Účinné průřezy

Popis produktu

 • RSECTION pro různé průřezy

Stanovení účinných průřezů

Přednastavená nabídka odkazů

Výhody pro vás

Účinné průřezy

 • Stanovení napětí a grafické znázornění účinného a neoslabeného průřezu podle EN 1993-1-1 a EN 1993-1-5, EN 1993-1-3 a EN 1999-1-1
 • Zohlednění účinků tvarové nestability profilů tvarovaných za studena metodou vlastních čísel

Účinné průřezy jsou rozšířením programu RSECTION. Účinné průřezy se v něm stanoví podle následujících norem:

 • European Union EN 1993-1-5
 • European Union EN 1993-1-3
 • European Union EN 1999-1-1

1

Základní funkce

 • K dispozici pro obecné tenkostěnné profily z RSECTION
 • Klasifikace podle
  • EN 1993-1-1
  • EN 1993-1-4
  • EN 1999-1-1
 • Stanovení účinného průřezu podle
  • EN 1993-1-5
  • EN 1999-1-1
 • Zohlednění účinků tvarové nestability profilů tvarovaných za studena metodou vlastních čísel
 • Stanovení napětí na účinném a neoslabeném průřezu
 • Posouzení průřezu, stability a použitelnosti pro průřezy z RSECTION třídy 4 podle EN 1993-1-1 v addonu Posouzení ocelových konstrukcí
 • K dispozici pro všechny národní přílohy integrované v addonu Posouzení ocelových konstrukcí
2

Vstupní data

Účinné průřezy jsou plně integrovány do RSECTION, takže jsou v nich k dispozici všechny možnosti zadání z RSECTION. V Základních údajích je třeba zadat pouze skupinu norem, podle které se má stanovit účinný průřez. Po importu do hlavního programu RFEM nebo RSTAB je tento průřez k dispozici jako databázový průřez pro posouzení v addonech Posouzení ocelových konstrukcí.

3

Výsledky

Výsledky posouzení se zobrazí v addonu Posouzení ocelových konstrukcí obvyklým způsobem. V příslušných výstupních tabulkách se mimo jiné uvádí klasifikace, účinné průřezové charakteristiky a posouzení. Napětí se graficky zobrazí na účinném i na neoslabeném průřezu.

Cena

Cena
1 250,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RSTAB 8
RSTAB

Hlavní program

Software pro statické výpočty prutových konstrukcí včetně prutových konstrukcí

Cena za první licenci
2 850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
3 950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Stress analysis of steel members

Cena za první licenci
850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Warping torsion analysis according to the second-order theory with 7 degrees of freedom

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Posouzení stability pomocí metody vlastních čísel

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RSTAB 8
RSBUCK

Přídavný modul

Stabilitní analýza metodou vlastních čísel

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 150,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
900,00 EUR