Přídavný modul RF-STABILITY pro RFEM

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

RFEM modul pro stabilitní analýzu podle metody vlastních tvarů

Přídavný modul RF-STABILITY programu RFEM slouží ke stabilitním analýzám konstrukcí. Modul stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

 1. 000364

  Základní vlastnosti

  • Analýza modelů, které se skládají z prutů, skořepinových prvků a těles
  • Převzetí normálových sil ze zatěžovacího stavu nebo skupiny zatěžovacích stavů
  • Nelineární stabilitní analýza
  • Volitelné zohlednění působení normálových sil jako počáteční předpětí
  • Čtyři řešiče rovnic pro efektivní výpočty nejrůznějších modelů
  • Volitelné zohlednění změn tuhosti programem RFEM
  • Výpočet tvarů vybočení u nestabilních konstrukcí
  • Stanovení vlastních tvarů od uživatelsky definovaného součinitele kritického zatížení
  • Volitelné určení základního tvaru kmitání u nestabilních konstrukcí (k rozpoznání příčiny nestability)
  • Vizualizace stabilitních tvarů
  • Základ pro výpočty náhradních systémů s imperfekcemi ve spojení s přídavným modulem RF-IMP
 2. Zadávání vstupních dat

  000365

  Vstupní data

  Nejprve je nutné vybrat zatěžovací stav nebo kombinaci zatížení, jejichž normálové síly se použijí pro stabilitní analýzu. Kromě toho lze vybrat další zatěžovací stav, například pro zohlednění počátečního předpětí.

  Poté se definuje, zda má program provést lineární nebo nelineární analýzu. Podle způsobu použití je možné vybrat přímou metodu výpočtu, například Lanczosovu metodu nebo metodu sdružených gradientů. Pruty, které nejsou součástí plochy, se většinou zobrazí jako prutové prvky se dvěma uzly konečných prvků. Takové prvky znemožňují lokální ohyb jednotlivých prutů, proto modul obsahuje možnost automatického dělení prutů.

 3. Globální parametry výpočtu

  000366

  Výpočet

  Pro analýzu vlastních tvarů jsou k dispozici různé výpočetní metody:

  • Přímé metody (Lanczos, kořeny charakteristického polynomu, iterace podprostoru) jsou vhodné pro analýzu malých až středních modelů. Tyto rychlé maticové metody řešení vyžadují větší kapacitu operační paměti (RAM) počítače. Také 64 bitové operační systémy využívají více paměti, proto je možné rychle vypočítat i složitější konstrukce.
  • Iterační metoda ICG (Metoda sdružených gradientů) zabírá jen malou část operační paměti. Vlastní tvary se určují jeden po druhém. Metodu lze použít pro výpočet velkých konstrukční systémů jen s několika vlastními čísly.

  RF-STABILITY provádí také nelineární stabilitní analýzu. U nelineárních konstrukčních systémů stanoví výsledky blízké reálným podmínkám. Zároveň se určí součinitel kritického zatížení tak, že postupně zvyšuje zatížení základního zatěžovacího stavu až k dosažení nestability. Při zvyšování zatížení se uvažují nelinearity, jako například vypadlé pruty, podpory a podloží a také materiálové nelinearity.

 4. Grafické znázornění vlastních tvarů

  000367

  Výsledky

  První tabulka výsledků zobrazí součinitele kritického zatížení, což umožňuje snadnější vyhodnocení ohrožení stability. V případě prutových konstrukcí se zobrazí také vzpěrné délky a kritická břemena.

  V dalších tabulkách výsledků je možné zkontrolovat normované vlastní tvary podle uzlů, prutů a ploch. Grafický výstup vlastních tvarů umožňuje vyhodnocení chování konstrukce při vybočení a boulení a tím usnadňuje volbu vhodných korekčních opatření.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-STABILITY 5.xx

  1 030,00 USD

 • Další licence

  463,50 USD