SHAPE-THIN | Vstupní data

Funkce programu

SHAPE-THIN obsahuje rozsáhlou databázi svařovaných a parametrizovaných typů průřezů, které lze dále kombinovat nebo doplňovat novými prvky. Modelování průřezů z různých materiálů nepředstavuje žádný problém.

Grafické nástroje a funkce umožňují modelovat složité tvary průřezů tak, jak je obvyklé v CAD programech. Grafické zadávání umožňuje mimo jiné nastavení bodových prvků, koutových svarů, oblouků nebo parametrizovaných obdélníkových a kruhových průřezů, elips, eliptických oblouků, parabol, hyperbol, splinů a křivek NURBS. Případně je možné importovat DXF soubor a použít jej jako základ pro další modelování. Pro modelování je také možné použít pomocné linie.

Dále je možno zadat parametricky data modelu a zatížení tak, aby vše bylo závislé na zadaných proměnných.

Prvky se mohou graficky dělit nebo připojovat k jiným objektům. SHAPE-THIN provádí dělení prvků automaticky a zajišťuje nepřerušený smykový tok pomocí nulových prvků. Pro nulové prvky lze definovat specifickou tloušťku a regulovat tak přenos smyku.

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD