Program pro prutové konstrukce RSTAB 9 | Nové funkce

RSTAB - Profesionální program pro výpočty prutových konstrukcí určený náročným uživatelům

Software Dlubal pro statické výpočty neustále vyvíjíme, abyste mohli využívat nové funkce. Pro výpočet 2D nebo 3D konstrukcí z oceli, betonu, dřeva, hliníku nebo jiných materiálů lze použít úspěšný program pro skeletové konstrukce RSTAB.
Pomocí programu RSTAB lze rychle a snadno definovat model konstrukce a následně spočítat vnitřní síly, deformace a podporové reakce. Pro měření jsou k dispozici addony, pomocí kterých můžete zohlednit materiálové a normové podmínky.

 • RSTAB 9 pro rámy a vazníky

Nové funkce a nástroje pro efektivní práci

Opravdu skvělý software

„Při této příležitosti vám a vašemu týmu děkuji za opravdu skvělý software. I po všech těch společných letech vidíme znovu každý den, co váš produkt dokáže, a opravdu nás baví ho používat!

Na další společné časy!“

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

U programů Dlubal je vždy kladen důraz na jednoduché a efektivní ovládání. Z tohoto důvodu byla v programu RSTAB 9 implementována řada nových funkcí, které vám usnadní každodenní práci s programem pro statickou analýzu. Zde představujeme vybrané nové funkce.

1

Integrace všech addonů

Objevte výhody práce s různými addony pro RFEM 6RSTAB 9 . Všechny addony jsou integrovány do programů. Jednotlivé části programu tak mohou na sebe vzájemně působit a zajistit hladký průběh výpočtů a posouzení. Příkladem může být stanovení ideálního klopného momentu dřevěných nosníků pomocí addonu „Deskripční kroucení (7 stupňů volnosti)“ nebo zohlednění postupných procesů form-finding pomocí addonu „Výpočet konstrukce etapy (CSA)".

2

Výstup vzorců pro posouzení

Bez ohledu na to, zda se jedná o projekty z oblasti železobetonu, oceli, dřeva, hliníku atd., máte se softwarem Dlubal vždy přehled. Program poskytuje podrobný a přehledný přehled návrhových vzorců použitých při posouzení (včetně odkazu na rovnici z normy). Tyto vzorce lze také zobrazit ve výstupním protokolu.
3

Zástupci prutů a sad prutů

Usnadněte si práci pomocí tyčí. Pro pruty a sady prutů se stejnými vlastnostmi lze definovat zástupce pro organizaci modelu, posouzení a dokumentaci.
Výsledky těchto zástupců lze snadno zobrazit v tabulkách výsledků.

4

Jednotková napětí průřezů

Ujistěte se, že se na vás nic nezhroutí: Abyste mohli odhadnout únosnost průřezů prutů, můžete si nechat zobrazit jednotková napětí (vztažená k N = 1 kN, My = 1 kNm atd.).

5

Imperfekční stavy

Organizaci imperfekcí efektivně řeší případy imperfekcí. Tyto případy umožňují popsat imperfekci z lokálních imperfekcí, srovnávacích zatížení, počátečních nesouosostí pomocí tabulky (nové), statické deformace, tvaru vybočení, dynamického tvaru nebo kombinací všech těchto typů (nové).

6

Návrhové situace

Posouzení můžete podpořit návrhovými situacemi. Pomocí nich lze shromáždit relevantní zatěžovací stavy pro posouzení. Lze tak například zadat návrhovou situaci pro posouzení z různých materiálů.

7

Rozšíření generátorů zatížení sněhem a větrem

Objevte nové funkce asistentů zatížení sněhem a větrem:

 • Zatížení hybridních modelů z prutů a ploch (pouze RFEM)
 • Připojení k nástroji pro stanovení oblastí zatížení (v závislosti na globální definici staveniště)
 • Deaktivace stran plochy
8

Moderní online licenční systém

Software společnosti Dlubal podporuje své zákazníky při plánování staveb po celém světě. Díky modernímu online licenčnímu systému lze licence programů RFEM, RSTAB atd. distribuovat po celém světě a jednoduše je přiřadit příslušným uživatelům prostřednictvím účtu Dlubal.

9

Správce skriptů

Navigace je snadná a intuitivní. Pomocí správce skriptů můžete ovládat všechny vstupní prvky pomocí JavaScriptu z konzole nebo uložených skriptů.

