Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jak je v modulu RF-PUNCH Pro stanovena minimální smyková výztuž podle DIN EN 1992-1-1?

Odpověď

Minimální smyková výztuž A sw, min se stanoví v RF-PUNCH Pro pomocí rovnice 9.11DE podle DIN EN 1992-1-1, 9.4.3.

Vstupní hodnoty použité pro výpočet A sw, min jsou uvedeny v tabulce výsledků "2.2 Požadovaná výztuž po vybočení" v sekci "Minimální hodnota NB", takže lze spočítat vypočtenou hodnotu.

Mějte na paměti, že vypočtená hodnota A sw, min podle normy se vztahuje k "průřezu ramene třmínku (nebo jeho ekvivalentu)". V modulu RF-PUNCH Pro se tato hodnota násobí tangenciálním počtem jednotlivých řad třmínků, což znamená, že absolutní hodnota minimální výztuže [cm²] v jednotlivých obvodech se může zvýšit směrem ven se zvyšující se obloukovou obvodovou délkou nebo se zvyšujícím se počtem třmínků.


Klíčová slova

Výztuž Minimální smyková výztuž Smyková výztuž As-min Asw Asw-min Děrování

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD