RF-CONCRETE Deflect | Výsledky

Funkce programu

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Po skončení výpočtu se výsledky posouzení deformací zobrazí v přehledných tabulkách. Všechny mezihodnoty jsou také přehledně zobrazeny. Grafické znázornění návrhového využití a deformací v programu RFEM umožňuje rychlý přehled kritických průřezů.

Výsledky posouzení uspořádané po plochách nebo po bodech včetně všech mezivýsledků usnadňují srozumitelnost výpočtu do nejmenších detailů. Úplné začlenění výsledků do výstupního protokolu programu RFEM zajišťuje přehlednou dokumentaci statického návrhu.

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD