Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber dla RFEM/RSTAB

Dlubal Webinar: Analiza połączeń konstrukcji drewnianych w RFEM i RSTAB (ang)

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Projektowanie pośrednich połączeń drewnianych

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber służy do projektowania połączeń, w których drewniane pręty są ze sobą połączone pośrednio za pomocą blach. Dostępne są następujące łączniki: kołki, śruby, gwoździe i wkręty. Obliczenia przeprowadzane są zgodnie z normą:

 •  EN 1995‑1‑1 (zawierającą załączniki krajowe)
 •  ANSI/AWC NDS‑2015
  • Load and Resistance Factor Design (LRFD)
  • Allowable Stress Design

 1. Funkcje programu

  • Projektowanie połączeń przegubowych, sztywnych i półsztywnych
  • Definicja do 5 blach szczelinowych
  • Możliwość połączenia 8 prętów w jednym węźle
  • Grubość blach szczelinowych: 5 mm – 40 mm
  • Średnica kołków: 6 mm – 30 mm
  • Automatyczna kontrola minimalnej odległości między kołkami
  • Opcjonalnie dowolne definiowanie odległości pomiędzy kołkami
  • Definicja asymetrycznych układów rozmieszczenia kołków (np. każda linia łamana)
  • Wizualizacja graficzna węzła w module i w RSTAB
  • Wszystkie wymagane warunki obliczeniowe dla stali i drewna wraz z uwzględnieniem redukcji przekroju
  • Projektowanie usztywnień dla poprzecznego rozciągania zgodnie z EN 1995-1-1
  • Eksport mimośrodów prętowych do programu RSTAB w celu uwzględnienia w zmianie sił wewnętrznych
  • Długość kołków opcjonalnie krótsza od grubości przekroju (umożliwia użycie drewnianych kołków)
 2. Dane ogólne

  Wprowadzanie danych

  Po pierwsze, definiujemy typ połączenia, normę oraz klasę blachy i kołków. W przypadku wymiarowania zgodnie z EC 5, mamy do wyboru system kołków WS-T SFS. W tym przypadku ocena zostanie ustalona w porozumieniu z producentem.Pręty w połączeniach są importowane z programu RFEM/RSTAB.

  Moduł automatycznie sprawdza czy spełnione są wszystkie warunki geometryczne. Alternatywnie możliwe jest wprowadzenie połączenia ręcznie.

  Także obciążenia są importowane z programu RFEM/RSTAB. Jeśli definiujemy węzeł ręcznie, obciążenia również muszą być wprowadzone ręcznie. W oknie dialogowym modułu Geometria definiujemy ustawienia grupowe wymiarów blach i kołków dla połączeń prętowych.

 3. Szczegółowe ustawienia wymiarowania

  Projektowanie

  Po obliczeniach, moduł dodatkowy RF-/JOINTS Timber-Steel to Timber pokazuje sztywność połączenia dla wszystkich poszczególnych prętów. Moduł wyświetla następujące wyniki:

  • Minimalna odległość między trzpieniami
  • Nośność każdego trzpienia
  • Blachy (nośność i naprężenia wg Eurokodu 3 i AISC)
  • Analiza naprężeń wraz z redukcją przekrojów drewnianych
  • Ścianie blokowe
  • Łączna nośność (w tym określenie sztywności, nośność na poprzeczne rozciąganie zgodnie z EC5, itp.)
 4. Wyniki zestawione w tabelach

  Wyniki

  Po pierwsze, wszystkie znaczące wyniki są pokazane w tabeli wraz z geometrią węzła. W kolejnych oknach dialogowych dla wyników można zobaczyć wszystkie istotne szczegóły konstrukcyjne.

  Wymiary i właściwości materiałów, które są istotne dla węzła są natychmiast wyświetlane i mogą być zawarte w protokole wydruku lub wyeksportowane do pliku DXF. Wizualizację węzła możemy zobaczyć w module RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber jak również w programie RFEM/RSTAB.

  Każdy rysunek można zawrzeć w protokole wydruku programu RFEM/RSTAB lub wydrukować bezpośrednio. Dzięki wynikom w odpowiedniej skali możliwa jest kontrola już podczas fazy obliczania.

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów, a może potrzebują Państwo porady przy bieżącym projekcie? Użyteczne informacje i rozwiązania mogą Państwo znaleźć wśród najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Cena (bez VAT)

Cena
850,00 USD

Ceny obowiązujące w kraju: Stany Zjednoczone.

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

RSTAB Konstrukcje drewniane
TIMBER Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL 8.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla prętów stalowych

RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

RFEM Inne
RF-LAMINATE 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i obliczanie naprężenia powierzchni warstwowych

RSTAB Połączenia
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800

RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
CONCRETE 8.xx

Moduł dodatkowy

Liniowa i nieliniowa analiza prętów z betonu zbrojonego wraz z wymiarowaniem zbrojenia

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozszerzenie modułu dla RSTAB

Rozszerzenie modułów pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu  2

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

RSTAB Konstrukcje z betonu zbrojonego
FOUNDATION Pro 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
FE-LTB 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza zwichrzenia prętów według teorii drugiego rzędu (MES)

RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - DSTV 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia zNormalizowane w konstrukcjach stalowych według dyrektywy EN 1993‑1‑8 - DSTV

RSTAB Połączenia
HSS 8.xx

Moduł dodatkowy

Obliczenia spawanych połączeń przekrojów rurowych według Eurokodu 3

RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Pinned 8.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia przegubowe według Eurokodu 3

RSTAB Połączenia
JOINTS Steel - Column Base 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie przegubowych i sztywnych podstaw słupów według Eurokodu 3

RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
ALUMINUM 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów z aluminium wg Eurokodu  9

RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

RSTAB Inne
LIMITS 8.xx

Moduł dodatkowy

Porównanie wyników z określonymi stanami granicznymi

RSTAB Inne
DEFORM 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza deformacji i ugięć dla prętów i zbiorów prętów

RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształów drgań modeli prętowych

RSTAB Inne
SUPER-RC 8.xx

Moduł dodatkowy

Superpozycja wyników z różnych etapów konstrukcji ze zmiennymi warunkami konstrukcji i obciążenia

RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

RFEM Inne
RF-LIMITS 5.xx

Moduł dodatkowy

Porównanie wyników z określonymi stanami granicznymi

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie fundamentów pojedynczych, kielichowych i blokowych

RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Fizyczna i geometryczna analiza nieliniowa belek i płyt z betonu zbrojonego

RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

RFEM Połączenia
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Połączenia dla ram według Eurokodu 3 lub DIN 18800