SHAPE-THIN - Tenkostěnné průřezy

SHAPE-THIN | Výsledky - rozdělení normálového a smykového napětí na zakřiveném průřezu

Výsledky - Průběh normálových a smykových napětí zakřiveného průřezu

SHAPE-THIN | Výsledky - klasifikace c/t-částí a rozdělení normálového napětí

Výsledky - Klasifikace c/t-částí a průběh normálových napětí

Produktové video: Samostatný program SHAPE-THIN (anglicky)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Samostatný program pro stanovení charakteristik otevřených nebo uzavřených tenkostěnných průřezů a pro analýzu napětí a plastické posouzení

Samostatný program SHAPE-THIN nabízí možnost propojení s hlavními programy RFEM a RSTAB: Průřezy programu SHAPE-THIN lze vybrat v databázi programu pro statické výpočty metodou konečných prvků nebo programu pro prutové konstrukce a naopak - vnitřní síly z RFEMu a RSTABu lze načíst a posoudit v SHAPE-THIN.

Vstupní data je možné zadat graficky, ve formě tabulek nebo importovat ve formátu DXF.

 1. Základní vlastnosti

  • Modelování průřezu pomocí prvků, profilů, oblouků a bodových prvků
  • Rozšiřitelná databáze materiálových vlastností, mezí kluzu a mezních napětí
  • Průřezové charakteristiky otevřených, uzavřených nebo nesouvislých průřezů
  • Ideální průřezové charakteristiky profilů složených z různých materiálů
  • Stanovení napětí v koutových svarech
  • Analýza napětí včetně posouzení na volné a vázané kroucení
  • Posouzení poměrů (c/t) tlačených částí
  • Účinné průřezy podle
   • European Union EN 1993-1-5 (včetně částí stěn s podélnými výztuhami podle čl. 4.5)
   • European Union EN 1999-1-1
   • Germany DIN 18800-2
  • Klasifikace podle
   • European Union EN 1993-1-1
   • European Union EN 1993-1-1
  • Rozhraní na MS Excel pro import a export tabulek
  • Výstupní protokol
 2. SHAPE-THIN | Tabulka výsledků "Průřezové charakteristiky"

  Průřezové charakteristiky a napětí

  Program SHAPE-THIN určuje průřezové charakteristiky a průřezy otevřených, uzavřených, zastavěných nebo nepřipojených průřezů.

  Průřezové charakteristiky
  • Průřezová plocha A
  • Smykové plochy A y , A z , A u a A v
  • Poloha těžiště y S , z S
  • Momenty setrvačnosti I y , I z , I yz , I u , I v , I p , I p, M
  • Poloměry setrvačnosti i y , i z , i yz , i u , i v , i p , i p, M
  • Sklon hlavních os α
  • Hmotnost průřezu G
  • Obvod průřezu U
  • Torzní konstanty J, J St.Venant , J Bredt , J s
  • Poloha středu smyku y M , z M
  • Deplanační konstanty I ω, S , I ω, M nebo I ω, D pro zajištění v příčném směru
  • Max/min průřezové moduly S y , S z , S u , S v , S ω, M s polohami
  • Průřezy r u , r v , r M, u , r M, v
  • Redukční součinitel λ M
  Plastické vlastnosti průřezu
  • Normálová síla N pl, d
  • Smykové síly V pl, y, d , V pl, z, d , V pl, u, d , V pl, v, d
  • Ohybové momenty M pl, y, d , M pl, z, d , M pl, u, d , M pl, v, d
  • Průřezové moduly Z y , Z z , Z u , Z v
  • Smykové plochy A pl, y , A pl, z , A pl, u , A pl, v
  • Poloha osy plochy, na které je spojena f u , f v
  • Zobrazení elipsy setrvačnosti
  Statické momenty
  • První momenty oblasti Q u , Q v , Q y , Q z s umístěním maxim a zadáním smykového toku
  • Souřadnice vázání ω M
  • Oblasti deplanace Q ω, M
  • Plochy buněk A m uzavřených průřezů
  Napětí
  • Normálová napětí σ x vlivem normálové síly, ohybových momentů a deformace
  • Smyková napětí τ vlivem smykových sil a primárních a sekundárních torzních momentů
  • Srovnávací napětí σ eqv s upravitelným součinitelem pro smyková napětí
  • Poměr napětí ve vztahu k mezním napětím
  • Napětí na okrajích nebo středních liniích
  • Napětí svarů v koutových svarech
  Smykové stěny
  • Průřezové charakteristiky nespojených průřezů (jádra výškových budov, spřažené profily)
  • Smykové síly na smykové stěně v důsledku ohybu a kroucení
  Plastická analýza
  • Plastické posouzení únosnosti se stanovením součinitele zvětšení α pl
  • Kontrola poměrů c/t pomocí metod posouzení el-el, el-pl nebo pl-pl podle DIN 18800
 3. SHAPE-THIN | Základní údaje

  Vstupní data

  SHAPE-THIN obsahuje rozsáhlou databázi svařovaných a parametrizovaných typů průřezů, které lze dále kombinovat nebo doplňovat novými prvky. Modelování průřezů z různých materiálů nepředstavuje žádný problém.

  Grafické nástroje a funkce umožňují modelovat složité tvary průřezů tak, jak je obvyklé v CAD programech. Grafické zadávání umožňuje mimo jiné nastavení bodových prvků, koutových svarů, oblouků nebo parametrizovaných obdélníkových a kruhových průřezů, elips, eliptických oblouků, parabol, hyperbol, splinů a křivek NURBS. Případně je možné importovat DXF soubor a použít jej jako základ pro další modelování. Pro modelování je také možné použít pomocné linie.

  Dále je možno zadat parametricky data modelu a zatížení tak, aby vše bylo závislé na zadaných proměnných.

  Prvky se mohou graficky dělit nebo připojovat k jiným objektům. SHAPE-THIN provádí dělení prvků automaticky a zajišťuje nepřerušený smykový tok pomocí nulových prvků. Pro nulové prvky lze definovat specifickou tloušťku a regulovat tak přenos smyku.

 4. SHAPE-THIN | Parametry výpočtu

  Výpočet

  SHAPE‑THIN vypočítá všechny příslušné průřezové charakteristiky včetně plastických mezních sil a momentů. Překrývající se plochy jsou započítány reálným způsobem. Pro průřezy, které se skládají z různých materiálů, určí SHAPE‑THIN ideální průřezové charakteristiky vzhledem k referenčnímu materiálu.

  Kromě elastické analýzy napětí je možné provést plastické posouzení, které obsahuje interakci vnitřních sil pro libovolné tvary průřezů. Posouzení plastické interakce se provádí podle simplexové metody. Pro analýzu napětí lze zvolit různé teorie – Tresca nebo von Mises.

  Průřezové charakteristiky a napětí účinného průřezu se stanoví podle EN 1993‑1‑1 a EN 1993‑1‑5 nebo EN 1999‑1‑1. Průřez je klasifikován vzhledem k dané kombinaci vnitřních sil.

  Volitelně může SHAPE‑THIN posuzovat mezní hodnoty (c/t) pro metody el‑el, el‑pl nebo pl‑pl podle DIN 18800. (c/t) pole prvků spojených ve stejném směru jsou automaticky rozpoznána.

 5. SHAPE-THIN | Výsledná plastická napětí

  Výsledky

  Všechny výsledky se dají snadno vyhodnotit v číselné a grafické podobě. Pro grafické znázornění jsou k dispozici nástroje pro výběr, které umožňují podrobné prohlížení výsledků.

  Tiskový protokol odpovídá vysokému standardu programů RFEM a RSTAB. Úpravy průřezu se automaticky aktualizují.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Projekty zákazníků

Projekty zákazníků realizované s produkty společnosti Dlubal Software

Zajímavé projekty zákazníků, které byly realizovány s programy pro statiku společnosti Dlubal Software.

Cena (bez DPH)

Cena
1 120,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.