Přídavný modul RF-/LIMITS pro RFEM/RSTAB

Newsletter

Získejte jednou měsíčně informace o novinkách, plánovaných akcích, praktických tipech, exkluzivních nabídkách a slevových poukazech.

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Přídavný modul RF-/LIMITS provádí posouzení na mezní stav únosnosti prutů, konců prutů, uzlů, uzlových podpor a ploch prostřednictvím definované mezní únosnosti.

 1. Základní vlastnosti

  • Posouzení konců prutů, prutů, uzlových podpor, uzlů a ploch
  • Zohlednění stanovených návrhových oblastí
  • Kontrola rozměrů průřezů
  • Návrh podle EN 1995-1-1 (norma pro dřevěné konstrukce) s příslušnými národními přílohami + DIN 1052 + DSTV DIN EN 1993-1-8
  • Možnost posouzení různých materiálů, například oceli, betonu atd.
  • Vazba na určité normy není nutná
  • Rozšiřitelná databáze spojovacích prostředků pro dřevo a ocel (typizované přípoje v ocelových konstrukcích podle DIN EN 1993-1-8)
  • Napojení na OpenOffice nebo Excel
  • Optimalizace spojovacích prostředků (vypočítává se nejlépe využitý spojovací prostředek ze zvolené skupiny nebo tabulky mezních hodnot)
 2. 1.1 Základní údaje

  Vstupní data

  Poté, co se vyberou požadovaná zatížení a odpovídající normy pro posouzení, je možné definovat mezní namáhání v okně 1.2 Parametry limit. Kromě výrobců uvedených v databázi lze přidávat další výrobce.

  Po zadání všech údajů pro posouzení je možné definovat třídu trvání zatížení (TTZ). Toto vstupní okno modulu je však k dispozici pouze v případě, kdy jsou spojovací prostředky navrhovány podle EN 1995-1-1 nebo DIN 1052.

 3. 2.5 Mezní posouzení po prutech

  Výsledky

  Nejprve se zobrazí rozhodující posouzení spoje uspořádaná po jednotlivých zatěžovacích stavech, zatěžovacích kombinacích nebo po kombinacích výsledků. Dále je možné zobrazit výsledky zvlášť pro sady prutů, plochy, průřezy, pruty, uzly a uzlové podpory.

  Výsledky lze dále redukovat pomocí filtru a zobrazit je v ještě přehlednější podobě.

CENA pro RFEM (bez DPH)

 • RF-LIMITS 5.xx

  580,00 USD

CENA pro RSTAB (bez DPH)

 • LIMITS 8.xx

  580,00 USD

 • Další licence

  261,00 USD