SHAPE-THIN - Tenkostěnné průřezy

SHAPE-THIN | Výsledky - rozdělení normálového a smykového napětí na zakřiveném průřezu

Výsledky - Průběh normálových a smykových napětí zakřiveného průřezu

SHAPE-THIN | Výsledky - klasifikace c/t-částí a rozdělení normálového napětí

Výsledky - Klasifikace c/t-částí a průběh normálových napětí

Produktové video: Samostatný program SHAPE-THIN (anglicky)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Samostatný program pro stanovení charakteristik otevřených nebo uzavřených tenkostěnných průřezů a pro analýzu napětí a plastické posouzení

Samostatný program SHAPE-THIN nabízí možnost propojení s hlavními programy RFEM a RSTAB: Průřezy programu SHAPE-THIN lze vybrat v databázi programu pro statické výpočty metodou konečných prvků nebo programu pro prutové konstrukce a naopak - vnitřní síly z RFEMu a RSTABu lze načíst a posoudit v SHAPE-THIN.

Vstupní data je možné zadat graficky, ve formě tabulek nebo importovat ve formátu DXF.

 1. Základní vlastnosti

  • Modelování průřezu pomocí prvků, profilů, oblouků a bodových prvků
  • Rozšiřitelná databáze materiálových vlastností, mezí kluzu a mezních napětí
  • Průřezové charakteristiky otevřených, uzavřených nebo nesouvislých průřezů
  • Ideální průřezové charakteristiky profilů složených z různých materiálů
  • Stanovení napětí v koutových svarech
  • Analýza napětí včetně posouzení na volné a vázané kroucení
  • Posouzení poměrů (c/t) tlačených částí
  • Účinné průřezy podle
   •  EN 1993-1-5 (včetně částí stěn s podélnými výztuhami podle čl. 4.5)
   •  EN 1999-1-1
   •  DIN 18800-2
  • Klasifikace podle
   •  EN 1993-1-1
   •  EN 1993-1-1
  • Rozhraní na MS Excel pro import a export tabulek
  • Výstupní protokol
 2. Průřezové charakteristiky a napětí

  SHAPE-THIN určuje průřezové charakteristiky a napětí pro libovolné otevřené, uzavřené, spojené nebo nesouvislé průřezy.

  Průřezové charakteristiky
  • Průřezová plocha A
  • Smykové plochy Ay, Az, Au a Av
  • Poloha těžiště yS, zS
  • Momenty setrvačnosti Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip, Ip,M
  • Poloměry setrvačnosti iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ip,M
  • Úhel natočení hlavních os α
  • Tíha průřezu G
  • Obvod průřezu U
  • Momenty tuhosti v kroucení IT, IT,St.Venant, IT,Bredt, IT,s
  • Poloha středu smyku yM, zM
  • Výsečové momenty setrvačnosti Iω,S, Iω,M, resp. Iω,D pro vázanou osu kroucení
  • Max./min. průřezové moduly Wy, Wz, Wu, Wv, Wω,M s polohami
  • Stabilitní parametry ru, rv, rM,u, rM,v
  • Součinitel tlumení λM

  Plastické průřezové charakteristiky
  • Normálová síla Npl,d
  • Smykové síly Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
  • Ohybové momenty Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
  • Průřezové moduly Wpl,y, Wpl,z, Wpl,u, Wpl,v
  • Smykové plochy Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
  • Poloha os plochy fu, fv
  • Zobrazení elipsy setrvačnosti

  Statické momenty
  • Plošné momenty prvního stupně Su, Sv, Sy, Sz s polohou maxima a určením smykového toku
  • Výsečové souřadnice ωM
  • Výsečové plochy Sω,M
  • Plochy ohraničené střednicí Am

  Napětí
  • Normálová napětí σx vlivem normálové síly, ohybových momentů a bimomentu
  • Smyková napětí τ vlivem smykových sil a primárních a sekundárních torzních momentů
  • Srovnávací napětí σeqv s uživatelsky definovatelným součinitelem pro smyková napětí
  • Využití vzhledem k mezním napětím
  • Napětí pro okraje prvku nebo osy
  • Napětí v koutových svarech

  Dílčí profily vyztužujícího systému
  • Průřezové charakteristiky nesouvislých průřezů (jádra výškových budov, složené profily)
  • Smykové síly vyztužujícího systému vlivem ohybu a kroucení

  Plastická analýza
  • Posouzení plastické únosnosti s určením faktoru zvětšení αpl
  • Posouzení poměrů (c/t) pro metody el-el, el-pl nebo pl-pl podle DIN 18800
 3. SHAPE-THIN | Základní údaje

  Vstupní data

  SHAPE-THIN obsahuje rozsáhlou databázi svařovaných a parametrizovaných typů průřezů, které lze dále kombinovat nebo doplňovat novými prvky. Modelování průřezů z různých materiálů nepředstavuje žádný problém.

  Grafické nástroje a funkce umožňují modelovat složité tvary průřezů tak, jak je obvyklé v CAD programech. Grafické zadávání umožňuje mimo jiné nastavení bodových prvků, koutových svarů, oblouků nebo parametrizovaných obdélníkových a kruhových průřezů, elips, eliptických oblouků, parabol, hyperbol, splinů a křivek NURBS. Případně je možné importovat DXF soubor a použít jej jako základ pro další modelování. Pro modelování je také možné použít pomocné linie.

  Dále je možno zadat parametricky data modelu a zatížení tak, aby vše bylo závislé na zadaných proměnných.

  Prvky se mohou graficky dělit nebo připojovat k jiným objektům. SHAPE-THIN provádí dělení prvků automaticky a zajišťuje nepřerušený smykový tok pomocí nulových prvků. Pro nulové prvky lze definovat specifickou tloušťku a regulovat tak přenos smyku.

 4. SHAPE-THIN | Parametry výpočtu

  Výpočet

  SHAPE‑THIN vypočítá všechny příslušné průřezové charakteristiky včetně plastických mezních sil a momentů. Překrývající se plochy jsou započítány reálným způsobem. Pro průřezy, které se skládají z různých materiálů, určí SHAPE‑THIN ideální průřezové charakteristiky vzhledem k referenčnímu materiálu.

  Kromě elastické analýzy napětí je možné provést plastické posouzení, které obsahuje interakci vnitřních sil pro libovolné tvary průřezů. Posouzení plastické interakce se provádí podle simplexové metody. Pro analýzu napětí lze zvolit různé teorie – Tresca nebo von Mises.

  Průřezové charakteristiky a napětí účinného průřezu se stanoví podle EN 1993‑1‑1 a EN 1993‑1‑5 nebo EN 1999‑1‑1. Průřez je klasifikován vzhledem k dané kombinaci vnitřních sil.

  Volitelně může SHAPE‑THIN posuzovat mezní hodnoty (c/t) pro metody el‑el, el‑pl nebo pl‑pl podle DIN 18800. (c/t) pole prvků spojených ve stejném směru jsou automaticky rozpoznána.

 5. SHAPE-THIN | Výsledná plastická napětí

  Výsledky

  Všechny výsledky se dají snadno vyhodnotit v číselné a grafické podobě. Pro grafické znázornění jsou k dispozici nástroje pro výběr, které umožňují podrobné prohlížení výsledků.

  Tiskový protokol odpovídá vysokému standardu programů RFEM a RSTAB. Úpravy průřezu se automaticky aktualizují.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.