Zadávání

Funkce programu

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

28. června 2018

001366

Obecné

Ocelové konstrukce

Eurokód 3

Po spuštění přídavného modulu je nutné zvolit skupinu spojů (tuhé spoje), následně kategorii spojů a typ spoje (tuhý spoj s čelní deskou nebo tuhý spoj s příložkami). Poté se vyberou z programu RFEM/RSTAB body pro posouzení. Přídavný modul RF-/JOINT Steel - Rigid automaticky rozpozná připojované pruty a stanoví, zda se jedná o sloupy nebo nosníky. Uživatel zde může zasáhnout.

Dle potřeby je možné některé pruty odstranit z posouzení pomocí deaktivace. Konstrukčně podobné přípoje lze navrhovat pro několik uzlů současně. Pro zatížení se vyberou zatěžovací stavy, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků. Průřezy a zatížení lze též zadat ručně. V poslední vstupní tabulce se nastaví přípoj krok po kroku.

Klíčová slova

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Rigid 5.xx

Přídavný modul

Přídavný modul RFEMu pro posouzení tuhých přípojů podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Rigid 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých přípojů podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
1 030,00 USD