Ortotropní předpětí v RF-FORM-FINDING

Tipy & triky

Proces hledání tvaru v RFEMu hledá rovnovážný stav, kdy jsou definované předpětí membrán a předpětí nebo délkové změny kabelových prvků s hraničními reakcemi v rovnováze. Pro tento účel program poskytuje možnost definovat pro membrány izotropní nebo ortotropní stav předpětí.

V případě stavu isotropického namáhání je napětí v obou osách povrchu (osnovy a výplně nebo x a y) stejné. Orientace systému osy povrchu je v tomto případě irelevantní.

V ortotropním řešení můžete definovat jiné předpětí pro obě osy. Tato skutečnost vyžaduje, aby osy v požadovaném směru zobrazovaly různé předpětí. Vzhledem k tomu, že membránové elementy jsou během procesu hledání formy přesunuty na nové místo, přičemž orientace osového systému v podstatě závisí na poloze prvků, je nutné definovat osový systém prvků nezávisle na struktuře pro ortotropní předpětí. Bez tohoto kroku zůstane vstupní pole prvků neaktivní.

Orientaci osy membránových prvků můžete definovat v dialogovém okně 'Edit Surface' (Upravit povrch), kartu 'Axes' (Axy). Přednastavení membránových prvků lze zadat na záložce 'General' pomocí tlačítka [Edit Parameters of Stiffness] v sekci 'Povrchový typ', záložka 'Form-Finding'.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Membrány
RF-FORM-FINDING 5.xx

Přídavný modul

Hledání počátečního tvaru membránových a lanových konstrukcí

Cena za první licenci
1 750,00 USD