58x
042846
2024-05-30

Efekt dźwigni w połączeniach stalowych z płytą podstawy

🔩 Efekt dźwigni w połączeniach stalowych z płytą podstawy

📚 Podatność płyty podstawy może prowadzić do odkształceń, które zwiększają rozciąganie przyłożone do kotew. Naroża płyty podstawy mogą zostać dociśnięte do betonu, wywołując dodatkowe siły wyrywające, które z kolei prowadzą do wzrostu siły rozciągającej w kotwach.

💡 Kluczowym czynnikiem wpływającym na wielkość sił podporowych jest grubość płyty podstawy. Grubsza płyta podstawy może znacznie zredukować efekt dźwigni, przyczyniając się do bardziej efektywnego projektowania połączeń.

W przykładzie 👇 zależność między grubością płyty podstawy a efektem dźwigni jest przedstawiona graficznie 📊. Współczynnik efektu dźwigni jest obliczany jako stosunek całkowitych sił rozciągających we wszystkich kotwach do przyłożonego obciążenia. Dla wybranych grubości wyświetlane jest również naprężenie kontaktowe w narożach ściskanej płyty podstawy.