Přídavný modul RF-PUNCH Pro pro RFEM

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Přídavný modul RF-PUNCH Pro programu RFEM slouží k posouzení odolnosti proti protlačení pro plochy podepřené bodově nebo liniemi. Rozhodující zatížení pro protlačení se určuje automaticky z definovaných zatížení. Rovněž je však možné ručně zadat bodové zatížení pro protlačení na plochu.

RF-PUNCH Pro umožňuje provést rychlé posouzení na protlačení bez nutnosti zadání velkého množství údajů. Posouzení probíhá podle následující normy:

 1. 000133

  Základní vlastnosti

  • Převzetí důležitých informací a výsledků z programu RFEM
  • Integrované databáze materiálů a průřezů, které lze upravovat
  • Rozšíření modulu EC2 for RFEM umožňuje posouzení železobetonu podle EN 1992-1-1:2004 (Eurokód 2). Dostupné jsou tyto národní přílohy:
   •  ČSN EN 1992-1-1/NA:2006-11 (Česká republika)
   •  STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slovensko)
   • Belgium NBN EN 1992-1-1/NA:2010 (Belgie)
   • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulharsko)
   •  EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Dánsko)
   •  SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finsko)
   •  NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Francie)
   •  UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Itálie)
   • Cyprus NP k CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Kypr)
   •  LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litva)
   •  LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Lotyšsko)
   •  MS EN 1992-1-1:2010 (Malajsie)
   •  DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 (Německo)
   •  NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2011 (Nizozemsko)
   •  NS-EN 1992-1 -1_2004-NA_2008 (Norsko)
   •  PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polsko)
   •  NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugalsko)
   •  ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Rakousko)
   •  SR EN 1992-1-1:2004/NA:2008 (Rumunsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapur)
   •  SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovinsko)
   • United Kingdom NP k BS EN 1992-1-1:2004 (Spojené království)
   •  UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Španělsko)
   •  SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Švédsko)
  Kromě výše uvedených národních příloh (NP) je možné definovat uživatelské národní přílohy s vlastními mezními hodnotami a parametry.
  • Kompletní přednastavení vstupních parametrů
  • Posouzení protlačení na sloupech, koncích stěny či na rozích stěny
  • Možnost uspořádání rozšířené sloupové hlavice
  • Automatické rozpoznání polohy uzlů protlačení z RFEM modelu
  • Rozpoznání křivek či spline linií jako ohraničení kontrolovaného obvodu
  • Automatické zohlednění všech otvorů desky zadaných v programu RFEM
  • Konstrukce a grafické zobrazení kontrolovaného obvodu ještě před spuštěním výpočtu
  • Kvalitativní stanovení výztuže proti protlačení
  • Možnost posouzení s nevyhlazeným smykovým napětím podél kontrolovaného obvodu, které odpovídá skutečnému průběhu smykového napětí na modelu konečných prvků
  • Stanovení součinitele přírůstku zatížení β pomocí plně plastického průběhu smykového napětí podle EN 1992-1-1, část 6.4.3 (3), na základě EN 1992‑1‑1, obr. 6.21N jako konstantní součinitelé nebo uživatelsky definovaným zadáním
  • Integrace návrhového softwaru výrobce smykových lišt Halfen
  • Výsledky v číselné a grafické podobě (3D, 2D a v řezech)
  • Posouzení na protlačení s výztuží proti protlačení nebo bez výztuže
  • Volitelné zohlednění minimálních momentů podle EN 1992‑1‑1 během nastavení podelné výztuže
  • Posouzení nebo dimenzování podélné výztuže
  • Úplná integrace výsledků do tiskového protokolu programu RFEM
 2. Definice parametrů protlačení

  000134

  Vstupní data

  Materiály a tloušťky ploch definované v programu RFEM jsou automaticky přednastaveny v modulu RF‑PUNCH Pro. Posuzované uzly jsou poté rozpoznány automaticky, uživatel je však může upravit ručně.

  Dále je možné zohlednit otvory v oblasti potenciálního protlačení. Tyto otvory je možné převzít z modelu v programu RFEM nebo se dodatečně zadají v přídavném modulu RF‑PUNCH Pro, takže nemají vliv na tuhost konstrukce v RFEM modelu.

  Parametry podélné výztuže zahrnují počet vrstev, směr vrstev a krytí výztuže, které se stanoví po jednotlivých plochách pro horní i dolní stranu desky. V další vstupní tabulce se zadají ostatní detaily uzlů protlačení. Modul přitom rozpozná polohu uzlu protlačení a automaticky stanoví, zda se jedná o uzel protlačení ve středu, na okraji či v rohu desky.

  Kromě toho je možné zadat použité zatížení pro protlačení, součinitel přírůstku zatížení β a navrženou podélnou výztuž. Volitelně mohou být použity minimální momenty pro stanovení požadované podélné výztuže a rozšířená sloupová hlavice.

  Náhled plochy s příslušným uzlem protlačení usnadňuje orientaci. Z této tabulky lze také spustit návrhový program výrobce smykových lišt, společnosti HALFEN. Tímto způsobem lze do tohoto programu snadno a rychle převést všechny informace z programu RFEM pro další zpracování.

 3. Výsledky posouzení na protlačení

  000135

  Posouzení

  Zatížení pro protlačení může být stanoveno z osamělých zatížení (osamělá síla od sloupu, zatížení nebo uzlové podpory) a z vyhlazené nebo nevyhlazené posouvající síly na kontrolovaném obvodě nebo může být stanoveno uživatelem.

  Přídavný modul RF-PUNCH Pro je plně integrován do programu RFEM, všechny uzly protlačení na ploše jsou tedy známy. Proto lze provést kontrolu možných kolizí stanovených kontrolovaných obvodů s obvody sousedících sloupů.

 4. Nutná výztuž proti protlačení v grafice RFEMu

  000136

  Výsledky

  Výsledky posouzení na protlačení jsou uspořádány v přehledných tabulkách včetně všech podrobností, takže se mohou kdykoliv zpětně dohledat. Součástí výsledků jsou také návrhová a přípustná smyková napětí pro návrhovou únosnost desky ve smyku, stejně jako různé obvody a stupně výztuže. Zároveň se zobrazí případné komentáře s vysvětlivkami.

  Další tabulka výsledků obsahuje seznam nutné podélné výztuže nebo výztuže proti protlačení pro každý posuzovaný uzel, a to včetně názorné grafiky. Výsledky posouzení lze zobrazit v pracovní ploše hlavního programu spolu s příslušnými číselnými hodnotami. Veškeré tabulky výsledků a grafiky je možné zahrnout do globálního tiskového protokolu programu RFEM, což zajišťuje přehlednou dokumentaci.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-PUNCH Pro 5.xx

  760,00 USD

 • Další licence

  342,00 USD

 • RF-PUNCH Pro 5.xx - Upgrade from RF-PUNCH

  390,00 USD