku. Wizualizację węzła możemy zobaczyć w module RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber jak również w programie RFEM/RSTAB.

  Każdy rysunek można zawrzeć w protokole wydruku programu RFEM/RSTAB lub wydrukować bezpośrednio. Dzięki wynikom w odpowiedniej skali możliwa jest kontrola już podczas fazy obliczania.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

CENA za RFEM (netto)

 • RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

  850,00 USD

 • Kolejna licencja

  382,50 USD

CENA za RSTAB (netto)

 • JOINTS Timber - Steel to Timber 8.xx

  850,00 USD

 • Kolejna licencja

  382,50 USD