Základní vlastnosti

Funkce programu

001365 27. června 2018 Obecné Ocelové konstrukce Eurokód 3
Obecně
 • Kategorie spoje Nosník na sloup: možnost připojení nosníku na pásnici sloupu i připojení sloupu k pásnici nosníku
 • Kategorie spoje Nosník na nosník: návrh přípoje nosníku jako spoje s čelními deskami přenášející momenty v obou směrech a tuhý spoj s příložkami
 • Automatický export modelu a údajů o zatížení z programu RFEM nebo RSTAB
 • Velikosti šroubů M12 - M36 s třídou pevnosti 4.6, 5.6, 8.8 a 10.9, pokud jsou ve vybrané národní příloze k dispozici dané stupně pevnosti
 • Libovolná rozteč otvorů pro šrouby a vzdálenosti od okraje (kontrola povolených vzdáleností)
 • Zesílení nosníku náběhy nebo výztuhami na horní nebo spodní straně nosníku
 • Připojení čelní deskou s přesahy nebo bez nich
 • Přípoje pouze ohýbané, zatížené pouze normálovou silou (tahový spoj) nebo kombinací normálové síly a ohybového momentu
 • Výpočet tuhosti spoje a ověření, zda se jedná o kloubový, polotuhý nebo tuhý přípoj
Přípoj s čelní deskou pro spoj Nosník na sloup
 • Spojované nosníky nebo sloupy mohou být vyztuženy jednostrannými náběhy nebo oboustrannými výztuhami
 • Široká škála dostupných výztuh (např. celé nebo částečné výztuhy)
 • Až deset vodorovných a čtyři vertikální řady šroubů
 • Připojený objekt může být I-profil s konstantním nebo proměnným průřezem
 • Posouzení:
  • Mezní stav únosnosti připojeného nosníku (například smyková nebo tahová únosnost stojiny)
  • Mezní stav únosnosti čelní desky nosníku (např. tažený náhradní T-profil)
  • Mezní stav únosnosti svarů na čelní desce
  • Mezní stav únosnosti sloupu v místě připojení (např. ohýbaná pásnice sloupu; náhradní T-profil)
  • Všechna posouzení jsou v souladu s ČSN EN 1993-1-8 a ČSN EN 1993-1-1;
Přípoj s momentově tuhou čelní deskou
 • Dvě nebo čtyři vertikální řady a až deset vodorovných řad šroubů
 • Nosníky mohou být zesíleny jednostranným náběhem nebo výztuhami na jedné či obou stranách
 • Připojené objekty mohou být I-průřezy s konstantním nebo proměnným profilem
 • Posouzení:
  • Mezní stav únosnosti připojených nosníků (například smyková nebo tahová únosnost stojiny)
  • Mezní stav únosnosti čelních desek nosníku (např. tažený náhradní T-profil)
  • Mezní stav únosnosti svarů na čelní desce
  • Mezní stav únosnosti šroubů v čelní desce (kombinace napětí a smyku)
Tuhý přípoj s příložkami
 • Pro připojení příložky na přírubu lze použít až deset řad šroubů za sebou
 • Pro připojení příložky na stojinu lze použít až deset řad šroubů ve svislém a vodorovném směru
 • Materiál příložky může být odlišný od materiálu nosníků
 • Posouzení:
  • Mezní stav únosnosti nosníků přípoje (např. samostatný průřez v tahu)
  • Mezní stav únosnosti příložky (např. samostatný průřez v tahu)
  • Mezní stav únosnosti jednotlivých šroubů a skupin šroubů (např. smyková únosnost jednoho šroubu)

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz