Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Proč se v programu REVIT v programu RFEM neimportují průřezy?

Odpověď

Aby bylo zajištěno, že se průřezy budou rozpoznávat při přímém importu nosníků a sloupů v programu REVIT, musí být k dispozici příslušná skupina konstrukcí v programu REVIT.
Pokud tomu tak není, lze do procesu importovat vhodnou rodinu. Rozhraní potom nezávisle rozpozná všechny ostatní průřezy a vytvoří příslušné průřezy v rámci rodiny.


Obrázek 01 nezahrnuje dřevěný sloup 480/520 (mm). Po importu správného typu rodiny se tento průřez a všechny průřezy stejného typu rozpoznají a úspěšně dokončí proces importu.


Klíčová slova

REVIT Rodina Průřez Importovat Rozhraní

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD