SHAPE-THIN - Tenkostěnné a za studena tvarované průřezy

Libovolné otevřené a uzavřené tenkostěnné a za studena tvarované průřezy

 • Program SHAPE -THIN

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných a za studena tvarovaných průřezů

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Samostatný program pro stanovení charakteristik otevřených nebo uzavřených tenkostěnných a za studena tvarovaných průřezů a pro analýzu napětí a plastické posouzení

Samostatný program SHAPE-THIN nabízí možnost propojení s hlavními programy RFEM a RSTAB: Průřezy programu SHAPE-THIN lze vybrat v databázi programu pro statické výpočty metodou konečných prvků nebo programu pro prutové konstrukce a naopak - vnitřní síly z RFEMu a RSTABu lze načíst a posoudit v SHAPE-THIN.

Vstupní data lze zadat graficky, ve formě tabulek nebo importovat ve formátu DXF.

 1. Základní vlastnosti

  • Modelování průřezu pomocí prvků, profilů, oblouků a bodových prvků
  • Rozšiřitelná databáze vlastností materiálů, mezí kluzu a mezních napětí
  • Průřezové charakteristiky otevřených, uzavřených nebo nesouvislých průřezů
  • Ideální průřezové charakteristiky profilů složených z různých materiálů
  • Stanovení napětí v koutových svarech
  • Analýza napětí včetně posouzení na volné a vázané kroucení
  • Posouzení poměrů (c/t) tlačených částí
  • Účinné průřezy podle
   • European Union EN 1993-1-5 (včetně podélně vyztužených částí stěn podle čl. 4.5)
   • European Union EN 1993-1-3
   • European Union EN 1999-1-1
   • Germany DIN 18800-2
  • Klasifikace podle
   • European Union EN 1993-1-1
   • European Union EN 1999-1-1
  • Rozhraní na MS Excel pro import a export tabulek
  • Tiskový protokol
 2. Průřezový program SHAPE-THIN

  Průřezové charakteristiky a napětí

  SHAPE-THIN stanoví průřezové charakteristiky a napětí u libovolných otevřených, uzavřených, spojených nebo nesouvislých průřezů.

  Průřezové charakteristiky
  • Průřezová plocha A
  • Smykové plochy Ay, Az, Au a Av
  • Poloha těžiště yS, zS
  • Momenty setrvačnosti Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip, Ip,M
  • Poloměry setrvačnosti iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ip,M
  • Sklon hlavních os α
  • Tíha průřezu G
  • Obvod průřezu U
  • Momenty tuhosti v kroucení IT, IT,St.Venant, IT,Bredt, IT,s
  • Poloha středu smyku yM , zM
  • Výsečové momenty setrvačnosti Iω,S, Iω,M, resp. Iω,D pro vázanou osu kroucení
  • Max./min. průřezové moduly Wy, Wz, Wu, Wv, Wω,M s uvedením polohy
  • Stabilitní parametry ru, rv, rM,u, rM,v
  • Součinitel tlumení λM
  Plastické průřezové charakteristiky
  • Normálová síla Npl,d
  • Smykové síly Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
  • Ohybové momenty Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
  • Průřezové moduly Wpl,y, Wpl,z, Wpl,u, Wpl,v
  • Smykové plochy Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
  • Poloha os plochy fu, fv
  • Zobrazení elipsy setrvačnosti
  Statické momenty
  • Plošné momenty prvního stupně Su, Sv, Sy, Sz s polohou maxima a určením smykového toku
  • Výsečové pořadnice ωM
  • Výsečové plochy Sω,M
  • Plochy ohraničené střednicí Am
  Napětí
  • Normálová napětí σx vlivem normálové síly, ohybových momentů a bimomentu
  • Smyková napětí τ vlivem smykových sil a primárních a sekundárních torzních momentů
  • Srovnávací napětí σeqv s upravitelným součinitelem pro smyková napětí
  • Využití vzhledem k mezním napětím
  • Napětí na okrajích prvku nebo na střednicích
  • Napětí v koutových svarech
  Vyztužující systémy
  • Průřezové charakteristiky nesouvislých průřezů (jádra výškových budov, složené profily)
  • Smykové síly vyztužujícího systému vlivem ohybu a kroucení
  Plastická analýza
  • Posouzení plastické únosnosti se stanovením součinitele zvětšení αpl
  • Posouzení poměrů (c/t) metodou el-el, el-pl nebo pl-pl podle DIN 18800
 3. Účinný průřez za studena tvarovaného Z-profilu v programu SHAPE-THIN 9

  Průřezy tvarované za studena

  Program stanoví účinné průřezy za studena tvarovaných profilů podle EN 1993-1-3 a EN 1993-1-5. Volitelně lze ověřit geometrické podmínky dle normy EN 1993-1-3, čl. 5.2.

