Právní pokyny

Prohlášení o ochraně dat - Zendesk Chat

 1. Účel živého chatu Zendesk

  Na našich webových stránkách používáme Zendesk Chat, aplikaci pro živou chatovou službu americké společnosti Zendesk Inc. V této aplikaci se zpracovávají a evidují zprávy a údaje poslané prostřednictvím živého chatu. Účelem Zendesk Chatu je zprostředkovat přímou komunikaci v reálném čase (takzvaný živý chat) s návštěvníky vlastních webových stránek.

  Při každém otevření naší webové stránky se zakomponovanou chatovou službou Zendesk shromažďuje tato komponenta údaje s cílem zajistit chod této živé chatové služby a analyzovat její provoz.

 2. Právní základ

  Právní základ zpracování údajů tvoří čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR v souladu s naším oprávněným zájmem na přímé a přívětivé komunikaci se zákazníky.

  Použitím Zendesk Chatu vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů vztahujících se k Vaší osobě popsaným způsobem a k uvedenému účelu. Chatovou poradenskou službu můžete kdykoli ukončit.

 3. Rozsah údajů shromažďovaných společností Zendesk

  Na Zendesk Chatu uživatel vidí, zda je v dané chvíli některý pracovník společnosti Dlubal Software online a zda mu může poskytnout okamžitou odpověď na jeho dotazy. Pokud použijete systém našeho živého chatu, Vámi sdělené údaje se uloží. Shromažďují se následující data:

  • Průběh chatu
  • Uvedené jméno
  • IP adresa
  • Země původu
  • Navštívené stránky
  • Doba trvání návštěvy webových stránek
  • Další osobní údaje v závislosti na poskytnutých informacích (např. e-mailová adresa, telefonní číslo) 

  Uživatel má možnost uvést kontaktní údaje jako jméno, telefon a e-mailovou adresu pro snazší navázání kontaktu. Tyto údaje se nepostupují třetím stranám a slouží pouze ke zpracování a dokumentaci dotazů.

  Společnost Zendesk, Inc, se sídlem na adrese 1019 Market Street San Francisco, CA 94103, se musí řídit právním rámcem EU-US Privacy Shield, který je zárukou dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

  Bližší informace o zpracování údajů společností Zendesk lze najít v prohlášení této společnosti o ochraně osobních údajů na webové stránce www.zendesk.co.uk/company/customers-partners/privacy-policy a na stránce o ochraně údajů platné v EU www.zendesk.co.uk/company/customers-partners/eu-data-protection.

  Zde najdete také další informace o Vašich příslušných právech týkajících se ochrany Vašeho soukromí: www.zendesk.co.uk/company/customers-partners/eu-data-protection/zendesk-chat

  V případě dotazů se můžete obrátit také přímo na společnost Zendesk: privacy@zendesk.com.

 4. Rozsah údajů shromažďovaných společností Dlubal Software

  Jako provozovatel Zendesk Chatu jsme schopni

  • omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup ke službě
  • zajistit si přístup k Vašim osobním údajům, které jste poskytli společnosti Zendesk, a zpracovat je
  • zajistit si přístup k Vašim osobním údajům zpracovaným společností Zendesk a exportovat je
  • upravit Vaše osobní údaje včetně profilu koncového uživatele.

  Osobní údaje uvedené ve vstupním dialogu Zendesk Chatu se zpracovávají za účelem přímého vyřizování požadavků obchodního a technického rázu a dalších dotazů zaslaných prostřednictvím Zendesk Chatu. Veškerá Vaše chatová komunikace se předává včetně případně uvedené e-mailové adresy přes naši vývojovou databázi (NetGenium) do našeho CRM systému za účelem zpracování požadavků týkajících se prodeje nebo technické podpory a dalších dotazů. Proběhlá chatová komunikace se zde eviduje a ukládá a v případě možnosti se na základě uvedené e-mailové adresy přiřazuje k příslušné kontaktní osobě a firmě.

 5. Bezpečnost dat

  Při online poradenské službě probíhá komunikace přes šifrované internetové spojení. Je tak zabráněno neoprávněnému přístupu třetích subjektů k obsahu online poradenství.

 6. Předávání údajů a jejich příjemci

  K osobním údajům z proběhlého chatu včetně případně uvedené e-mailové adresy mají přístup naše právně samostatné pobočky ve společně využívaném CRM systému a ve vývojové databázi (NetGenium). Bližší informace o pobočkách společnosti Dlubal Software lze najít na této webové stránce:
  https://www.dlubal.com/cs/spolecnost/pobocky-a-distributori/dlubal-software-pobocky

  Dále poskytujeme přístup k těmto osobním údajům našemu dodavateli pracujícímu na vývoji softwaru ve společně využívané vývojové databázi (NetGenium).

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů a zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na firemního pověřence nebo napsat e-mail na data-protection@dlubal.com.

Náš firemní pověřenec bude také k dispozici, pokud budete požadovat informace, návrhy, nebo pokud máte nějaké stížnosti.

+420 227 203 203