Přídavný modul RF-STABILITY pro RFEM

Stabilitní analýza: Tvary vybočení a imperfekce v RF-STABILITY & RF-IMP (anglicky)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

RFEM modul pro stabilitní analýzu podle metody vlastních tvarů

Přídavný modul RF-STABILITY programu RFEM slouží ke stabilitním analýzám konstrukcí. Modul stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

 1. Základní vlastnosti

  • Analýza modelů, které se skládají z prutů, skořepinových prvků a těles
  • Převzetí normálových sil ze zatěžovacího stavu nebo skupiny zatěžovacích stavů
  • Nelineární stabilitní analýza
  • Volitelné zohlednění působení normálových sil jako počáteční předpětí
  • Čtyři řešiče rovnic pro efektivní výpočty nejrůznějších modelů
  • Volitelné zohlednění změn tuhosti programem RFEM
  • Výpočet tvarů vybočení u nestabilních konstrukcí
  • Stanovení vlastních tvarů od uživatelsky definovaného součinitele kritického zatížení
  • Volitelné určení základního tvaru kmitání u nestabilních konstrukcí (k rozpoznání příčiny nestability)
  • Vizualizace stabilitních tvarů
  • Základ pro výpočty náhradních systémů s imperfekcemi ve spojení s přídavným modulem RF-IMP
 2. Zadávání vstupních dat

  Vstupní data

  Nejprve je nutné vybrat zatěžovací stav nebo kombinaci zatížení, jejichž normálové síly se použijí pro stabilitní analýzu. Kromě toho lze vybrat další zatěžovací stav, například pro zohlednění počátečního předpětí.

  Poté se definuje, zda má program provést lineární nebo nelineární analýzu. Podle způsobu použití je možné vybrat přímou metodu výpočtu, například Lanczosovu metodu nebo metodu sdružených gradientů. Pruty, které nejsou součástí plochy, se většinou zobrazí jako prutové prvky se dvěma uzly konečných prvků. Takové prvky znemožňují lokální ohyb jednotlivých prutů, proto modul obsahuje možnost automatického dělení prutů.

 3. Globální parametry výpočtu

  Výpočet

  Pro analýzu vlastních tvarů jsou k dispozici různé výpočetní metody:

  • Přímé metody (Lanczos, kořeny charakteristického polynomu, iterace podprostoru) jsou vhodné pro analýzu malých až středních modelů. Tyto rychlé maticové metody řešení vyžadují větší kapacitu operační paměti (RAM) počítače. Také 64 bitové operační systémy využívají více paměti, proto je možné rychle vypočítat i složitější konstrukce.
  • Iterační metoda ICG (Metoda sdružených gradientů) zabírá jen malou část operační paměti. Vlastní tvary se určují jeden po druhém. Metodu lze použít pro výpočet velkých konstrukční systémů jen s několika vlastními čísly.

  RF-STABILITY provádí také nelineární stabilitní analýzu. U nelineárních konstrukčních systémů stanoví výsledky blízké reálným podmínkám. Zároveň se určí součinitel kritického zatížení tak, že postupně zvyšuje zatížení základního zatěžovacího stavu až k dosažení nestability. Při zvyšování zatížení se uvažují nelinearity, jako například vypadlé pruty, podpory a podloží a také materiálové nelinearity.

 4. Grafické znázornění vlastních tvarů

  Výsledky

  První tabulka výsledků zobrazí součinitele kritického zatížení, což umožňuje snadnější vyhodnocení ohrožení stability. V případě prutových konstrukcí se zobrazí také vzpěrné délky a kritická břemena.

  V dalších tabulkách výsledků je možné zkontrolovat normované vlastní tvary podle uzlů, prutů a ploch. Grafický výstup vlastních tvarů umožňuje vyhodnocení chování konstrukce při vybočení a boulení a tím usnadňuje volbu vhodných korekčních opatření.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
1 030,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD