RF-/TIMBER NBR | Výsledky

Funkce programu

Po skončení výpočtu se zobrazí výsledky v přehledných tabulkách spolu se všemi mezivýsledky (jako například rozhodující vnitřní síly, součinitele atp.). Tím je zajištěna přehlednost posouzení. Výsledky jsou seřazeny po zatěžovacích stavech, průřezech, sadách prutů a prutech.

Není-li posouzení dokončeno, je možné upravit odpovídající průřezy v optimalizačním procesu. Upravené průřezy lze převést do programu RFEM/RSTAB pro přepočet vnitřních sil.

Využití jsou zobrazena v modelu programu RFEM/RSTAB různými barvami. Díky tomu lze jednoduše rozpoznat kritická nebo předimenzovaná místa. Ještě cílenější vyhodnocení umožňují diagramy výsledků pro určité pruty a sady prutů.

Vstupní data a výsledková okna lze vložit do přehledných tabulek tiskového protokolu programu RFEM/RSTAB, a to včetně všech podrobností posouzení a grafiky. Tímto způsobem je zajištěna celková a přehledná dokumentaci. Obsah tiskového protokolu a rozsah výstupních dat lze vybrat účelově pro jednotlivá posouzení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER NBR 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle NBR 7190-1997

Cena za první licenci
1 120,00 USD