Program pro prutové konstrukce RSTAB 9 | Nové funkce

Software pro stabilitní analýzu a posouzení konstrukcí

Neustále vyvíjíme programy pro statickou analýzu, abyste mohli využívat nové funkce. Pak používejte úspěšný program RSTAB pro výpočet 2D nebo 3D prutových konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku nebo jiných materiálů.
V programu RSTAB uživatel snadno a rychle zadá model konstrukce a poté vypočítá vnitřní síly, deformace a podporové reakce. Pro posouzení jsou vám k dispozici addony, pomocí kterých můžete zohlednit zvolený materiál a požadavky normy.

 • RSTAB 9 pro rámy a vazníky

Nové funkce a nástroje pro efektivní práci

Opravdu skvělý software

„Při této příležitosti vám a vašemu týmu děkuji za opravdu skvělý software. I po všech těch společných letech vidíme znovu každý den, co váš produkt dokáže, a opravdu nás baví ho používat!

Na další společné časy!“

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

Programy Dlubal se vždy soustředí na jednoduché a efektivní ovládání. Z tohoto důvodu byla v programu RSTAB 9 implementována řada nových funkcí, které vám usnadní každodenní práci s programem pro posouzení statiky. Zde představujeme vybrané nové funkce.

1

Integrace všech addonů

Objevte výhody práce s různými addony pro RFEM 6RSTAB 9. Všechny addony jsou integrovány do programů. Jednotlivé části programu tak mohou spolu interagovat a zajistit hladký průběh výpočtů a posouzení. Příkladem může být stanovení ideálního klopného momentu dřevěných nosníků pomocí addonu „Vázané kroucení (7 stupňů volnosti)“ nebo zohlednění postupných procesů form-findingu pomocí addonu „Analýza fází výstavby“.

2

Výstup vzorců pro posouzení

Se softwarem Dlubal máte vždy přehled bez ohledu na to, zda se jedná o projekty z oblasti železobetonu, oceli, dřeva, hliníku nebo jiného odvětví. Program přehledně zobrazí vzorce pro posouzení, které jste použili při posouzení (včetně odkazu na rovnici z normy). Tyto vzorce lze vložit také do tiskového protokolu.

3

Zástupci prutů a sad prutů

Usnadněte si práci s pruty. Pro pruty a sady prutů se stejnými vlastnostmi lze definovat zástupce usnadňující uspořádání, návrh a dokumentaci modelu
Výsledky zástupců lze snadno zobrazit v tabulkách výsledků.

4

Jednotková napětí průřezů

Ujistěte se, že se na vás nic nezhroutí: Pro odhad únosnosti průřezů prutů je možné při výběru průřezů zobrazit jednotková napětí pro jednotková zatížení N = 1 kiP, My = 1 kiP/ft atd.

5

Imperfekční stavy

Organizaci imperfekcí efektivně řeší případy imperfekcí. Tyto případy umožňují popsat imperfekci z lokálních imperfekcí, srovnávacích zatížení, počátečních nesouosostí pomocí tabulky (nové), statické deformace, tvaru vybočení, dynamického tvaru nebo kombinací všech těchto typů (nové).

6

Návrhové situace

Posouzení můžete podpořit návrhovými situacemi. Pomocí nich lze shromáždit relevantní zatěžovací stavy pro posouzení. Může být například vytvořena návrhová situace pro posouzení různých materiálů.

7

Rozšíření generátorů zatížení sněhem a větrem

Objevte nové funkce generátorů zatížení sněhem a větrem:

 • Zatížení hybridních modelů z prutů a ploch (pouze RFEM)
 • Připojení k nástroji pro stanovení oblastí zatížení (v závislosti na globální definici staveniště)
 • Deaktivace stran plochy
8

Moderní online licenční systém

Software Dlubal představuje podporu pro naše zákazníky při plánování staveb po celém světě, tedy i pro vás! Moderní online licenční systém umožňuje přidělovat licence k programu RFEM, RSTAB a dalším programům po celém světě a přiřazovat je příslušným uživatelům z Dlubal účtu.

9

Správce skriptů

Navigace je snadná a intuitivní. Ve Správci skriptů můžete všechny vstupní prvky ovládat pomocí JavaScriptu přes konzolu nebo pomocí uložených skriptů.

10

Vylepšený tiskový protokol

Objevte zásadně přepracovaný a optimalizovaný tiskový protokol. Nabízí vám mimo jiné následující novinky:

 • Rychlé vytvoření tiskového protokolu v nemodálním prostředí (možnost souběžně pracovat v programu a protokolu)
 • Interaktivní úpravy kapitol a vytváření nových uživatelsky definovaných kapitol
 • Import PDF, vzorců, 3D grafik atd.
 • Výstup vzorců použitých pro posouzení (včetně odkazu na použitou rovnici z normy)
 • Moderní design protokolu
11

Rychlejší výpočet

Musíte ve svých modelech počítat mnoho kombinací zatížení? V tom případě se spustí několik řešičů současně (jeden na jádro) a každý pak počítá jednu kombinaci zatížení. Tak je zajištěno lepší využití jader a tím i rychlejší výpočet.

12

Vylepšené okno zobrazující průběh výsledků

Objevte nové funkce v okně diagramu výsledků:

 • Paralelní práce v okně průběhu výsledků a v modelu
 • Volitelné překrývající se zobrazení výsledků (např. několik podobných konstrukčních prvků v jednom obrázku)
13

Webové služby a API

Technologie vás posouvají dále i v každodenní práci s programem RFEM/RSTAB. Díky novým API webovým službám je možné ovládat všechny objekty obsažené v programu RFEM 6 / RSTAB 9 a vytvářet tak vlastní desktopové nebo webové aplikace. K dispozici jsou pro vás připraveny celé knihovny a řada funkcí. Budete tak moct bez velké námahy vytvářet vlastní posouzení, efektivně modelovat parametrické konstrukce a vyvíjet optimalizační a automatizační procesy v programovacích jazycích Python a C#. Dlubal software vám usnadní a zpříjemní práci. Přesvědčte se sami!

14

Rozšíření IFC rozhraní pro vylepšený Open BIM proces

Pro usnadnění průběhu práce byla vylepšena také výměna dat. Kromě importu IFC 2x3 (Coordination View & Structural Analysis View) je nyní podporován také import a export IFC 4 (Reference View & Structural Analysis View).

15

Simulace větru (prostředí RFEM nebo RSTAB)

Objevte nové funkce programů RFEM a RSTAB pro stanovení zatížení větrem pomocí programu RWIND:

 • Užitečné asistenty zatížení pro generování zatěžovacích stavů větrem s různými poli proudění v různých směrech větru
 • Zatěžovací stavy větrem s libovolně přiřaditelným nastavením pro výpočet včetně uživatelsky definovaného zadání velikosti větrného tunelu a profilu větru
 • Komplexní zobrazení větrného tunelu se zadaným profilem větru a zadaným profilem intenzity turbulence větru
 • Vizualizace a použití výsledků simulace z programu RWIND
 • Globální zadání terénu (vodorovné roviny, nakloněné rovina, tabulka)
16

Převzetí polohy staveniště pro stanovení zatížení

Vždy sledujte přírodní podmínky svého staveniště a zakreslete je na digitální mapě. Automaticky se převezmou data adresy (včetně nadmořské výšky) a oblast zatížení sněhem, větrná oblast a oblast zemětřesení. Tato data také používá asistent zatížení.
V záložce „Parametry modelu“ se také zobrazí mapa s vyznačeným staveništěm.


17

Definice klávesových zkratek

Chcete zefektivnit svůj pracovní proces? Pak použijte klávesové zkratky pro různé příkazy. To vám umožní rychle a snadno provádět často používané příkazy pomocí vámi přiřazené klávesové zkratky.
To mimochodem funguje také pro ovládání myší. Pokud má vaše myš kromě levého, pravého a středního tlačítka ještě další tlačítka, může být i jim přiřazen příkaz.

18

Přiřazení zatížení k novému zatěžovacímu stavu

Tato funkce je užitečná pro vaši každodenní práci! V případě zatížení na pruty, na plochy atd. lze zatížení dodatečně přesunout do jiného zatěžovacího stavu.
19

Zatížení typu Hmota

Také v katalogu zatížení je novinka, která vás bude zajímat: Byl do něj přidán typ zatížení Hmota!
20

Ořezávací box

Mějte přehled o tom, co je pro váš projekt skutečně důležité. Kromě ořezávací roviny můžete nyní definovat i ořezávací box. To vám umožní skrýt irelevantní objekty okolo výběru.
21

Specifikace typů pro prvky

Pro zjednodušení zadání použijte zadání typů prvků pro pruty, plochy, tělesa atd. (např. nelinearity prutů, tuhosti prutů, návrhové podpory atd.).

22

Dlubal centrum

Dlubal centrum se postará o rychlý a efektivní průběh plánování. Mimo jiné zde můžete centrálně spravovat své projekty a soubory modelů. Podrobné informace a obrázky usnadňují přiřazení všech modelů a umožňují nekomplikované a přehledné zpracování zakázek. V Dlubal centru jsou dále uspořádána vaše zákaznická data, včetně licencovaných programů, addonů atd.

23

Globální správa všech addonů

Sestavte si ty správné addony pro svůj individuální projekt. Všechny addony jsou integrovány přímo do programu a stejně jako všechny potřebné normy pro posouzení pro příslušné materiály jsou spravovány centrálně.

24

Globální parametry modelu

Definujte libovolný počet globálních parametrů modelu. Můžete je také použít v dokumentaci.

25

Přehledně strukturovaný navigátor Data

S navigátorem Data můžete pracovat ještě efektivněji. Jeho jasná struktura usnadňuje použití. Navigátor obsahuje přiřaditelné typy pro objekty včetně funkce hypertextového odkazu, která vám umožní rychlý přechod na prvky přiřazené objektu.

26

Statistika pro průřezy

Mějte své průřezy pod kontrolou. Pro všechny vaše použité průřezy jsou dostupné užitečné statistické údaje jako celková délka, celkový objem, celková hmotnost atd.

27

Nové typy průběhů průřezu pro pruty

Při vašich návrzích máte u prutů k dispozici sedm nových typů průběhu průřezů (včetně užitečné funkce zarovnání pro vytvoření rovné hrany):

 • Náběh na obou stranách
 • Náběh na začátku prutu
 • Náběh na konci prutu
 • Sedlový
 • Odsazení na obou stranách
 • Odsazení na začátku prutu
 • Odsazení na konci prutu
28

Databáze průřezů s vyhledáváním krátkých textů

Ušetřete čas v databázi průřezů a použijte nové krátké textové vyhledávání pro rychlejší nalezení požadovaného průřezu nebo řady průřezů.

29

Objekt Změna konstrukce

S novým užitečným objektem Změna konstrukce můžete v závislosti na zatěžovacím stavu přehledně upravovat nebo deaktivovat tuhosti, nelinearity i objekty.
30

Používání a vytváření bloků v modelu

Při práci s bloky pro model vám pomůže Dlubal Center. Obsahuje databázi bloků založenou na kódu JavaScript. Můžete také vytvářet a používat nové bloky, včetně zatížení a posouzení.
31

Kombinace výsledků s výrazy v závorkách

Při vytváření kombinací výsledků je nyní možné použít také výrazy v závorkách.
32

Individuální globální parametry výpočtu pro zatěžovací stavy a kombinace zatížení

Pomocí nového nastavení pro statickou analýzu lze nyní zatěžovacím stavům a kombinacím zatížení přiřadit jednotlivé globální parametry výpočtu.
33

Nový generátor zatížení a generátor kombinací a klasifikace

Použijte nové generátory zatížení, které vám usnadní práci. Ty vytvoří pro návrhové situace automaticky nebo poloautomaticky kombinace zatížení nebo kombinace výsledků v závislosti na příslušné normě.
34

Vylepšený generátor zatížení

Abyste mohli pracovat efektivně a rychle, byly do generátorů zatížení přidány nové funkce. Jedná se o funkce pro zamknutí nových prutů, vyhlazení působících bodových zatížení a zohlednění excentricit a průběhů průřezů.
35

Stanovení zatížení na pruty z plošného zatížení pomocí zadání buněk a ploch

Další užitečnou novou funkcí asistenta zatížení je stanovení zatížení na pruty z plošných zatížení se zadáním oblastí (pomocí rohových uzlů) a buněk v definici.
36

Globální správa uživatelsky definovaných souřadných systémů

Změna ve prospěch efektivnějšího provozu: Vaše uživatelské souřadné systémy pro zadávání a analýzu jsou nyní globálně uspořádány pod pomocnými objekty.
37

Organizace různých úchopů objektů

Pro usnadnění práce můžete nyní definovat několik uchopení objektů pro různé obslužné úlohy.
38

Výběr objektů jako nový pomocný objekt

Tato funkce umožňuje udržovat větší pořádek. Nový pomocný objekt "Výběr objektů" vám umožňuje filtrování různých objektů:
 • Základní objekty
 • Typy pro uzly
 • Typy pro linie
 • Typy pro plochy
 • Generátory zatížení
 • Zatížení
 • Pomocné objekty
Výběr objektů vám nabízí mnoho interaktivních možností použití na různých místech programu.
39

Tabulkový výpis kót

Přehlednost programů Dlubal má vysokou prioritu. Pro lepší přehlednost je proto nyní v tabulce dostupný výpis referenčních objektů příslušných kót.
40

Implementace formátu SAF

Posuňte své statické posouzení ještě o krok dále. Programy RFEM 6 a RSTAB 9 nyní podporují také nový formát souboru pro statické výpočty SAF (Structural Analysis Format). Oba programy vám přitom nabízejí import i export. SAF je souborový formát založený na MS Excelu, který má usnadnit výměnu modelů pro statické výpočty mezi různými softwarovými aplikacemi.

41

ViewCube

Nový ViewCube v grafice umožňuje intuitivně vybrat správný průmět modelu, aby bylo ovládání programů Dlubal hračkou.

42

Nastavování jednotek uspořádané v tabulkách

Při dobré přehlednosti jde práce hned snadněji. Měnit jednotky nyní můžete pomocí tabulkového uživatelského rozhraní.
43

Nové formáty souborů pro export

Vylepšení, které prospěje hladkému průběhu vaší práce: Nyní můžete exportovat modely z programů RFEM a RSTAB do XML, SAF a VTK (výsledky z programu RWIND).
44

Nová možnost zadání lokální osy prutů

Opomenuta nejsou ani zlepšení v mezinárodním kontextu. Pro angloamerickou oblast byla přidána nová možnost zadání lokální osy prutu (y směrem nahoru)
45

Nová možnost tisku grafiky s náhledem

Různé nové možnosti vám v budoucnu usnadní tisk grafiky. Váš nový dialog pro tisk grafiky nyní obsahuje:
 • databázově řízenou funkci hromadného tisku pro všechny obrázky programu
 • uživatelsky zadávaný výběr oblasti tisku
 • 3D funkci pro pozdější 3D funkcionality ve výsledném PDF
 • automatické přizpůsobení obrázků pro tisk v měřítku a funkci pro zobrazení přehledu
46

Generování výkazu materiálů

Využijte lepší organizace. Nyní můžete vytvářet výkazy materiálu založené na průřezech nebo materiálech.
47

Použití logů

Vaše spokojenost s programy Dlubal je naší nejvyšší prioritou. Proto jsou u nové generace programů RFEM 6 a RSTAB 9 zasílány protokoly prostřednictvím online registrace. Využíváme toho k lepší analýze a optimalizaci programů pro vaše aplikace. Toto zasílání je přednastaveno v možnostech programu. Zde však můžete svůj souhlas kdykoli deaktivovat.

48

Seznam pro přehlednou strukturu interaktivních tabulek

Inovace pro efektivnější používání tabulek: Tabulky jsou nyní uspořádány ve dvou seznamech, což usnadňuje orientaci v různých vstupních a výsledkových tabulkách.
49

Správce výsledkových tabulek

Pro zpřehlednění vašich výsledků jsou dispozici také možnosti optimalizace. Pro lepší zobrazení můžete nyní redukovat zobrazené sloupce a řádky pomocí nového Správce výsledkových tabulek.
50

Nastavení typu materiálu

Mějte při svých posouzeních přehled. Nastavením typu materiálu se jednoznačně stanoví vlastnosti důležité pro posouzení.
51

Vylepšený přehled v databázi materiálů

Objevte, co je nového ve vaší databázi materiálů. Nově jsou v ní uvedeny také materiálové řady. Požadovaný materiál je také možné najít v databázi přímo pomocí textového vyhledávání.

Výhody pro vás

RSTAB

 • Rychlé modelování díky sofistikované technologii zadávání
 • Jeden program pro všechny typy konstrukcí, od prostých nosníků až po složité 3D skořepinové konstrukce
 • Rychlý výpočet díky použití více procesorů
 • Podpora národních a mezinárodních norem
 • Rychle sestavitelný a profesionální tiskový protokol
 • Automatické generování zatížení větrem pomocí integrované CFD simulace větru (vyžaduje RWIND)
 • API přes webové služby
 • Celosvětově uznávaný program s více než 100 000 uživateli
 • Profesionální zákaznická podpora více než 20 inženýry technické podpory

Cena

Cena
2 850,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

RSTAB 9

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR
RSTAB 9
Pushover analýza

Dynamické analýzy

Zemětřesení mohou mít významný vliv na deformační chování budov. Pomocí pushover analýzy (metody postupného přitěžování) můžete analyzovat deformační chování budov a vystavit je účinku zemětřesení. V addonu Pushover tak můžete analyzovat dopady zemětřesení na Vaši konkrétní budovu a posoudit tak, zda budova zemětřesení odolá.

Cena za první licenci
1 450,00 EUR