10

Vylepšený tiskový protokol

Objevte zásadně přepracovaný a optimalizovaný tiskový protokol. Mimo jiné vám nabízí následující novinky:

 • Rychlé vytvoření tiskového protokolu v nemodálním prostředí (možnost souběžně pracovat v programu a protokolu)
 • Interaktivní úpravy kapitol a vytváření nových uživatelsky definovaných kapitol
 • Import PDF, vzorců, 3D grafik atd.
 • Výstup vzorců použitých pro posouzení (včetně odkazu na použitou rovnici z normy)
 • Moderní design protokolu
11

Rychlejší výpočet

Musíte ve svých modelech počítat s mnoha kombinacemi zatížení? Poté se spustí paralelně několik řešičů (jeden na jádro), z nichž každý vypočítá kombinaci zatížení. Tím je zajištěno lepší využití jader a tím rychlejší výpočet.

12

Vylepšené okno zobrazující průběh výsledků

Objevte nové funkce v okně Historie výsledků:

 • V okně historie výsledků lze pracovat souběžně s modelem
 • Volitelné překrývající se zobrazení výsledků (např. několik podobných konstrukčních prvků v jednom obrázku)

13

Webové služby a API

Technologie vás posouvají dále i v každodenní práci s programem RFEM/RSTAB. Díky novým API webovým službám je možné ovládat všechny objekty obsažené v programu RFEM 6 / RSTAB 9 a vytvářet tak vlastní desktopové nebo webové aplikace. K dispozici jsou pro vás připraveny celé knihovny a řada funkcí. Můžete tak bez větší námahy provádět vlastní návrhy a vyvíjet efektivní modelování parametrických konstrukcí a optimalizačních a automatizačních procesů v programovacích jazycích Python a C #. Dlubal software vám usnadní a zpříjemní práci. Přesvědčte se sami!

14

Rozšíření IFC rozhraní pro vylepšený Open BIM proces

Vylepšena byla také výměna dat, která vám usnadní práci. Kromě importu IFC 2x3 (Coordination View & Structural Analysis View) je nyní podporován také import a export IFC 4 (Reference View & Structural Analysis View).

15

Simulace větru (prostředí RFEM nebo RSTAB)

Objevte nové funkce programů RFEM a RSTAB pro stanovení zatížení větrem pomocí programu RWIND:

 • Užitečné asistenty zatížení pro generování zatěžovacích stavů větrem s různými poli proudění v různých směrech větru
 • Zatěžovací stavy větrem s libovolně přiřaditelným nastavením pro výpočet včetně uživatelsky definovaného zadání velikosti větrného tunelu a profilu větru
 • Komplexní zobrazení větrného tunelu se zadaným profilem větru a zadaným profilem intenzity turbulence větru
 • Vizualizace a použití výsledků simulace z programu RWIND
 • Globální zadání terénu (vodorovné roviny, nakloněné rovina, tabulka)
16

Převzetí polohy staveniště pro stanovení zatížení

Vždy sledujte přírodní podmínky svého staveniště a zakreslete je na digitální mapě. Automaticky se převezmou data adresy (včetně nadmořské výšky) a oblast zatížení sněhem, větrná oblast a oblast zemětřesení. Tato data také používá asistent zatížení.
V záložce „Parametry modelu“ se také zobrazí mapa s vyznačeným staveništěm.


17

Definice klávesových zkratek

Rádi byste zefektivnili svůj pracovní proces? Pak použijte klávesové zkratky pro různé příkazy. To vám umožní rychle a snadno provádět často používané příkazy pomocí dříve přiřazené klávesové zkratky.
To mimochodem funguje také u vaší počítačové myši. Pokud má tato klávesa kromě pravé, levé a střední klávesy ještě další klávesy, můžete je také použít jako klávesovou zkratku.

18

Přiřazení zatížení k novému zatěžovacímu stavu

Pracujete s břemeny? Pak je tato funkce užitečná pro vaši práci! Pro zatížení na pruty, plošná zatížení atd. lze následně přesunout zatížení do jiného zatěžovacího stavu.
19

Zatížení typu Hmota

Novinkou je také katalog zatížení: Do katalogu byl přidán typ hmotnostní zatížení.
20

Ořezávací box

Mějte přehled o tom, co je pro váš projekt skutečně důležité. Kromě úrovně oříznutí lze nyní definovat ořezávací box. To vám umožní skrýt irelevantní objekty okolo ohniska.
21

Specifikace typů pro prvky

Pro zjednodušení zadání použijte zadání typů prvků pro pruty, plochy, tělesa atd. (např. nelinearity prutů, tuhosti prutů, návrhové podpory atd.).

22

Dlubal centrum

Dlubal Center se postará o rychlý a efektivní průběh plánování. Mimo jiné zde můžete centrálně spravovat své projekty a soubory modelů. Podrobné informace a grafické znázornění usnadňují přiřazení všech modelů a umožňují nekomplikované a přehledné zpracování zakázek. Vaše zákaznická data, včetně licencovaných programů, addonů atd. jsou navíc uspořádána v Dlubal centru.