  Účinky lokálního boulení desky se posuzují metodou redukovaných šířek a možné vybočení výztuh (tvarová nestabilita) se zohledňuje u vyztužených profilů podle EN 1993-1-3, čl. 5.5.

  Volitelně lze také provést iterační výpočet pro optimalizaci účinného průřezu.

  Účinné průřezy lze zobrazit graficky.

  V odborném příspěvku „Posouzení tenkostěnného C-profilu tvarovaného za studena podle EN 1993-1-3“ je podrobně popsán návrh profilů tvarovaných za studena v programu SHAPE-THIN a v modulu RF-/STEEL Cold-formed Sections

 4. Program SHAPE-THIN pro průřezové charakteristiky | Globální parametry výpočtu

  Vstupní data

  Program SHAPE-THIN obsahuje rozsáhlou databázi různých typů válcovaných a parametrických průřezů. Můžeme je dále kombinovat nebo doplňovat novými prvky. Bez problému lze modelovat průřezy, které se skládají z různých materiálů.

  Grafické nástroje a funkce nám umožňují modelovat složité tvary průřezů tak, jak je obvyklé v programech CAD. Díky grafickým nástrojům lze mimo jiné snadno zadávat bodové prvky, koutové svary, oblouky, parametrické obdélníkové a kruhové průřezy, elipsy, eliptické oblouky, paraboly, hyperboly, linie typu Spline nebo NURBS. Máme také možnost importovat DXF soubor a použít jej jako základ pro další modelování. Při modelování lze používat i vodicí linie.

  Parametrické zadávání umožňuje zadávat údaje o konstrukci a zatížení v závislosti na určitých proměnných.

  Prvky můžeme graficky rozdělovat nebo připojovat k jiným objektům. Program SHAPE-THIN prvky automaticky rozdělí a zajistí nepřerušený smykový tok pomocí nulových prvků. U nulových prvků můžeme definovat specifickou tloušťku, a tak regulovat přenos smyku.

 5. Program Průřezové charakteristiky SHAPE-THIN | Parametry výpočtu: c/t-části a účinný průřez

  Výpočet

  Program SHAPE-THIN počítá všechny příslušné průřezové charakteristiky včetně plastických mezních sil a momentů. Překrývající se plochy se zohledňují realisticky. U průřezů, které se skládají z různých materiálů, stanoví SHAPE-THIN účinné průřezové charakteristiky vzhledem k referenčnímu materiálu.

  Kromě analýzy napětí pružno-pružně lze provést plastické posouzení včetně interakce vnitřních sil u libovolných tvarů průřezů. Plastické posouzení se zohledněním interakce se provádí simplexovou metodou. Jako podmínku plasticity lze zvolit teorii podle Trescy nebo von Misese.

  Program SHAPE-THIN provádí klasifikaci průřezů podle EN 1993-1-1 a EN 1999-1-1. U ocelových průřezů třídy 4 stanoví program účinné šířky nevyztužených nebo podélně vyztužených panelů podle EN 1993-1-1 a EN 1993-1-5. U hliníkových průřezů třídy 4 počítá program účinné tloušťky podle EN 1999-1-1.

  Pro posouzení mezních hodnot (c/t) lze v programu zvolit metodu el-el, el-pl nebo pl-pl podle DIN 18800. Přitom se (c/t) pole prvků ve stejném směru rozpoznají automaticky.

 6. Průřezový program SHAPE-THIN

  Výsledky

  Veškeré výsledky lze snadno vyhodnotit v číselné a grafické podobě. Pro grafické znázornění jsou k dispozici nástroje pro výběr, které umožňují podrobné prohlížení výsledků.

  Tiskový protokol odpovídá vysokému standardu programů RFEMRSTAB. Úpravy průřezu se automaticky aktualizují.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty Dlubal

Zajímavé zákaznické projekty realizované pomocí programu Dlubal pro statické výpočty.

Cena

Cena
1 300,00 USD

Cena platí pro Spojené státy americké.

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-PLATE-BUCKLING 5.xx

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Warping Torsion 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
Samostatné Ocelové konstrukce
PLATE-BUCKLING 8.xx - Stand-Alone

PLATE-BUCKLING 8.xx - Stand-Alone

Samostatný program

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
PLATE-BUCKLING 8.xx

Přídavný modul

Posouzení boulení vyztužených i nevyztužených desek

Cena za první licenci
900,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Warping Torsion 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza klopení a prostorového vzpěru obecnou metodou s analýzou vázaného kroucení

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL Cold-Formed Sections 5.xx

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3

Posouzení za studena tvarovaných průřezů podle EN 1993-1-3

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL Cold-Formed Sections 8.xx

Rozšíření modulu STEEL EC3

Posouzení za studena tvarovaných průřezů podle EN 1993-1-3

Cena za první licenci
1 120,00 USD