RF-/STEEL Fatigue Members | Základní vlastnosti

Funkce programu

  • Úplná integrace do programu RFEM/RSTAB s převzetím všech odpovídajících údajů a vnitřních sil
  • Stanovení rozkmitů napětí pro existující zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků
  • Libovolné přiřazení kategorií detailů k napěťovým bodům průřezu
  • Uživatelské zadání součinitelů ekvivalentního únavového poškození
  • Posouzení prutů a sad prutů podle EN 1993-1-9
  • Optimalizace průřezů s možností přenosu do programu RFEM/RSTAB
  • Podrobná výsledková dokumentace s odkazy na rovnice použité při posouzení
  • Různé možnosti filtrování a uspořádání výsledků, včetně výsledků seřazených po prutech, průřezech, místech x nebo po zatěžovacích stavech, kombinacích zatížení a kombinacích výsledků
  • Vizualizace kritéria posouzení na RFEM/RSTAB modelu
  • Export dat do MS Excel

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Fatigue Members 5.xx

Přídavný modul

Posouzení únavové pevnosti prutů a sad prutů

Cena za první licenci
1 120,00 USD