Základní vlastnosti

Funkce programu

  • Posouzení konců prutů, prutů, uzlových podpor, uzlů a ploch
  • Zohlednění zadaných návrhových oblastí
  • Přezkoumání rozměrů průřezů
  • Návrh podle EN 1995-1-1 (Eurokód pro navrhování dřevěných konstrukcí) s příslušnými národními přílohami + DIN 1052 + DSTV DIN EN 1993-1-8 + ANSI/AWC - NDS 2015 (americká norma pro navrhování dřevěných konstrukcí)
  • Posouzení různých materiálů jako je ocel, beton a další
  • Vazba na určité normy není nutná
  • Rozšiřitelná databáze spojovacích prostředků pro dřevo (SIHGA, Sherpa, WÜRTH, Simpson StrongTie, KNAPP, PITZL) a ocel (typizované přípoje v ocelových konstrukcích podle EC 3, M-connect, PFEIFER, TG-Technik)
  • Mezní únosnosti dřevěných nosníků firem STEICO a Metsä Wood v databázi
  • Napojení na MS Excel
  • Optimalizace spojovacích prvků (vypočítá se nejlépe využitý spojovací prostředek)
RFEM Ostatní
RF-LIMITS 5.xx

Přídavný modul

Porovnání výsledků s definovanými mezními hodnotami

Cena za první licenci
580,00 USD