RF-STABILITY | Výpočet

Funkce programu

000366 17. června 2015 Výpočet RF-STABILITY Stabilitní analýza

Pro analýzu vlastních tvarů jsou k dispozici různé výpočetní metody:

  • Přímé metody (Lanczos, kořeny charakteristického polynomu, iterace podprostoru) jsou vhodné pro analýzu malých až středních modelů. Tyto rychlé maticové metody řešení vyžadují větší kapacitu operační paměti (RAM) počítače. Také 64 bitové operační systémy využívají více paměti, proto je možné rychle vypočítat i složitější konstrukce.
  • Iterační metoda ICG (Metoda sdružených gradientů) zabírá jen malou část operační paměti. Vlastní tvary se určují jeden po druhém. Metodu lze použít pro výpočet velkých konstrukční systémů jen s několika vlastními čísly.

RF-STABILITY provádí také nelineární stabilitní analýzu. U nelineárních konstrukčních systémů stanoví výsledky blízké reálným podmínkám. Zároveň se určí součinitel kritického zatížení tak, že postupně zvyšuje zatížení základního zatěžovacího stavu až k dosažení nestability. Při zvyšování zatížení se uvažují nelinearity, jako například vypadlé pruty, podpory a podloží a také materiálové nelinearity.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD