RWIND Simulation - Simulace větru (větrný tunel)

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

Generování zatížení větrem na základě CFD analýzy proudění pro každý tvar modelu

Program RWIND Simulation slouží k numerické simulaci obtékání budov a jiných objektů vzdušným proudem a ke generování zatížení větrem, to znamená sil, které působí na dané objekty.

Tento program je výsledkem spolupráce se společnostmi PC-Progress a CFD Support. Lze ho používat jako samostatnou aplikaci nebo jako doplněk k programům RFEM a RSTAB pro statickou a dynamickou analýzu.

 1. Základní vlastnosti

  • 3D analýza nestlačitelného proudění pomocí řešičů OpenFoam
  • Přímý import modelu z programu RFEM/RSTAB nebo ze souborů STL
  • Snadné úpravy modelu pomocí funkce Drag & Drop a grafických nástrojů
  • Automatická korekce topologie modelu pomocí síťování Shrinkwrap
  • Možnost přidávat objekty z okolního prostředí (budovy, terén...)
  • Rychlostní profily závislé na výšce v souladu s příslušnou normou
  • Modely turbulence k-epsilon a k-omega
  • Automatické síťování podle zvolené hloubky detailu
  • Paralelní výpočet s optimálním využitím výkonu vícejádrových počítačů
  • Výsledky během několika minut v případě simulací s malým rozlišením (do 1 milionu buněk)
  • Výsledky během několika hodin v případě simulací se středním/vysokým rozlišením (1 až 10 milionů buněk)
  • Grafické zobrazení výsledků na rovinách Clipper/Slicer (skalární a vektorová pole)
  • Grafické zobrazení a animace linií proudění
 2. Základní údaje pro generování zatěžovacích stavů v programu RFEM/RSTAB

  Vstupní data

  Pro modelování těles v programu RWIND Simulation je v programu RFEM/RSTAB k dispozici speciální rozhraní. V něm se zadají posuzované směry větru nastavením příslušných úhlů vzhledem ke svislé ose modelu a dále také profil větru v závislosti na výšce s přihlédnutím k příslušné normě. Na základě těchto údajů a globálně uložených parametrů vzdušných proudů, vlastností modelů turbulence a iteračních parametrů se stanoví vlastní zatěžovací stavy pro nastavené úhly. Tyto zatěžovací stavy lze částečně upravovat a rozšiřovat v uživatelském prostředí programu RWIND Simulation o modely terénu nebo okolní krajiny z vektorových grafických souborů STL.

  Program RWIND Simulation můžeme ovládat také ručně bez speciálního rozhraní v programu RFEM/RSTAB. V takovém případě se tělesa či okolní terén modelují přímo v programu RWIND Simulation na základě importované vektorové grafiky ze souboru STL. Profil větru závislý na výšce a další údaje z oblasti mechaniky proudění lze zadat přímo v programu RWIND Simulation.

 3. Zohlednění modelů terénu v programu RWIND Simulation © www.sta-con.cz

  Výpočet

  Program RWIND Simulation slouží k simulaci zadaných těles i s jejich okolím v numerickém aerodynamickém tunelu na základě profilu větru proměnného s výškou.

  Ve 3D prostředí programu RWIND Simulation se zadá libovolná oblast ve tvaru kvádru kolem definovaných těles ve větrném tunelu se vstupní oblastí a protilehlou výstupní oblastí vzdušného proudu. V oblasti vstupu vzdušného proudu se zohledňuje profil větru v závislosti na výšce.

  K diskretizaci tuhého povrchu těles program standardně vytvoří síť na tělesech pomocí funkce „Shrinkwrap“. Tato síť působí jako „vzduchotěsný“ obal, který zajistí, aby proudění a aerodynamiku těles neovlivňovaly případné štěrbiny v původním modelu. Rovnice zákonů zachování pro stanovení 3D proudění vzduchu okolo těles program diskretizuje pomocí adaptivní, směrem k tělesům stále jemnější sítě. Na základě vytvořené sítě následně program řeší úlohu proudění v daném větrném tunelu pomocí volně dostupného řešiče OpenFOAM metodou konečných objemů (MKO, anglicky FVM).

 4. Zobrazení rozdělení zatížení v programu RFEM

  Výstup

  Při spuštění analýzy v rozhraní programu se zahájí dávkový proces, při němž se veškeré definované pruty, plochy a tělesa v modelu RFEM/RSTAB zohlední se všemi příslušnými součiniteli v zadané poloze v numerickém modelu větrného tunelu v programu RWIND Simulation. Model se analyzuje a výsledné tlaky působící na povrch se převedou jako zatížení v uzlech sítě KP, respektive jako prutová zatížení do příslušných zatěžovacích stavů v programu RFEM/RSTAB. Tyto zatěžovací stavy, které obsahují zatížení z programu RWIND Simulation, lze počítat a skládat s jinými zatíženími do kombinací zatížení nebo do kombinací výsledků.

  Výstupem aerodynamické analýzy v programu RWIND Simulation jsou kromě daných zatěžovacích stavů v programu RFEM/RSTAB další výsledky, které plynou z řešení úlohy proudění jako celku:

  • Tlak na povrchu tělesa
  • Tlakové pole kolem geometrie tělesa
  • Rychlostní pole kolem geometrie tělesa
  • Vektory rychlosti kolem geometrie tělesa
  • Linie proudění kolem geometrie tělesa
  • Síly na tělesech vygenerovaných původně z prutových prvků
  • Průběh konvergence
  • Směr a velikost odolnosti tělesa proti proudění

  Tyto výsledky se zobrazí a graficky vyhodnotí v uživatelském prostředí programu RWIND Simulation. Vzhledem k tomu, že výsledky proudění okolo geometrie tělesa nejsou v celkovém znázornění přehledné, pracuje se při analýze s volně posuvnými rovinami řezu, které umožňují znázornit výsledky tělesa samostatně v určité rovině. Podobně nabízejí 3D výsledky rozvětvené do linií proudění kromě statického znázornění také animované zobrazení v podobě pohyblivých linií nebo částic. Tato volba umožňuje znázornit proudění vzduchu jako dynamický účinek.

  Veškeré výsledky lze exportovat jako obrázek nebo speciálně pro animaci výsledků jako video.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Cena (bez DPH)

Cena
2 690,00 USD

Cena platí pro zemi: Spojené státy americké.