RF-/JOINTS Timber - Steel to Timber | Funkcje programu

Funkcja produktu

 • Projektowanie połączeń przegubowych, sztywnych i półsztywnych
 • Definicja do 5 blach szczelinowych
 • Możliwość połączenia 8 prętów w jednym węźle
 • Grubość blach szczelinowych: 5 mm – 40 mm
 • Wszystkie rozmiary łączników
 • Automatyczne sprawdzenie minimalnej odległości między łącznikami
 • Opcjonalne dowolne zdefiniowanie odległości między łącznikami
 • Średnica kołków: 6 mm – 30 mm
 • Automatyczna kontrola minimalnej odległości między kołkami
 • Opcjonalnie dowolne definiowanie odległości pomiędzy kołkami
 • Definicja asymetrycznych układów rozmieszczenia kołków (np. każda linia łamana)
 • Wizualizacja graficzna węzła w module i w RSTAB
 • Wszystkie wymagane warunki obliczeniowe dla stali i drewna wraz z uwzględnieniem redukcji przekroju
 • Projektowanie usztywnień dla poprzecznego rozciągania zgodnie z EN 1995-1-1
 • Eksport mimośrodów prętowych do programu RSTAB w celu uwzględnienia w zmianie sił wewnętrznych
 • Długość kołków opcjonalnie krótsza od grubości przekroju (umożliwia użycie drewnianych kołków)
 • Eksport geometrii połączeń w pliku DXF
 • Obliczanie odporności ogniowej zgodnie z EN 1995-1-2

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Połączenia
RF-JOINTS Timber - Steel to Timber 5.xx

Moduł dodatkowy

Projektowanie pośrednich połączeń drewnianych (śruby i płyty stalowe) według Eurokodu  5

Cena pierwszej licencji
850,00 USD