23

Globální správa všech addonů

Sestavte si ty správné addony pro svůj individuální projekt. Všechny addony jsou integrovány přímo do programu a stejně jako všechny potřebné normy pro posouzení pro příslušné materiály jsou spravovány centrálně.

24

Globální parametry modelu

Definujte libovolný počet globálních parametrů modelu. Můžete to také použít v dokumentaci.

25

Přehledně strukturovaný navigátor Data

S navigátorem dat můžete pracovat ještě efektivněji. Jeho jasná struktura usnadňuje použití. Navigátor obsahuje přiřaditelné typy objektů a také funkci hypertextového odkazu, který umožňuje rychle přejít na přiřazené prvky objektu.

26

Statistika pro průřezy

Sledujte své průřezy. U všech použitých průřezů se zobrazí užitečné statistické informace, jako je celková délka, celkový objem, celková hmotnost atd.

27

Nové typy průběhů průřezu pro pruty

Pro pruty je k dispozici sedm nových typů rozložení průřezů (včetně užitečné funkce uspořádání pro vyrovnání k přímce):

 • Náběh na obou stranách
 • Náběh na začátku prutu
 • Náběh na konci prutu
 • Sedlový
 • Odsazení na obou stranách
 • Odsazení na začátku prutu
 • Odsazení na konci prutu
28

Databáze průřezů s vyhledáváním krátkých textů

Ušetřete čas v databázi průřezů a použijte nové krátké textové vyhledávání pro rychlejší nalezení požadovaného průřezu nebo řady průřezů.

29

Objekt Změna konstrukce

Užitečný objekt Nová úprava konstrukce umožňuje jasně a v závislosti na zatěžovacím stavu upravit nebo deaktivovat tuhosti, nelinearity a objekty.
30

Používání a vytváření bloků v modelu

Při práci s bloky modelu vám pomůže Dlubal Center. Obsahuje databázi bloků založenou na kódu JavaScript. Můžete také vytvářet a používat nové bloky, včetně zatížení a posouzení.
31

Kombinace výsledků s výrazy v závorkách

Při vytváření kombinací výsledků je nyní možné použít také výrazy v závorkách.
32

Individuální globální parametry výpočtu pro zatěžovací stavy a kombinace zatížení

Pomocí nového nastavení pro statickou analýzu lze nyní zatěžovacím stavům a kombinacím zatížení přiřadit jednotlivé globální parametry výpočtu.
33

Nový generátor zatížení a generátor kombinací a klasifikace

Použijte nové generátory zatížení, které vám usnadní práci. Ty vytvoří pro návrhové situace automaticky nebo poloautomaticky kombinace zatížení nebo kombinace výsledků v závislosti na příslušné normě.
34

Vylepšený generátor zatížení

Abyste mohli pracovat efektivně a rychle, byly přidány nové funkce do asistenta zatížení. To zahrnuje uzamčení nových prutů, vyhlazení vzniklých bodových zatížení a zohlednění excentricity a rozložení průřezů.
35

Stanovení zatížení na pruty z plošného zatížení pomocí zadání buněk a ploch

Další užitečnou novou funkcí asistenta zatížení je stanovení zatížení na pruty z plošných zatížení se zadáním oblastí (pomocí rohových uzlů) a buněk v definici.
36

Globální správa uživatelsky definovaných souřadných systémů

Změna ve prospěch efektivnějšího provozu: Vaše uživatelské souřadné systémy pro zadávání a analýzu jsou nyní globálně uspořádány pod pomocnými objekty.
37

Organizace různých úchopů objektů

Pro usnadnění práce můžete nyní definovat několik uchopení objektů pro různé obslužné úlohy.
38

Výběr objektu jako nový pomocný objekt

Tato funkce vytváří větší pořádek. Nový pomocný objekt "Výběr objektů" umožňuje obecně filtrovat:
 • základních objektů
 • Typy pro uzly
 • Typy pro linie
 • Typy pro plochy
 • Generátory zatížení
 • Zatížení
 • pomocných objektů
Výběr objektů nabízí mnoho možností interaktivního využití na různých místech programu.
39

Tabulkový výpis kót

Přehlednost programů Dlubal má vysokou prioritu. Pro lepší přehlednost jsou proto nyní referenční popisy přírůstkových kót uvedeny v tabulce.
40

Implementace formátu SAF

Posuňte své statické posouzení ještě o krok dále. Programy RFEM 6 a RSTAB 9 nyní podporují také nový formát souboru pro posouzení statiky SAF (Structural Analysis Format). Oba programy nabízejí import i export. SAF je souborový formát založený na MS Excelu, který má usnadnit výměnu modelů pro statické výpočty mezi různými softwarovými aplikacemi.

