Přídavný modul SUPER-RC pro RSTAB

Superponování výsledků různých stavebních fází

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Přídavný modul SUPER-RC programu RSTAB umožňuje zohlednit stavební fáze při proměnlivých podmínkách a účincích působících na model konstrukce.

Montážní zatížení nebo dočasné podpory jsou významné nejen v mostním inženýrství, ale i v mnoha jiných oblastech stavitelství, kde se musí také zohlednit.

 1. Základní vlastnosti

  • Správa RSTAB modelů podle postupu stavebních prací
  • Definice geometrických okrajových podmínek pro jednotlivé stavební nebo provozní stavy
  • Přístup k zatěžovacím stavům, kombinacím zatěžovacích stavů a kombinací výsledků všech konstrukcí
  • Superpozice různých modelů v podobě obálky všech extrémních výsledků
  • Kombinační možnosti podle následujících norem:
   • European Union Eurokód
   • Germany DIN 18800:1990-11
   • Germany DIN 1045:1988-07
   • Germany DIN 10451:2008-08
   • Germany DIN 1052:1988-04
   • Germany DIN 1055-100:2001-03
   • Austria ÖNORM
   • Použitelnost (neškálována)
  • Výsledky v tabulkách a grafikách
 2. Vstupní data

  Nejdříve se vytvoří základní model a uloží se pod novým názvem podle postupu výstavby. Tyto různé modely konstrukce se dále použijí pro superkombinaci. Superpozici lze provést stejným způsobem jako v případě kombinace zatěžovacích stavů v programu RSTAB.

  Různé stavební nebo provozní podmínky umožňují vystihnout různé geometrické okrajové podmínky: V modelu je například možné přidat nebo odstranit podpory, pruty či pružná podloží.

 3. Superpozice

  Pro superpozici se zvolí jedna z integrovaných norem. Dílčí součinitele spolehlivosti jsou již přednastaveny. Také je možné vytvořit novou normu s uživatelsky definovanými součiniteli spolehlivosti a tuto normu uložit.

  Kombinační kritérium určuje, které zatěžovací stavy, skupiny nebo kombinace zatěžovacích stavů z toho kterého modelu se zohlední. Účinky lze škálovat pomocí faktorů a klasifikovat je jako „stálé“ nebo „proměnné“. Kritérium „NEBO“ umožňuje alternativní analýzy. Grafické znázornění usnadňuje přiřazení příslušných modelů.

  Při určování extrémních hodnot převezme SUPER-RC výsledky jednotlivých konstrukcí a zkombinuje je podle kombinačního kritéria. Přitom se výsledky porovnají na základě čísel uzlů a prutů.

 4. Výsledky

  Maximální a minimální extrémní hodnoty (obálka) se zobrazí v tabulkách výsledků a grafikách. Výsledky lze zahrnout do globálního tiskového protokolu programu RSTAB.

  Kromě toho je možné posuzovat vnitřní síly ze superkombinací v mnoha přídavných modulech programu RSTAB.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
220,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Cena za první licenci
450,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
PLATE-BUCKLING 8.xx

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul

Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

Cena za první licenci
220,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
EC2 for RSTAB 8.xx

Rozšíření modulů pro RSTAB

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle Eurokódu 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Ostatní
RS-COM 8.xx

Přídavný modul

Programovatelné rozhraní COM

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza a analýza multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Přípoje
HSS 8.xx

Přídavný modul

Posouzení mezního stavu únosnosti svařovaných styčníků s dutými průřezy podle EN 1993-1-8:2005

Cena za první licenci
760,00 USD