RF-STABILITY | Vstupní data

Funkce programu

000365 17. června 2015 Obecné RF-STABILITY Stabilitní analýza

Nejprve je nutné vybrat zatěžovací stav nebo kombinaci zatížení, jejichž normálové síly se použijí pro stabilitní analýzu. Kromě toho lze vybrat další zatěžovací stav, například pro zohlednění počátečního předpětí.

Poté se definuje, zda má program provést lineární nebo nelineární analýzu. Podle způsobu použití je možné vybrat přímou metodu výpočtu, například Lanczosovu metodu nebo metodu sdružených gradientů. Pruty, které nejsou součástí plochy, se většinou zobrazí jako prutové prvky se dvěma uzly konečných prvků. Takové prvky znemožňují lokální ohyb jednotlivých prutů, proto modul obsahuje možnost automatického dělení prutů.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD