Addon Posouzení železobetonových konstrukcí

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Funkce

Nové

8. září 2021

002170

Obecné

Addon Posouzení železobetonových konstrukcí spojuje všechny přídavné moduly CONCRETE programu RFEM 5 / STAB 8. Ve srovnání s těmito přídavnými moduly obsahuje addon Posouzení železobetonových konstrukcí pro RFEM 6 / RSTAB 9 následující nové funkce:

  • Zadávání údajů pro posouzení (vzpěrné délky, trvanlivost, směry výztuže, plošná výztuž) přímo v RFEM nebo RSTAB modelu
  • Rozsáhlé možnosti zadávání pro podélnou a příčnou výztuž prutů
  • Podrobné mezivýsledky posouzení s uvedenými rovnicemi z použité normy pro lepší kontrolu výpočtu
  • Nový interakční diagram s interaktivní grafikou pro N, M a M + N z posouzení průřezu včetně sečnových a tečnových tuhostí
  • Posouzení definované výztuže v mezním stavu únosnosti a použitelnosti včetně grafického zobrazení využití pro příslušný konstrukční prvek
  • Automatická kontrola definované výztuže s ohledem na konstrukční a obecná pravidla výztuže pro vyztužené pruty a plochy
  • Posouzení průřezu volitelně s hodnotami pro oslabený betonový průřez
  • Posouzení podle ruské normy SP 63.13330

Napište komentář...

Napište komentář...