Přídavný modul RF-STABILITY pro RFEM

Popis produktu

 • Přídavný modul kategorie "Ostatní"

RFEM modul pro stabilitní analýzu podle metody vlastních tvarů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Perfektní kombinace

„Kombinace přídavného modulu RF-STABILITY programu RFEM a RWIND Simulation je perfektní. V modulu RF-STABILITY mohu provést analýzu vzpěru, a získám tak přesné vzpěrné délky. Pomocí programu RWIND Simulation určím přesná zatížení větrem. V případě konstrukcí neobvyklých tvarů by bylo pouhým odhadem počítat zatížení větrem jen z norem... ať už méně či více konzervativním. Výsledky na mého zákazníka udělaly dojem!“

Přídavný modul RF-STABILITY programu RFEM slouží ke stabilitním analýzám konstrukcí. Modul stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

 1. Základní vlastnosti

  • Analýza modelů, které se skládají z prutů, skořepinových prvků a těles
  • Převzetí normálových sil ze zatěžovacího stavu nebo skupiny zatěžovacích stavů
  • Nelineární stabilitní analýza
  • Volitelné zohlednění působení normálových sil jako počáteční předpětí
  • Čtyři řešiče rovnic pro efektivní výpočty nejrůznějších modelů
  • Volitelné zohlednění změn tuhosti programem RFEM
  • Výpočet tvarů vybočení u nestabilních konstrukcí
  • Stanovení vlastních tvarů od uživatelsky definovaného součinitele kritického zatížení
  • Volitelné určení základního tvaru kmitání u nestabilních konstrukcí (k rozpoznání příčiny nestability)
  • Vizualizace stabilitních tvarů
  • Základ pro výpočty náhradních systémů s imperfekcemi ve spojení s přídavným modulem RF-IMP
 2. Vstupní data

  Nejprve je třeba vybrat zatěžovací stav nebo kombinaci zatížení, jejichž normálové síly se použijí pro posouzení stability. Pro zohlednění (např.) počátečního předpětí lze definovat další zatěžovací stav.

  Poté se definuje, zda má program provést lineární nebo nelineární analýzu. Podle způsobu použití je možné vybrat přímou metodu výpočtu, například Lanczosovu metodu nebo metodusdružených gradientů. Pruty, které nejsou součástí plochy, se zpravidla zobrazí jako prutové prvky se dvěma uzly konečných prvků. Na těchto prvcích není možné určit lokální vzpěr jednotlivých prutů. Proto modul nabízí možnost automatického dělení prutů.

 3. Výpočet

  Pro analýzu vlastních tvarů jsou k dispozici různé výpočetní metody:
  • Přímé metody
   Přímé metody (Lanczos, kořeny charakteristického polynomu, iterace podprostoru) jsou vhodné pro analýzu malých a středních modelů. Tyto rychlé maticové metody řešení vyžadují větší kapacitu operační paměti (RAM). Také 64 bitové operační systémy využívají více paměti, proto je možné rychle vypočítat i složitější konstrukce.
  • Iterační metoda ICG (Metoda sdružených gradientů)
   Tato metoda vyžaduje jen malou část operační paměti. Vlastní tvary se určují jeden po druhém. Metodu lze použít pro výpočet velkých konstrukčních systémů jen s několika vlastními čísly.

  RF-STABILITY také provádí nelineární posouzení stability. Pro nelineární konstrukce stanoví výsledky blízké reálným podmínkám. Součinitel kritického zatížení se stanoví tak, že se postupně zvyšuje zatížení vybraného zatěžovacího stavu až k dosažení nestability. Při zvyšování zatížení se uvažují nelinearity, jako například vypadlé pruty, podpory a podloží a také materiálové nelinearity.

 4. Výsledky

  První tabulka výsledků zobrazí součinitele kritického zatížení. To umožňuje snadnější vyhodnocení ohrožení stability. V případě prutových konstrukcí se v druhé tabulce výsledků zobrazí vzpěrné délky a kritická břemena.

  V dalších tabulkách výsledků je možné zkontrolovat normované vlastní tvary podle uzlů, prutů a ploch. Grafika vlastních tvarů umožňuje vyhodnotit chování konstrukce při boulení. Grafické zobrazení usnadňuje volbu vhodných korekčních opatření.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena

Cena
1 030,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM 5
RF-IMP

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
RF-MAT NL

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM 5
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM 5
CONCRETE Columns (angl.)

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD