Účinné průřezy

Popis produktu

 • RSECTION pro různé průřezy

Stanovení účinných průřezů

Přednastavená nabídka odkazů

Výhody pro vás

Účinné průřezy

 • Stanovení napětí a grafické znázornění účinného a neoslabeného průřezu podle EN 1993-1-1 a EN 1993-1-5, EN 1993-1-3 a EN 1999-1-1
 • Zohlednění účinků tvarové nestability profilů tvarovaných za studena metodou vlastních čísel
Rozšiřte svůj program pro průřezy RSECTION o Účinné průřezy a objevte mnoho užitečných funkcí. Stanoví například účinné průřezy podle následujících norem.

 • European Union EN 1993-1-5
 • European Union EN 1993-1-3
 • European Union EN 1999-1-1

1

Základní funkce

 • K dispozici pro obecné tenkostěnné profily z RSECTION
 • Klasifikace podle
  • EN 1993-1-1
  • EN 1993-1-4
  • EN 1999-1-1
 • Stanovení účinného průřezu podle
  • EN 1993-1-5
  • EN 1999-1-1
 • Zohlednění účinků tvarové nestability profilů tvarovaných za studena metodou vlastních čísel
 • Stanovení napětí na účinném a neoslabeném průřezu
 • Posouzení průřezu, stability a použitelnosti pro průřezy z RSECTION třídy 4 podle EN 1993-1-1 v addonu Posouzení ocelových konstrukcí
 • K dispozici pro všechny národní přílohy integrované v addonu Posouzení ocelových konstrukcí
2

Vstupní data

Rozšíření Účinné průřezy je plně integrováno do RSECTION. Nemusíte tak mít druhý program a chaos v oknech, který by vám ztížil práci. Máte tak k dispozici všechny možnosti zadání programu RSECTION. V základních údajích je třeba pouze nastavit skupinu norem, podle které se má vypočítat účinný průřez. Po importu do hlavního programu RFEM nebo RSTAB je tento průřez k dispozici jako databázový průřez pro posouzení v addonech Posouzení ocelových konstrukcí. To zní dobře, že?

3

Výsledky

Čekáte jen na své výsledky po návrhu? Výsledky posouzení se zobrazí v addonu Posouzení ocelových konstrukcí obvyklým způsobem. V příslušných výstupních tabulkách najdete mimo jiné klasifikaci, účinné průřezy a posouzení. Napětí se graficky zobrazují jak na účinném průřezu, tak i na jeho hrubém průřezu.

Cena

Cena
1 250,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 16. května 2023 8:30 - 12:30 CEST

RSTAB 8
STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 650,00 EUR

RSTAB 8

Hlavní program

Software pro statické posouzení prutových, rámových a příhradových konstrukcí provádějící lineární a nelineární výpočty vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 850,00 EUR

RFEM 5

Hlavní program

Software pro statické výpočty MKP rovinných a prostorových konstrukcí složených z desek, stěn, skořepin, prutů, těles a kontaktních prvků

Cena za první licenci
4 350,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle Eurokódu 3

Cena za první licenci
1 850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL

Přídavný modul

Analýza napětí ocelových prutů

Cena za první licenci
850,00 EUR
RSTAB 8
STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza vázaného kroucení podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
950,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL Warping Torsion

Rozšíření modulu RF-STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Analýza prostorového vzpěru podle teorie druhého řádu se 7 stupni volnosti

Cena za první licenci
1 100,00 EUR
RFEM 5
RF-STEEL

Přídavný modul

Napěťová analýza ocelových ploch a prutů

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
Stabilní

Přídavný modul

Posouzení stability pomocí metody vlastních čísel

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RSTAB 8
RSBUCK

Přídavný modul

Posouzení stability pomocí metody vlastních čísel

Cena za první licenci
750,00 EUR
RFEM 5

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 350,00 EUR
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
1 000,00 EUR