41

ViewCube

Nový ViewCube v grafice umožňuje intuitivně vybrat správný průmět modelu, aby bylo ovládání programů Dlubal hračkou.

42

Nastavování jednotek uspořádané v tabulkách

Při dobré vizuální organizaci práce jde snadněji. Nyní můžete změnit určité jednotky ve formě tabulkové plochy.
43

Nové formáty souborů pro export

Vylepšení, které prospěje vašemu hladkému průběhu práce: Nyní je možné exportovat modely z programů RFEM a RSTAB do XML, SAF a VTK (výsledky z programu RWIND).
44

Nová možnost zadání lokální osy prutů

Opomenuta nejsou ani zlepšení v mezinárodním kontextu. Pro angloamerickou oblast byla přidána nová možnost zadání lokální osy prutu (y směrem nahoru)
45

Nová možnost tisku grafiky s náhledem

Různé nové možnosti vám v budoucnu usnadní tisk grafiky. Váš nový dialog pro tisk grafiky nyní obsahuje:
 • databázově řízenou funkci hromadného tisku pro všechny obrázky programu
 • uživatelsky zadávaný výběr oblasti tisku
 • 3D funkci pro pozdější 3D funkcionality ve výsledném PDF
 • automatické přizpůsobení obrázků pro tisk v měřítku a funkci pro zobrazení přehledu
46

Generování výkazu materiálů

Profitujte z lepší organizace. Nyní můžete vytvářet výkazy průřezů a materiálové výkazy.
47

Použití logů

Vaše spokojenost s programy Dlubal je naší nejvyšší prioritou. Proto jsou u nové generace programů RFEM 6 a RSTAB 9 zasílány protokoly prostřednictvím online registrace. Využíváme toho k lepší analýze a optimalizaci programů pro vaše aplikace. Toto zasílání je přednastaveno v možnostech programu. Zde však můžete svůj souhlas kdykoli deaktivovat.

48

Seznam pro přehlednou strukturu interaktivních tabulek

Inovace pro vyšší efektivitu při používání tabulek: Tabulky jsou nyní seřazeny do dvou seznamů, což umožňuje snadnou navigaci mezi různými vstupními a výsledkovými tabulkami.
49

Správce výsledkových tabulek

K dispozici jsou také optimalizace pro přehlednost vašich výsledků. Pro lepší zobrazení je nyní možné zmenšit zobrazené sloupce a řádky pomocí nového Správce tabulek výsledků.
50

Nastavení typu materiálu

Mějte přehled o svých návrzích. Nastavením typu materiálu se jednoznačně stanoví vlastnosti důležité pro posouzení.
51

Vylepšený přehled v databázi materiálů

Objevte, co je nového ve vaší databázi materiálů. Nyní jsou zde uvedeny materiálové řady. Požadovaný materiál je také možné najít v knihovně přímo pomocí textového vyhledávání.

Výhody pro vás

RSTAB

 • Rychlé modelování díky sofistikované technologii zadávání
 • Jeden program pro všechny typy konstrukcí, od prostých nosníků až po složité 3D skořepinové konstrukce
 • Rychlý výpočet díky použití více procesorů
 • Podpora národních a mezinárodních norem
 • Rychle sestavitelný a profesionální tiskový protokol
 • Automatické generování zatížení větrem pomocí integrované CFD simulace větru (vyžaduje RWIND)
 • API přes webové služby
 • Celosvětově uznávaný program s více než 100 000 uživateli
 • Profesionální zákaznická podpora více než 20 inženýry technické podpory

Manuály k programu RSTAB 9

Manuály

Cena

Cena
2 850,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Nové funkce v programech RFEM 6 a RSTAB 9

Webinář 21. prosince 2022 14:00 - 15:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 2. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 16. března 2023 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 8. prosince 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 17. listopadu 2022 9:00 - 13:00 CET

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 15. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 8. září 2022 9:00 - 13:00 CEST

RSTAB 9

Speciální řešení

Dvoudílný addon Optimalizace & odhad nákladů / Odhad emisí CO2 zaprvé hledá vhodné parametry pro splnění obvyklých optimalizačních kritérií pro parametrické modely a bloky pomocí umělé inteligence (AI) optimalizací rojem částic (PSO). Dále tento addon odhaduje náklady nebo emise CO2 z jednotkových nákladů nebo jednotkových emisí zadaných v definici materiálu pro statický model.

Cena za první licenci
1 650,00 EUR