99x
000485
2024-03-13

Design study of the construction of a bicycle shelter made of building glass

The paper presents an overview of the current technical knowledge regarding the design of glass load-bearing elements and design practice. Examples of all-glass structures and those using glass as load-bearing elements are presented.

Author
Loran Nermend

A computational model was made in RFEM 5 using an additional module for dimensioning glass elements. Otrzymane wyniki z analizy w programie porównano do teoretycznej wytrzymałości elementu w oparciu o różne normy. Pracę zakończono wnioskami na temat obecnych możliwości projektowania konstrukcji szklanych oraz dokumentacją rysunkową obiektu, a także opisem technicznym.


Downloads