RF-STABILITY | Výsledky

Funkce programu

První tabulka výsledků zobrazí součinitele kritického zatížení. To umožňuje snadnější vyhodnocení ohrožení stability. V případě prutových konstrukcí se v druhé tabulce výsledků zobrazí vzpěrné délky a kritická břemena.

V dalších tabulkách výsledků je možné zkontrolovat normované vlastní tvary podle uzlů, prutů a ploch. Grafika vlastních tvarů umožňuje vyhodnotit chování konstrukce při boulení. Grafické zobrazení usnadňuje volbu vhodných korekčních opatření.

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD