Přídavný modul RF-/JOINTS Steel - Rigid pro RFEM/RSTAB

Tuhé spoje podle EN 1993-1-8

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Pomocí přídavného modulu RF-/JOINTS Steel - Rigid je možné konfigurovat a navrhnout momentově tuhé spoje válcovaných a svařovaných I-profilů. Posouzení se provádí podle následujících norem a směrnic:

 • ČSN EN 1993-1-8: 2010 (včetně národních příloh)

K dispozici jsou tři různé typy: tuhý spoj nosník na sloup s čelní deskou, tuhý spoj nosníku čelní deskou a tuhý spoj s příložkami na stojině.Posouzení spojů obsahuje téměř všechny potřebné mezivýsledky včetně grafického znázornění odpovídající zatěžovacím stavům, takže výpočet může být uživatelem vždy kontrolován a ověřen.

Všechny spoje jsou zobrazeny graficky ve 3D se všemi okótovanými důležitými rozměry a úhly včetně uspořádání děr šroubů. Grafika včetně jednotlivých kót a popisů šroubů a svarů může být přenesena do tiskového protokolu.

 1. Základní vlastnosti

  Obecné
  • Kategorie spoje Nosník na sloup: možnost připojení nosníku na pásnici sloupu i připojení sloupu k pásnici nosníku
  • Kategorie spoje Nosník na nosník: návrh přípoje nosníku jako spoje s čelními deskami přenášející momenty v obou směrech a tuhý spoj s příložkami
  • Automatický export modelu a údajů o zatížení z programu RFEM nebo RSTAB
  • Velikosti šroubů M12 - M36 s třídou pevnosti 4.6, 5.6, 8.8 a 10.9, pokud jsou ve vybrané národní příloze k dispozici dané stupně pevnosti
  • Libovolná rozteč otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje (kontrola povolených vzdáleností)
  • Zesílení nosníku náběhy nebo výztuhami na horní nebo spodní straně nosníku
  • Připojení čelní deskou s přesahy nebo bez nich
  • Přípoje pouze ohýbané, zatížené pouze normálovou silou (tahový spoj) nebo kombinací normálové síly a ohybového momentu
  • Výpočet tuhosti spoje a ověření, zda se jedná o kloubový, polotuhý nebo tuhý přípoj
  Přípoj s čelní deskou pro spoj Nosník na sloup
  • Spojované nosníky nebo sloupy mohou být vyztuženy jednostrannými náběhy nebo oboustrannými výztuhami
  • Široká škála dostupných výztuh (např. celé nebo částečné výztuhy)
  • Až deset vodorovných a čtyři vertikální řady šroubů
  • Připojený objekt může být I-profil s konstantním nebo proměnným průřezem
  • Posouzení:
   • Mezní stav únosnosti připojeného nosníku (například smyková nebo tahová únosnost stojiny)
   • Mezní stav únosnosti čelní desky nosníku (např. tažený náhradní T-profil)
   • Mezní stav únosnosti svarů na čelní desce
   • Mezní stav únosnosti sloupu v místě připojení (např. ohýbaná pásnice sloupu; náhradní T-profil)
   • Všechna posouzení jsou v souladu s ČSN EN 1993-1-8 a ČSN EN 1993-1-1;
  Přípoj s momentově tuhou čelní deskou
  • Dvě nebo čtyři svislé a až 10 vodorovných řad šroubů
  • Nosníky mohou být zesíleny jednostranným náběhem nebo výztuhami na jedné či obou stranách
  • Připojené objekty mohou být I-průřezy s konstantním nebo proměnným profilem
  • Posouzení:
   • Mezní stav únosnosti připojených nosníků (například smyková nebo tahová únosnost stojiny)
   • Mezní stav únosnosti čelních desek nosníku (např. tažený náhradní T-profil)
   • Mezní stav únosnosti svarů na čelní desce
   • Mezní stav únosnosti šroubů v čelní desce (kombinace napětí a smyku)
  Tuhý přípoj s příložkami
  • Pro připojení příložky na přírubu lze použít až deset řad šroubů za sebou
  • Pro připojení příložky na stojinu lze použít až deset řad šroubů ve svislém a vodorovném směru
  • Materiál příložky může být odlišný od materiálu nosníků
  • Posouzení:
   • Mezní stav únosnosti nosníků přípoje (např. samostatný průřez v tahu)
   • Mezní stav únosnosti příložky (např. samostatný průřez v tahu)
   • Mezní stav únosnosti jednotlivých šroubů a skupin šroubů (např. smyková únosnost jednoho šroubu)
 2. Vstupní okno 1.1 Základní údaje

  Zadávání

  Po spuštění přídavného modulu je nutné zvolit skupinu spojů (tuhé spoje), následně kategorii spojů a typ spoje (tuhý spoj s čelní deskou nebo tuhý spoj s příložkami). Poté se vyberou z programu RFEM/RSTAB body pro posouzení. Přídavný modul RF-/JOINT Steel - Rigid automaticky rozpozná připojované pruty a podle jejich polohy stanoví, zda se jedná o sloupy nebo nosníky. Uživatel zde může zasáhnout.

  Dle potřeby je možné některé pruty odstranit z posouzení pomocí deaktivace. Konstrukčně podobné přípoje lze navrhovat současně pro několik uzlů. Pro zatížení se vyberou zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků. Průřezy a zatížení lze též zadat ručně. V poslední vstupní tabulce se nastaví přípoj krok po kroku.

 3. Vstupní okno 1.4 Geometrie

  Posouzení

  Posouzení se provádí v souladu s normami EN 1993-1-8 a EN 1993-1-1. Vnitřní síly se uvažují přímo v definovaném uzlu. V případě přípoje nosníku na sloup tak vznikají dodatečné excentricity na úrovni spoje, které je třeba zohlednit při výpočtu. Kromě posouzení mezního stavu únosnosti spoje se provádí výpočet a klasifikace spoje podle jeho tuhosti.
 4. Výsledkové okno 3.1 Posouzení - shrnutí

  Výsledky

  Výsledková okna obsahují všechny detaily jednotlivých výpočtů. Navíc je zde 3D grafika, ve které lze zobrazit nebo skrýt jednotlivé komponenty přípoje nebo kóty a údaje o svarech. Ze shrnutí výsledků je okamžitě zřejmé, zda byla jednotlivá posouzení splněna. Kromě toho se zde uvádí čísla uzlů a odpovídající zatěžovací stav/kombinace zatížení/ kombinace výsledků.

  Při výběru posouzení přídavný modul zobrazí mezivýsledky včetně účinků zatížení a dalších vnitřních sil od geometrie přípoje. Navíc lze výsledky zobrazit po zatěžovacích stavech a uzlech. Přípoje jsou zobrazeny ve 3D renderingu v reálném měřítku. Kromě hlavních pohledů lze zobrazit grafiku z libovolného úhlu pohledu.

  Grafické zobrazení včetně všech kót a popisků můžeme přenést do tiskového protokolu hlavního programu RFEM/RSTAB nebo též vyexportovat do DXF. Tiskový protokol obsahuje všechna vstupní a výstupní data připravená ke kontrole. Všechny tabulky lze exportovat do MS Excelu nebo do souboru CSV. Nabídka pro přenos specifikuje všechny potřebné údaje pro export.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 030,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Column Base 5.xx

Přídavný modul

Posouzení kloubových a vetknutých patek sloupů

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Pinned 5.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
EC2 for RFEM 5.xx

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Pinned 8.xx

Přídavný modul

Kloubové spoje podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD