Přídavný modul SUPER-RC pro RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Superponování výsledků různých stavebních fází

Přídavný modul SUPER-RC programu RSTAB umožňuje zohlednit stavební fáze při proměnlivých podmínkách a účincích působících na model konstrukce.

Montážní zatížení nebo dočasné podpory jsou významné nejen v mostním inženýrství, ale i v mnoha jiných oblastech stavitelství, kde se musí také zohlednit.

 1. Základní vlastnosti

  • Správa RSTAB modelů podle postupu stavebních prací
  • Definice geometrických okrajových podmínek pro jednotlivé stavební nebo provozní stavy
  • Přístup k zatěžovacím stavům, kombinacím zatěžovacích stavů a kombinací výsledků všech konstrukcí
  • Superpozice různých modelů v podobě obálky všech extrémních výsledků
  • Kombinační možnosti podle následujících norem:
   •  Eurokód
   •  DIN 18800:1990-11
   •  DIN 1045:1988-07
   •  DIN 10451:2008-08
   •  DIN 1052:1988-04
   •  DIN 1055-100:2001-03
   •  ÖNORM
   • Použitelnost (neškálována)
  • Výsledky v tabulkách a grafikách
 2. Vstupní data

  Nejdříve se vytvoří základní model a uloží se pod novým názvem podle postupu výstavby. Tyto různé modely konstrukce se dále použijí pro superkombinaci. Superpozici lze provést stejným způsobem jako v případě kombinace zatěžovacích stavů v programu RSTAB.

  Různé stavební nebo provozní podmínky umožňují vystihnout různé geometrické okrajové podmínky: V modelu je například možné přidat nebo odstranit podpory, pruty či pružná podloží.

 3. Superpozice

  Pro superpozici se zvolí jedna z integrovaných norem. Dílčí součinitele spolehlivosti jsou již přednastaveny. Také je možné vytvořit novou normu s uživatelsky definovanými součiniteli spolehlivosti a tuto normu uložit.

  Kombinační kritérium určuje, které zatěžovací stavy, skupiny nebo kombinace zatěžovacích stavů z toho kterého modelu se zohlední. Účinky lze škálovat pomocí faktorů a klasifikovat je jako „stálé“ nebo „proměnné“. Kritérium „NEBO“ umožňuje alternativní analýzy. Grafické znázornění usnadňuje přiřazení příslušných modelů.

  Při určování extrémních hodnot převezme SUPER-RC výsledky jednotlivých konstrukcí a zkombinuje je podle kombinačního kritéria. Přitom se výsledky porovnají na základě čísel uzlů a prutů.

 4. Výsledky

  Maximální a minimální extrémní hodnoty (obálka) se zobrazí v tabulkách výsledků a grafikách. Výsledky lze zahrnout do globálního tiskového protokolu programu RSTAB.

  Kromě toho je možné posuzovat vnitřní síly ze superkombinací v mnoha přídavných modulech programu RSTAB.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte nás nebo využijte naše stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • SUPER-RC 8.xx

  220,00 USD

 • Další licence

  225,00 USD

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, také koupili
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program
Statický software pro prutové konstrukce

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Analýza napětí prutů

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Posouzení ocelových prutů podle EC 3

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
RSTAB modul pro stabilitní analýzu prutových konstrukcí

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
FE-LTB 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

RSTAB Ostatní
RSIMP 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

RSTAB Ostatní
DEFORM 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Analýza deformací a průhybu pro pruty a sady prutů

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
PLATE-BUCKLING 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Posouzení dřevěných prutů a sad prutů

RSTAB Přípoje
FRAME-JOINT Pro 8.xx

Přídavný modul pro RSTAB
Posouzení tuhých šroubovaných rámových rohů podle EN 1993-1-8 (EC 3)