Přídavný modul RF-STABILITY pro RFEM

Stabilitní analýza: Tvary vybočení a imperfekce v RF-STABILITY & RF-IMP (anglicky)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

RFEM modul pro stabilitní analýzu podle metody vlastních tvarů

Přídavný modul RF-STABILITY programu RFEM slouží ke stabilitním analýzám konstrukcí. Modul stanoví součinitele kritického zatížení a příslušné stabilitní tvary.

 1. Základní vlastnosti

  • Analýza modelů, které se skládají z prutů, skořepinových prvků a těles
  • Převzetí normálových sil ze zatěžovacího stavu nebo skupiny zatěžovacích stavů
  • Nelineární stabilitní analýza
  • Volitelné zohlednění působení normálových sil jako počáteční předpětí
  • Čtyři řešiče rovnic pro efektivní výpočty nejrůznějších modelů
  • Volitelné zohlednění změn tuhosti programem RFEM
  • Výpočet tvarů vybočení u nestabilních konstrukcí
  • Stanovení vlastních tvarů od uživatelsky definovaného součinitele kritického zatížení
  • Volitelné určení základního tvaru kmitání u nestabilních konstrukcí (k rozpoznání příčiny nestability)
  • Vizualizace stabilitních tvarů
  • Základ pro výpočty náhradních systémů s imperfekcemi ve spojení s přídavným modulem RF-IMP
 2. Zadávání vstupních dat

  Vstupní data

  Nejdříve je třeba vybrat zatěžovací stav nebo kombinaci, jejichž normálové síly se mají použít při stabilitní analýze. Pro zohlednění počátečního předpětí lze definovat další zatěžovací stav.

  Následně můžeme vybrat lineární nebo nelineární analýzu, která se má provést. V závislosti na aplikaci lze použít přímou metodu výpočtu, jako je například metoda podle Lanczose nebo ICG iterační metoda. Pruty, které nejsou integrovány do ploch, se zpravidla zobrazí jako prutové prvky se dvěma uzly sítě konečných prvků. Lokální boulení jednotlivých prutů na těchto prvcích nelze stanovit. Proto je možné pruty rozdělit automaticky.

 3. Globální parametry výpočtu

  Výpočet

  Pro analýzu vlastních čísel máme k dispozici několik metod:
  • Přímé metody
   Přímé metody (Lanczos, kořeny charakteristického polynomu, metoda subprostorové iterace) jsou užitečné pro modely malých a středních rozměrů. Tyto rychlé metody řešení rovnic těží z velké části paměti počítače. 64bitové systémy používají více paměti, aby bylo možné rychle vypočítat ještě větší konstrukční systémy.
  • ICG metoda iterace (Incomplete Conjugate Gradient)
   Tato metoda vyžaduje jen malou paměť. Vlastní hodnoty se určují po sobě. Lze jej použít pro výpočet velkých konstrukcí s několika stabilními režimy.

  Nelineární analýzu stability lze provést i v přídavném modulu RF-STABILITY. Také pro nelineární konstrukce jsou výsledky téměř realistické. Součinitel kritického zatížení se stanoví tak, že se postupně zvyšuje zatížení vybraného zatěžovacího stavu až do dosažení nestability. Nelinearity takové (například při zvyšování zatížení se zohledňují vypadávající pruty, podpory a podloží a také nelinearity materiálu.

 4. Grafické znázornění vlastních tvarů

  Výsledky

  První tabulka výsledků zobrazí součinitele kritického zatížení, což umožňuje snadnější vyhodnocení ohrožení stability. V případě prutových konstrukcí se zobrazí také vzpěrné délky a kritická břemena.

  V dalších tabulkách výsledků je možné zkontrolovat normované vlastní tvary podle uzlů, prutů a ploch. Grafický výstup vlastních tvarů umožňuje vyhodnocení chování konstrukce při vybočení a boulení a tím usnadňuje volbu vhodných korekčních opatření.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
1 030,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Ostatní
RF-MAT NL 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění nelineárních materiálových vlastností

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Přípoje
RF-FRAME-JOINT Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-HSS 5.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD