RF-CONCRETE Deflect | Vstupní data

Funkce programu

Výpočet deformací v RF-CONCRETE Deflect se aktivuje v nastavení analytického výpočtu mezního stavu použitelnosti v přídavném modulu RF-CONCRETE Surfaces. V témže dialogu lze nastavit také zohlednění vlivu času (dotvarování a smršťování) a zpevnění betonu mezi trhlinami. Součinitel dotvarování a poměrné smršťování je možné definovat samostatně nebo na základě zadaných parametrů.

Mezní hodnoty deformací lze nastavit individuálně pro jednotlivé plochy nebo pro určitou skupinu ploch. Povolená mezní hodnota se definuje jako maximální deformace. Dále je nutné určit, zda se spočtené deformace vztahují k nedeformované nebo deformované konstrukci.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD