RF-CONCRETE Deflect | Výsledky

Funkce programu

Po skončení výpočtu se výsledky posouzení deformací zobrazí v přehledných tabulkách, a to včetně všech mezihodnot. Grafické znázornění návrhového využití a deformací v programu RFEM umožňuje rychlý přehled kritických průřezů.

Výsledky posouzení uspořádané po plochách nebo po bodech včetně všech mezivýsledků usnadňují srozumitelnost výpočtu do nejmenších detailů. Úplná integrace výsledků do výstupního protokolu programu RFEM zajišťuje přehlednou dokumentaci statického návrhu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD