SHAPE-THIN | Průřezové charakteristiky a napětí

Funkce programu

SHAPE-THIN určuje průřezové charakteristiky a napětí pro libovolné otevřené, uzavřené, spojené nebo nesouvislé průřezy.

Průřezové charakteristiky
 • Průřezová plocha A
 • Smykové plochy Ay, Az, Au a Av
 • Poloha těžiště yS, zS
 • Momenty setrvačnosti Iy, Iz, Iyz, Iu, Iv, Ip, Ip,M
 • Poloměry setrvačnosti iy, iz, iyz, iu, iv, ip, ip,M
 • Úhel natočení hlavních os α
 • Tíha průřezu G
 • Obvod průřezu U
 • Momenty tuhosti v kroucení IT, IT,St.Venant, IT,Bredt, IT,s
 • Poloha středu smyku yM, zM
 • Výsečové momenty setrvačnosti Iω,S, Iω,M, resp. Iω,D pro vázanou osu kroucení
 • Max./min. průřezové moduly Wy, Wz, Wu, Wv, Wω,M s polohami
 • Stabilitní parametry ru, rv, rM,u, rM,v
 • Součinitel tlumení λM

Plastické průřezové charakteristiky
 • Normálová síla Npl,d
 • Smykové síly Vpl,y,d, Vpl,z,d, Vpl,u,d, Vpl,v,d
 • Ohybové momenty Mpl,y,d, Mpl,z,d, Mpl,u,d, Mpl,v,d
 • Průřezové moduly Wpl,y, Wpl,z, Wpl,u, Wpl,v
 • Smykové plochy Apl,y, Apl,z, Apl,u, Apl,v
 • Poloha os plochy fu, fv
 • Zobrazení elipsy setrvačnosti

Statické momenty
 • Plošné momenty prvního stupně Su, Sv, Sy, Sz s polohou maxima a určením smykového toku
 • Výsečové souřadnice ωM
 • Výsečové plochy Sω,M
 • Plochy ohraničené střednicí Am

Napětí
 • Normálová napětí σx vlivem normálové síly, ohybových momentů a bimomentu
 • Smyková napětí τ vlivem smykových sil a primárních a sekundárních torzních momentů
 • Srovnávací napětí σeqv s uživatelsky definovatelným součinitelem pro smyková napětí
 • Využití vzhledem k mezním napětím
 • Napětí pro okraje prvku nebo osy
 • Napětí v koutových svarech

Dílčí profily vyztužujícího systému
 • Průřezové charakteristiky nesouvislých průřezů (jádra výškových budov, složené profily)
 • Smykové síly vyztužujícího systému vlivem ohybu a kroucení

Plastická analýza
 • Posouzení plastické únosnosti s určením faktoru zvětšení αpl
 • Posouzení poměrů (c/t) pro metody el-el, el-pl nebo pl-pl podle DIN 18800

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD